Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 1/2010

Spis treści / Contents

Poziom wiedzy na temat choroby próchnicowej i jej zapobiegania wśród uczniów szkół gimnazjalnych
The level of knowledge about caries and its prevention among junior high schools pupils
Ewa Iwanicka-Grzegorek, Joanna Michalik, Kinga Zapalska – s. 3-8
Stan uzębienia u dzieci 6-letnich w województwie łódzkim na podstawie badań z roku 2008a)
Dental state of 6-year old children in the region of Łódź for the year 2008
Ewa Rybarczyk-Townsend, Aleksandra Hilt, Beata Lubowiedzka, Magdalena Wochna-Sobańska – s. 9-14
Nawyki higieniczne, a wskaźniki stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentów po przeszczepie nerki
Oral hygiene behaviours and the oral health indices in renal transplant recipients
Agnieszka Bruzda-Zwiech, Magdalena Wochna-Sobańska, Feliks Kacprzyk, Rafał Zwiech – s. 15-20
Choroby dziąseł u osób w wieku rozwojowym po transplantacji narządów unaczynionych (wątroby lub nerki)
Gingival diseases in development age patients after solid organ transplantation (liver or kidney)
Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 21-24
Wpływ ozonoterapii na skład mikroflory kieszonek dziąsłowych dzieci z przewlekłą chorobą ziarniniakowąa)
Ozono-therapy impact for gingival pocket's microbiological status in children with granulomatous disease
Dorota Olczak-Kowalczyk, Anna Matosek, Łukasz Adamczyk, Magdalena Kurenko-Deptuch – s. 25-30
Czy wiemy już wystarczająco dużo o związku chorób przyzębia z patologiami ogólnoustrojowymi?
Do we know enough about the relationship between periodontal diseases and systemic pathologies?
Magdalena Napora, Jarosław Krajewski, Renata Górska – s. 3-33
Porady prawne
– s. 36-38