Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2010, s. 34-35
Dr hab. med. Barbara Juszczyk-Popowska, prof. nadzw.
>Profesor nadzwyczajny w Akademii Medycznej w Warszawie.
>Zatrudniona w Akademii Medycznej w latach 1959-1998. Wieloletni Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Specjalista drugiego stopnia z zakresu chirurgii stomatologicznej. Wiele czasu i uwagi w swej pracy poświęciła sprawom studenckim i nauczaniu chirurgii stomatologicznej. Współautor testów egzaminacyjnych dla IV i V kursu Oddziału Stomatologii od początku wprowadzenia egzaminów testowych w Akademii Medycznej. Członek Rady Pedagogicznej dla III, IV i V kursu Oddz. Stomatologii w latach 1970-1998, a w latach 1978-1983 przewodnicząca tej Rady. Członek Uczelnianej Rady do Spraw Młodzieży w latach 1978-1981. Członek Komisji Leków w latach 1988-1992. Członek Komisji do Spraw Naukowej Współpracy Polsko-Amerykańskiej Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej w latach 1962-1991, a w latach 1992-1994 Wiceprzewodnicząca tej Komisji.
>Zainteresowania naukowe dotyczyły epidemiologii chorób jamy ustnej, w szczególności epidemiologii nowotworów jamy ustnej, sprawności nauczania chirurgii stomatologicznej oraz chirurgicznemu leczeniu nieprawidłowości zębowych. Autorka 80 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, ponadto rozdziału pt. „Ocena odległych wyników leczenia nowotworów złośliwych jamy ustnej chorych leczonych w latach 1985-1989 w Katedrze Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM w Warszawie” w monografii „Rak Płaskonabłonkowy Jamy Ustnej”, KBN 1994 oraz rozdziału pt. „Chirurgiczne usuwanie zębów” w podręczniku „Chirurgia Szczęk i Twarzy”, PZWL, 1999.
>Odznaczona Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Wspomnienie o profesor nadzw. dr hab. med. Barbarze Juszczyk-Popowskiej (1927-2009)
In memory of professor Barbara Juszczyk-Popowska (1927-2009)
>Profesor Barbara Juszczyk-Popowska, specjalistka II stopnia z chirurgii szczękowej całe swoje życie zawodowe – jako nauczyciel akademicki – poświęciła pracy w jednej instytucji – Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Warszawie. Urodzona w Grodzisku Mazowieckim w rodzinie inteligenckiej. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1947 roku w Państwowym Liceum Praskim w Warszawie. W latach 1948-1952 odbyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Higieny Psychicznej w Warszawie, a następnie rozpoczęła studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom lekarza stomatologa uzyskała w 1957 roku. W 1959 roku podjęła pracę w Klinice Chirurgii Szczękowej i Stomatologii na etacie naukowo-dydaktycznym jako asystent.
>Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1970 roku, a w 1987 roku – tytuł doktora habilitowanego. Od 1990 roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej w Katedrze Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Warszawie, a od 1991 roku uzyskuje tytuł profesora nadzwyczajnego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Stomatologia 1/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia