Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2010, s. 25-30
*Dorota Olczak-Kowalczyk1, Anna Matosek2, Łukasz Adamczyk2, Magdalena Kurenko-Deptuch3
Wpływ ozonoterapii na skład mikroflory kieszonek dziąsłowych dzieci z przewlekłą chorobą ziarniniakowąa)
Ozono-therapy impact for gingival pocket's microbiological status in children with granulomatous disease
1Zakład Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
2Zakład Patologii Jamy Ustnej Instytutu Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Kierownik Zakładu: lek stom. Ewa Krasuska-Sławińska
3Oddział Immunologii Instytutu Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska
Summary
Chronic granulomatous disease (CGD) is a diverse group of hereditary diseases in which certain cells of the immune system have difficulty forming the reactive oxygen compounds used to kill catalaze positive microorganisms. In this disorder often is noticed gingivitis and infection lesions in oral mucosa, which may be source of bacteriemia and general infections.
Aim of study was assessment of gingival pocket's microbiological status and usefulness of ozono-therapy in pathogen elimination in periodontal tissue in children with chronic granulomatous disease.
In six boys with chronic granulomatous disease (mean age 11.6 ± 1.8 years) and with gingivitis there were examined oral hygiene status (Pl I), gingivitis (GI) and microbiological composition of gingival pokets before and after ozon application (Perio-Analyse).
Hygiene was satisfactory in none of examined subjects. In two boys level of inflammatory was mild, in other moderate or intensive. Fusobacterium nucleatum was isolated from all gigngival pockets, and in 5 cases additionally Peptostreptococcus micros. In two boys – were observed bacteries of red complex. Number of Fusobacterium nucleatum decreased after ozon application in gigngival pocket in all cases.
Results suggest, that in person with hronic granulomatous disease exists risk of periodontitis development. There is treatment and prophylaxis necessity, where ozono-therapy may be aid method.
Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Seger RA: Modern menagement of chronic granulomatous disease. BJH 2008; 140: 255-66. 2. Rada BK et al.: Dual role of phagocytic NADPH oxidase in bacterial killing. Blond 2004; 104: 2947-2953. 3. Mackay IR, Rosen FS: Immunodeficiency diseases caused by defects in phagocytes. The N Engl J Med 2000; 7: 1703-14. 4. Bernatowska E et al.: The Polish Working Group for Primary Immunodeficiency. Centr Eur J Immunol 2007; 32: 34-40. 5. Zi Yin E et al.: Primary Immunodeficiency Disorders in Pediatric Patients. AJR 2001; 176: 1541-52. 6. Jirapongsananuruk O et al.: CYBB mutation analysis in X-linked chronic granulomatous disease. Clin Immunol 2002; 104: 73-6. 7. Andrews T, Sullivan KE: Infections in patients with inherited defects in phagocytic function. CMR 2003; 16: 597-621. 8. Cohen MS, Leong PA, Simpson DM: Phagocytic cells in periodontal defense. Periodontal status of patients with chronic granulomatous disease of childhood. J Periodontol 1985; 56: 611-7. 9. Buduneli N et al.: Prepubertal periodotitis associated with chronic granulomatous disease. J Clini Periodontol 2001; 28: 589-93. 10. Olczak-Kowalczyk D et al.: Prevalence of oral lesions in children with chronic granulomatous disease. Dent Med Probl 2007; 3: 323-30. 11. Skomro P et al.: Terapia ozonowa aparatem Ozonytron. Annales Academiae Medicae Stetinensis 2005; 51: 39-42. 12. Bocci V: Biological and clinical effects of ozone. Has ozone therapy a future in medicine? Br J Biomed Sci 1999; 4: 270-279. 13. Wojtkowska-Wasko M: Praktyczne zastosowanie ozonu w stomatologii. Mag Stomat 2004; 6: 35-37. 14. Bachanek T et al.: Ozon w stomatologii – uwagi praktyczne. Medicus 2005; 6. 15. Klichowska-Palonka M, Bachanek T: Ozone Therapy for Labial and Oral Inflammations. Polish J Environ Stud 2006; 15, 5b: 211-213. 16. Menabde GT, Natroshvili ND, Natroshvili TD: Ozonotherapy for the treatment of parodontitis. Georgia Med News 2006; 134: 43-46. 17. Klepacz J, Łęski M: Możliwości wykorzystania ozonu w endodoncji. Dent Med Prob 2008; 45, 2: 194-198. 18. Schnrider H-G: Odkażające i toksyczne działanie na bakterie jest już od dawna znane. Twój Prz Stom 2004; 9: 39-46. 19. Murakami H: Effect of denture cleaner using ozone against methicilin-resistant Staphylococcus aureus and E. coli T1 phage. Dent Mater J 2002; 21: 1: 53-60. 20. Schneider H-G: Żadnych reakcji alergicznych, żadnych szczepów opornych. Twój Prz Stom 2004; 6: 32-33. 21. Löe H: The Gingival Index, the Plaque Index. J Periodontol 1967; 38: 610-16. 22. Socransky SS, Smith C, Haffajee AD: Subgingival microbial profiles in refractory periodontal disease. J Clin Periodontol 2002; 29: 260-8. 23. Nędzi-Góra M et al.: Analiza mikrobiologiczna głębokich kieszonek przyzębnych u osób z przewlekłym zapaleniem przyzębia metodą PCR. Czas Stomatol 2007; LX, 11: 717-725. 24. Seidler V et al.: Ozone and its usage in general medicine and dentistry. A review article. Prague Medical Report 2008; 109, 1: 5-13. 25. Dziedzic A, Kaszuba M, Ilewicz L: Terapia ozonowa w stomatologii możliwości i ograniczenia. Forum Stomat 2004; 1: 21-26. 26. Huth KC et al.: Effect of aqueous ozone on the NF-[kappa]B system. J Dent Res 2007; 86: 451-456.
otrzymano: 2009-11-24
zaakceptowano do druku: 2009-12-18

Adres do korespondencji:
*Dorota Olczak-Kowalczyk
Zakład Stomatologii Dziecięcej IS WUM
ul. Miodowa18, 00-246, Warszawa
tel.: (22) 502 20 31
e-mail: pedodoncja@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 1/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia