Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2010, s. 36-38
Porady prawneCzy stomatolog jest zmuszony obejmować gwarancją wykonywane przez siebie usługi (prace protetyczne, wypełnienia)?
Pytanie
>Czy usługi stomatologiczne traktowane są jako usługa medyczna czy jako zwykła usługa?
>Jakie przepisy to regulują?
>Czy istnieje termin (czas) na jaki stomatolog musi udzielić gwarancji?
>Czy mogę uzależnić udzielenie gwarancji na wykonane prace protetyczne i założone wypełnienia od odbycia przez pacjenta kontrolnych wizyt?
>Czy jeżeli pacjent nie dopełni obowiązku odbycia w wyznaczonym terminie wizyt kontrolnych, mogę uchylić się od naprawy gwarancyjnej?
Odpowiedź (odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie)
>Pytanie wymyka się regulacjom prawnym. Prawo nie przypisuje bowiem żadnego terminu gwarancji na usługi medyczne, w szczególności protetyczne. Intuicyjnie jednak daje się odczuć, że protetyce stawiany jest wymóg pewnej trwałości. Udzielenie gwarancji należy zatem rozpatrywać raczej w kategoriach dobrego marketingu i ustalić je tak, by odpowiadały na przykład przewidywanym okresom trwałości materiału czy wręcz statystyce. Pytanie o to czy można uzależnić realizację gwarancji od wizyt kontrolnych jest pytaniem dobrym, ale zawiera pewne niebezpieczeństwo. Jeżeli obracamy się w sferze działalności komercyjnej, takie rozwiązanie jest dopuszczalne pod jednym wszak warunkiem. Pacjent musi być poinformowany przed rozpoczęciem leczenia o zasadach leczenia i zasadach gwarancji. Takie rozwiązanie ma oparcie w przepisach art. 16 i art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.). Pacjent ma bowiem prawo do pełnej informacji i prawo do wyrażenia zgody na leczenie lub odmowy takiej zgody. Stomatologia jest niestety tą dziedziną medycyny, w której przestrzeganie tego prawa jest szczególnie zapomniane. Autorka wskazuje, że warunkiem gwarancji jest nie tyle obowiązek odbywania wizyt kontrolnych, ile postępowanie w określony sposób – dotyczy to zasad higieny jamy ustnej czy pielęgnacji wypełnienia protetycznego. Całość takiego postępowania winna być opisana w dokumentacji i podpisana przez pacjenta jako element jego zgody na działania medyczne.
>Inna może być sytuacja pacjenta korzystającego z usług w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie sposób tutaj zalecić i przestrzegać harmonogramu wizyt kontrolnych. Chyba, że będą to wizyty nieodpłatne.
> Agnieszka Sieńko, ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska www.abc.com.pl
Czy higienistka stomatologiczna wykonująca samodzielnie zabiegi powinna mieć wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?
Pytanie
>Czy higienistka stomatologiczna wykonująca samodzielnie zabiegi z zakresu profilaktyki i higieny jamy ustnej (scalingi, piaskowania zębów) powinna mieć wykupione ubezpieczenie OC jak lekarze, farmaceuci i inne osoby świadczące usługi o charakterze medycznym? Jeśli tak, to do jakiej sumy ubezpieczenia?
Odpowiedź (odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie)
>Na higienistce stomatologicznej wykonującej zabiegi nie spoczywa obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC, o których mowa w rozporządzeniach Ministra Finansów wydanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Uzasadnienie
>W pytaniu nie zawarto informacji czy świadczenia zdrowotne są wykonywane przez higienistkę stomatologiczną w związku z zawartą umową na świadczenia zdrowotne przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy może w związku z przyjętym przez podmiot zamówieniem na świadczenia zdrowotne na podstawie art. 35 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.). W pierwszej sytuacji zasady obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 3, poz. 10; dalej jako: r.o.u.). Rozporządzenie mówi o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy. Pojęcie świadczeniodawcy zostało zdefiniowane w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Higienistka stomatologiczna nie jest świadczeniodawcą w rozumieniu tej ustawy. Paragraf 4 r.o.u. określa minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na jedno zdarzenie lub wszystkie zdarzenia, które mogą zaistnieć u świadczeniodawcy np. w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej, w grupowej praktyce lub u osób prowadzących indywidualną praktykę na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Higienistka stomatologiczna nie jest tą osobą, o której mowa w § 4 r.o.u. Wykupiona polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej przez świadczeniodawcę w związku z zawartą umową na świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia obejmuje również jej czynności, jeżeli są wykonywane w związku z zawartą umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.
>Jeżeli higienistka stomatologiczna wykonuje zabiegi w związku z przyjęciem zamówienia na świadczenia zdrowotne przez jeden z podmiotów, o których mowa w art. 35 ust. 1 u.z.o.z., nie ma również obowiązku wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z zapisami § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 283, poz. 2825), obowiązek ubezpieczenia spoczywa na podmiotach przyjmujących zamówienie.
> Anna Olińska, ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie, www.abc.com.pl
Prywatna praktyka na terenie niepublicznego ZOZ-u
Pytanie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Nowa Stomatologia 1/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia