Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2010, s. 15-20
*Agnieszka Bruzda-Zwiech1, Magdalena Wochna-Sobańska1, Feliks Kacprzyk2, Rafał Zwiech2
Nawyki higieniczne, a wskaźniki stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentów po przeszczepie nerki
Oral hygiene behaviours and the oral health indices in renal transplant recipients
1Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Magdalena Wochna-Sobańska
2Zakład Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Feliks Kacprzyk
Summary
Renal transplant recipients, due to immunosuppressive therapy, are predisposed to a variety of oral problems such as gingival overgrowth, periodontal diseases and oral mucosa infections. Proper oral hygiene habits, which can reduce the risk of dental plaque related diseases, seem to play important role in these patients.
The study aimed at evaluation of the oral hygiene behaviours in renal graft recipients and analysis whether it had any influence on values of oral health indices.
A questionnaire survey and dental examination was conducted in ninety one patients aged 22 to 71 years who underwent kidney allograft transplantation within last 10 years. The level of oral hygiene was assessed with the OHI-S index, dental caries with DMFT and periodontal status was determined with the CPITN index and percentage of gingival hyperplasia. Results of clinical examination of the oral health were used to study statistical comparations with data from the questionnaire.
The study indicates on improper oral hygiene behaviours in of renal graft recipients – 34.06% brush teeth only once a day and and 59.34% use nor dental floss or toothpicks.
OHI-S values was statistically higher in patients who brush teeth only once a day, and code 2 CPITN was more often noticed comparing with patients who brush teeth twice a day or more. The prevalence of gingival hyperplasia was also higher in participants who brush teeth once a day, both in all group and in subgroup treated with cyclosporine A.
High percentage of patients after renal transplantation with improper oral hygiene behaviours indicates the need for the education on insufficient oral hygiene impact on oral and general health.
Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Mariotti A: Dental plaque – induced gingival diseases. Ann Periodontol 1999; 4 (1): 7-19. 2. Pernu HL et al.: Gingival overgrowth among renal-transplant patients related to immunosupressive medication and possible local background factors. J Periodontol 1992; 63: 5 48-553. 3. Radwan-Oczko M, Boratyńska M: Clinical status of marginal gingiva in renal transplant recipients treated with calcineurine inhibitors and calcium channel blockers. Dent Med Probl 2005; 42: 233-239. 4. Seymur RA Smith DG: The effect of the plaque control programme on the incidence and severity of cyclosporine A – induced gingival changes. J Clin Periodontol 1991; 18: 107-110. 5. Tyrzyk S et al.: Obraz kliniczny, radiologiczny i bakteriologiczny przyzębia u chorych leczonych cyklosporyną A po przeszczepieniu nerki. Dent Med Probl 2002; 39: 55-62. 6. Niimi A et al.: Immunohistochemical analysis of efects of cyclosporine A on gingival epithelium. J Oral Pathol Med 1990; 19 (9): 397-403. 7. Lucas VS, Graham JR: Oro-dental health in children with chronic renal failure and after renal transplantation: a clinical review. Pediatr Nefrol 2005; 20: 1388-1394. 8. Radwan-Oczko M, Boratyńska M: Clinical status of marginal gingiva in renal transplant recipients treated with calcineurine inhibitors and calcium channel blockers. Dent Med Probl 2005; 42: 233-239. 9. Spolidorio LC et al.: Oral health in renal transplant recipients administered cyclosporine A or tacrolimus. Oral Dis 2006; 12: 30-314. 10. Ołdakowska-Jedynak U, Pączek L: Zaburzenia metaboliczne po przeszczepieniu narządu. [W:] Transplantologia kliniczna. Red.: Rowiński W, Wałaszewski J, Pączek L. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004; 687-704. 11. Novaiser AA et al.: Oral health in children with chronic renal failure. Pediatr Nephrol 2003; 18: 39-45. 12. Kho HS et al.: Oral manifestation and salivary flow rate, pH, and buffer capacity in patients with end-stage renal disease undergoing hemodialysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol oral Radiol Endod 1999; 88: 316-319. 13. Oral Health Surveys: Basic Methods, 3rd edn. Geneva: World Health Organization, 1986. 14. Borakowska M et al.: Zmiany w jamie ustnej u pacjentów po przeszczepieniu nerek lub serca objętych leczeniem immunosupresyjnym. Nowa Stomatol 1999; 3: 31-33. 15. Ogólnokrajowy Monitoring stanu zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań. Polska 2002. 16. Badania epidemiologiczne Colgate-Palmolive Poland. Raport. Warszawa, Listopad 2003. 17. Klassen JT, Krasko MB: The dental health status in dialysis patients. J Can Assoc 2002; 68: 34-38. 18. Stecken-Bliks C, Holm AK: Between- meal eating, tothbrushing frequency and dental caries in 4-old children in north of Sweden. Int J Paediatr Dent 1995; 5: 67-72. 19. Rajab LD et al.: Oral behaviour of schoolchildren and parents in Jordan. Int J Paediatr Dent 2002; 12: 168-176. 20. Etty E et al.: Influence of oral hygiene on early enamel caries. Caries Res 1994; 28: 132-136. 21. Radliska J et al.: Zachowania zdrowotne i stan zębów dzieci szkolnych. Przegląd Stomat Wieku Rozwoj 1994; 6/7: 91-92. 22. Tyrzyk S et al.: Proposal of periodontal preventive and treatment scheme for patients before and after renal transplantation receiving Cyclosporine A. Dent Med Probl 2006; 43, 4: 483-491. 23. Smith JM et al.: Sonic toothbrushing reduced gingival overgrowth in renal transplant recipients. Pediatric Nefrology 2006; 21 (11): 1753-1759. 24. McGawT, Lam S, Coates J: Cyclosporin-induced gingival overgrow: Correlation with dental plaque scores, gingivitis scores, and cyclosporin levels in serum and saliva. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1987; 64: 293-297. 25. Pilatii GL, Sampaio JE: The influence of chlorhexidine on the severity of cyclosporine A – induced gingival overgroth. J Periodontol 1998; 60: 102-104. 26. Kantaraci A et al.: Clinical effect of periodontal theraphy on the severity of cyclosporin A – induced gingival hyperplasia. J Periodontol 1999; 70: 587-593.
otrzymano: 2009-11-11
zaakceptowano do druku: 2009-12-20

Adres do korespondencji:
*Agnieszka Bruzda-Zwiech
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego UM
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel./fax: (42) 675 75 16
e-mail: azwiech@mp.pl

Nowa Stomatologia 1/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia