Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2010, s. 9-14
*Ewa Rybarczyk-Townsend, Aleksandra Hilt, Beata Lubowiedzka, Magdalena Wochna-Sobańska
Stan uzębienia u dzieci 6-letnich w województwie łódzkim na podstawie badań z roku 2008a)
Dental state of 6-year old children in the region of Łódź for the year 2008
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr n. med. Magdalena Wochna-Sobańska
Summary
Introduction: An epidemiological study was carried out in the region of Łódź amongst 6-year old children for the year 2008.
Objectives: The purpose of the study was to evaluate the prevalence of carries, caries severity measured by the DMF index for secondary teeth and dmf index for primary teeth among 6-year old children in the region of Łódź.
Material and Methods: 126 children aged 6 were randomly selected and examined, of which 67 children were from a big town, 32 from small town and 27 from a village respectively. The methodology was based on clinical examination according to WHO standards. The prevalence of carries, DMF and dmf index and treatment index was calculated in the region of Łódź.
Results: The studies indicated that the prevalence of caries decrease about 3% for 6-year old children in the region of Łódź. Mean dmf in primary teeth was reduced in each region compare to result from previous years. Treatment index for primary teeth increase in big town (0.36) and small town (0.33) but decease in village (0.13).
Conclusions: Dental state of 6-year old children in the region of Łódź improved during last 3 years.
Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Masztalerz A: Stłoczenia zębów – problem nie tylko ortodontyczny. Mag Stom 1995; 1: 17-26. 2. Doellinger R, Gołba-Świder M, Grzesiewska K: Ocena stanu uzębienia mlecznego i stałego oraz warunków zgryzowych u dzieci 6-letnich z województwa katowickiego i bielskiego. Mag Stom 1998; 4: 22-5. 3. Jańczuk Z: Stan narządu żucia polskiej populacji. Nowa Stom 1997; 2: 45-49. 4. Milewska R et al.: Próchnica zębów dzieci 6-letnich na terenie dawnego województwa białostockiego. Czas Stom 2001; 54: 10-4. 5. Szewczyk M, Lisiecka K, Marzec-Koronczewska Z: Stan uzębienia dzieci 6-letnich w Polsce na podstawie badań epidemiologicznych przeprowadzonych w 1995 roku. Przegl Stom Wieku Rozw 1998; 21: 46-8. 6. Wochna-Sobańska M, Szczepańska J, Pawłowska E: Próchnica zębów dzieci w wieku 6, 7, 12 i 18 lat zamieszkałych w Łodzi oraz małym miasteczku i wsiach województwa łódzkiego. Przegl Stom Wieku Rozw 1995; 3/4: 28-30. 7. Ainamo J: The monitoring process and its importance for achievement of the global golas for oral health by the year 2000. Int Dent J 1983; 33: 79-89. 8. Christensen J: Better oral health for children – the Danish model. Int Dent J 1980; 30: 269-275. 9. Marthaler TM: The Prevalence of dental caries in Europe 1990-1995. ORCA Saturday Afternoon Symposium 1995. Caries Res 1996; 30: 237-255. 10. Rybarczyk-Townsend E, Lubowiedzka B, Wochna-Sobańska M: Stan uzębienia dzieci 6-letnich w województwie łódzkim w roku 2005. Przegl Epidemid 2007; 61: 593-599. 11. Bourgeis DM et al.: A selection of essential oral health indicators. Europen Commission Health and Consumer Protection Directorate – General Community Action Programme on Health Monitoring 2005. 12. Ganowicz M et al.: Występowanie próchnicy u dzieci w wieku 6 lat w Polsce w 2005 roku. Nowa Stom. 2007; 1: 3-7. 13. Małkiewicz K, Kępa-Prokopienko J, Jodkowska E: Frekwencja i intensywność próchnicy u dzieci 6- i 12-letnich w województwie mazowieckim. Nowa Stom 2006; 1: 11-4. 14. Ciesielska M et al.: Stan uzębienia dzieci sześcio- i siedmioletnich zamieszkałych na terenie województwa krakowskiego. Czas Stom 1997; 50: 548-55. 15. Malepszy A et al.: Stan uzębienia i potrzeby lecznicze 6-letnich dzieci z województwa wrocławskiego. Przegl Stom Wieku Rozw 1996; 13 (1): 30-3. 16. Szydłowska-Walendowska B et al.: Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej. Czas Stom 2005; 58: 323-27. 17. Babińska J, Wilczyska-Borawska M, Stokowska W: Frekwencja i intensywność próchnicy zębów dzieci. Mag Somat 2006; 6: 56-58. 18. Kruszyńska-Rosada M, Borysewicz-Lewicka M: Próchnicy zębów mlecznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Czas Stom 2000; 53: 345-51. 19. Matthews-Brzozowska T, Nęcka A, Babijczuk T: Stan mlecznych zębów trzonowych i ocena następstw ich przedwczesnej utraty u dzieci w wieku przedszkolnym. Dent Med Probl 2003; 40: 313-17. 20. Adamowicz-Klepalska B et al.: Środowisko zamieszkania a choroba próchnicowa zębów stałych u dzieci i młodzieży w województwie gdańskim. Czas Stom 1996; 49: 690-694.
otrzymano: 2009-11-16
zaakceptowano do druku: 2009-12-16

Adres do korespondencji:
*Ewa Rybarczyk-Townsend
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego UM
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel.: (42) 675 75 16
e-mail: ewalodz@wp.pl

Nowa Stomatologia 1/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia