Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 1/2020

Spis treści / Contents

Prace doświadczalne
Original papers
Wpływ metod odchwaszczania plantacji na plonowanie i zawartość olejku w kwiatostanach wybranych odmian nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.)
Influence of plantation weeding method on yielding and essential oil content in inflorescences of selected cultivars of marigold (Calendula officinalis L.)
Romuald Mordalski, Waldemar Buchwald, Elżbieta Bilińska, Hanna Zalińska, Wojciech A. Kucharski – s. 3-9
Aktywność in vitro olejku świerkowego (Oleum Picea excelsa) wobec grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida
In vitro activity of spruce oil (Oleum Picea excelsa) against yeastlike fungi from genus of Candida
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia – s. 10-13
Przeciwgrzybicza aktywność olejku melisowego (Oleum Melissae)
Antifungal activity of Melissa oil (Oleum Melissae)
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia – s. 14-18
Prace przeglądowe
Review papers
Nowe surowce roślinne w Farmakopei Europejskiej. Część 6. Paullinia cupana (P. guarana) – źródło nowego surowca alkaloidowego
The new plant raw materials in the European Pharmacopoeia. Part 6. Paullinia cupana (P. guarana) – the source of new alkaloid raw material
Paweł Kubica, Agnieszka Kulig, Agnieszka Szopa, Karolina Turcza, Halina Ekiert – s. 19-27
Ocena aktywności biologicznej cynamonu w badaniach in vivo
In vivo biological activity evaluation of cinnamon
Izabela Czapska-Pietrzak, Elżbieta Studzińska-Sroka, Wiesława Bylka – s. 28-34
Aktywność biologiczna wybranych składników olejków eterycznych. Cz. 1
Biological activity of selected components of essential oils. Part 1
Katarzyna Antoniak, Wiesława Bylka – s. 35-41
Aktywność biologiczna wybranych składników olejków eterycznych. Cz. 2
Biological activity of selected components of essential oils. Part 2
Katarzyna Antoniak, Wiesława Bylka – s. 42-48
Leczenie miodem owrzodzeń cukrzycowych stóp
Treatment of diabetic foot ulcers by bee honey
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 49-54
Fitoterapia praktyczna
Phytotherapy in practice
Kronika
Chronicle
Przegląd czasopism zagranicznych
Review of foreign periodicals
Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 61-62