Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 10/2009

Spis treści / Contents

Wstęp
– s. 737-738
Prenatal Programming – impact on the kidney and beyond**
Rozwój narządów w życiu płodowym – wpływ na stan nerek
Eberhard Ritz – s. 739-743
Od organogenezy do przewlekłej choroby nerek i nadciśnienia**
From morphogenesis toward to chronic kidney disease and hypertension
Jacek Manitius – s. 744-750
Aldosteron – hormon o wielu obliczach**
Aldosteron – hormon with multiple faces
Włodzimierz Januszewicz, Andrzej Januszewicz – s. 751-756
Uszkodzenie nerek jako przyczyna nadciśnienia tętniczego**
Injury of the kidneys as a cause of arterial hypertension
Stanisław Czekalski – s. 757-763
Nowe właściwości farmakologiczne heparyny i sulodeksydu**
New pharmacological effects of heparin and sulodexide
Jacek Borawski, Michał Myśliwiec – s. 764-770
Ostre uszkodzenie i ostra niewydolność nerek – problem interdyscyplinarny**
Acute injury and acute renal failure – interdysciplinary problem
Jan Duława – s. 771-775
Współczesne zasady leczenia kłębuszkowych zapaleń nerek**
Modern principles of glomerulonephritis treatment
Marian Klinger – s. 776-781
Nadmierne hamowanie aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron nie jest zawsze korzystne**
Dual blockade of the renin-angiotensin-aldosterone system is not always beneficial
Andrzej Więcek, Teresa Nieszporek – s. 782-788
Ocena stanu nawodnienia jako czynnika rokowniczego za pomocą techniki bioimpedancji elektrycznej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek**
The measurement of hydration state as risk factor using bioimpedance analysis in patients with chronic kidney disease
Andrzej Książek, Wojciech T. Załuska, Sławomir Mozul, Jolanta Szeliga-Król – s. 789-793
Modern forms of electrostimulation: effects on pain, metabolism and muscle function**
Nowoczesne sposoby elektrostymulacji: wpływ na nasilenie bólu, przemiany metaboliczne oraz czynność mięśni
André Klassen, Udo Bahner, Katarina Sebekova, August Heidland, – s. 794-798
Aktywność fizyczna chorych przewlekle dializowanych – porównanie skuteczności różnych metod jej zwiększania**
Physical activity in dialysed patients – a comparison of different methods of its improvement
Michał Nowicki, Marta Jagodzińska, Katarzyna Murlikiewicz, Maciej Niewodniczy – s. 799-804
Zintegrowana opieka nefrologiczna – nowe koncepcje a rzeczywistość i przyszłość**
Integrated end-stage renal disease care – new concepts, present time and future
Zofia Wańkowicz – s. 805-810
Czynniki warunkujące wieloletnią adekwatną dializę otrzewnową**
Factors provided long-term adequate peritoneal dialysis
Władysław Sułowicz – s. 811-816
Przewlekła choroba nerek – problem nie tylko medyczny, ale także socjoekonomiczny**
Chronic Kidney Disease – not only medical but also socioeconomical problem
Bolesław Rutkowski – s. 817-822
Chirurgia serca w przewlekłej niewydolności nerek**
Cardiac surgery in patients with chronic renal failure
Stanisław Woś, Roman Mrozek – s. 823-826
Nowotwory u biorców przeszczepu nerkowego – rola zakażeń wirusowych i leczenia immunosupresyjnego**
Cancers in kidney transplant recipients – role of viral infections and immunosuppressive drugs
Magdalena Durlik – s. 827-833
Immunoablacja i przeszczepienie własnych komórek krwiotwórczych – nowa metoda leczenia świeżo rozpoznanej cukrzycy typu 1**
Autologous nonmyeloablative hematopoietic stem cell transplantation – new treatment in de novo diagnosed type 1 diabetes mellitus
Alicja Milczarczyk, Emilian Snarski, Wiesław W. Jędrzejczak, Edward Franek, – s. 834-839
Tomografia emisji pozytonów (PET) i jej zastosowanie do wykrywania, lokalizacji i monitorowania guzów gruczołów wydzielania wewnętrznego**
Positron emission tomography (PET) and its role in the diagnosis, localization and monitoring of the endocrine gland tumors
Zbigniew Wygoda, Andrea d´Amico, Barbara Jarząb – s. 840-847
Niektóre aspekty współczesnej medycyny**
Some aspects of the modern medicine
Jan Zazgórnik – s. 848-853
Komentarz do prac
– s. 854-855
Comments
– s. 856-857