Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 4/2011

Spis treści / Contents

Śródmiąższowe choroby płuc – podstawowa klasyfikacja i zarys postępowania diagnostycznego
Interstitial lung diseases – classification and diagnostic approach
Jan Kuś – s. 256-259
Zwykłe śródmiąższowe zapalenie płuc, czyli samoistne włóknienie płuc
Usual interstitial pneumonia/idiopathic pulmonary fibrosis
Jan Kuś – s. 260-266
Nieswoiste śródmiąższowe zapalenie płuc, organizujące zapalenie płuc i inne rzadsze postacie zapaleń śródmiąższowych
Nonspecific interstitial pneumonia, organizing pneumonia and other rare interstitial pneumonias
Jan Kuś – s. 267-273
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
Extrinsic allergic alveolitis (hypersensitivity pneumonitis)
Katarzyna Lewandowska – s. 274-285
Sarkoidoza
Sarcoidosis
Anna Kempisty – s. 286-294
Limfangioleiomiomatoza
Lymphangioleiomyomatosis
Małgorzata Sobiecka – s. 295-302
Płucna histiocytoza z komórek Langerhansa
Pulmonary Langerhans cell histiocytosis
Małgorzata Sobiecka – s. 303-310
Proteinoza pęcherzyków płucnych
Pulmonary alveolar proteinosis
Małgorzata Sobiecka – s. 311-316
Zmiany śródmiąższowe w płucach w najczęściej występujących układowych chorobach tkanki łącznej – reumatoidalnym zapaleniu stawów i toczniu rumieniowatym układowym
Interstitial lung disease in the most frequently appearing connective tissue diseases – rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus
Małgorzata Bartosiewicz – s. 317-323
Zmiany śródmiąższowe w płucach w przebiegu twardziny układowej, chorób zapalnych mięśni, zespołu Sjögrena oraz mieszanej choroby tkanki łącznej
Interstitial lung disease in systemic sclerosis, idiopathic inflamatory myopathies, Sjögrens syndrome and mixed connective tissue diseases
Małgorzata Bartosiewicz – s. 324-331
Torbielowatość kłębuszków nerkowych z towarzyszącym włóknieniem śródmiąższu nerek u pacjentki z nawrotową ich niewydolnością
Glomerulocystic kidney disease (GCKD) and tubulointerstitial fibrosis in a patient with recurrent acute kidney injure
Ewa Wolska, Ryszard Gellert, Danuta Kobus, Dorota Daniewska, Andrzej Mróz, Krzysztof Bardadin, Agnieszka Perkowska-Ptasińska – s. 333-336
Suplementacja żelaza drogą dożylną w niedokrwistości nerkowopochodnej u pacjentów dializowanych – krytyczna ocena obecnej praktyki klinicznej w doświadczeniach jednego ośrodka
Intravenous iron supplementation for correcting renal anemia in hemodialysis patients – critical approach to current practices based on single-centre experience
Ryszard Gellert, Tomasz Żelek, Dorota Daniewska, Anna Kajczuk-Kowieska, Danuta Kobus – s. 337-343
Nefropatia cukrzycowa 2010 – zapowiedź zmian w praktyce klinicznej?
Diabetic nephropathy 2010 – an omen of change in clinical practice?
Ryszard Gellert – s. 344-351
Adiponektyna, leptyna i rezystyna u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCO)
Adiponectin, Leptin and Resistin in women with policystic ovary syndrome
Wojciech Bik, Agnieszka Baranowska-Bik, Ewa Wolińska-Witort, Lidia Martyńska, Bogusława Baranowska – s. 352-357