Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych Suplement 1/2012

Spis treści / Contents

12-letnie doświadczenie w resekcji głowy trzustki z oszczędzaniem dwunastnicy i trzustki (modyfikacja Buchler-Farkasa) w chirurgicznym leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki u 180 chorych
12-year experience with duodenum and organ-preserving pancreatic head resection (Büchler-Farkas modification) in the surgical treatment of 180 patients with chronic pancreatitis
Gyula Farkas, Laszlo Leindler, Gyula Farkas Jr. – s. 4-10
Postępy w chirurgii przewodu pokarmowego
Advance in Abdominal Surgery
Krzysztof Bielecki, Maciej Ledóchowski – s. 11-19
Co nowego w chirurgii małoinwazyjnej w roku 2010
What’s new in minimally invasive surgery in 2010
Aleksander Grous, Naser Dib, Wiesław Tarnowski – s. 20-24
Chirurgia bariatryczna w 2011 roku – spojrzenie na operacje rewizyjne w chirurgii bariatrycznej
Bariatric surgery in 2011 – our view of the revision bariatric surgery
Krzysztof Paśnik, Andrzej Kwiatkowski – s. 25-27
Co nowego w chirurgii onkologicznej
What’s new in surgical oncology
Wojciech Piotr Polkowski – s. 28-36
Postępy w leczeniu tętniaków aorty brzusznej
Progress in the treatment of abdominal aortic aneurysms
Jacek Szmidt, Tomasz Jakimowicz – s. 37-43
Postępy w kardiochirurgii
Advances in Cardiac Surgery
Krzysztof Wróbel, Andrzej Biederman – s. 44-48
Postępy w neurochirurgii
Advances in Neurosurgery
Andrzej Radek, Maciej Radek – s. 49-52
Postępy w chirurgii endokrynologicznej
Advances in endocrine surgery
Krzysztof Kuzdak, Maciej Białas – s. 53-62
Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna w 2011 roku
Plastic and reconstructive surgery in 2011
Józef Jethon, Tomasz Dębski – s. 63-68
Zagrożenia żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i jej zapobieganie
Risk and prevention of venous thromboembolic disease
Maciej Szczepański, Wiesław Tarnowski – s. 69-78