Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 12/2014

Spis treści / Contents

ENDOKRYNOLOGIA
ENDOCRINOLOGY
KOMENTARZ
COMMENT
Wstęp i komentarz do prac
prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński – s. 805-806
Introduction and comments
prof. Wojciech Zgliczyński, MD, PhD – s. 807-808
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Analiza czynników mających wpływ na wybór specjalizacji z endokrynologii
Analysis of factors influencing the choice of specialty in endocrinology
Wojciech Stefan Zgliczyński, Wojciech Zgliczyński – s. 809-813
Kliniczna i hormonalna ocena pacjentów z obrazem pustego siodła tureckiego w badaniu MR
Clinical and hormonal assessment of patients with empty sella on MRI
Maria Stelmachowska-Banaś, Izabella Czajka-Oraniec, Wojciech Zgliczyński – s. 814-818
Czy kontrast jodowy podany w endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW) hamuje jodochwytność tarczycy oraz zmienia stężenia TSH i hormonów tarczycy w przypadkach wola guzowatego i autoimmunizacyjnej choroby tarczycy
Does application of iodinated contrast agent during endoscopic retrograde cholangiopancreatograhy (ERCP) change the thyroid uptake and thyroid function parameters in patients with pre-existing thyroid diseases
Helena Jastrzębska, Magdalena Kochman, Tadeusz Szwed, Dariusz Kąkol, Wojciech Zgliczyński – s. 819-822
Obustronne guzy nadnerczy z podkliniczną hiperkortyzolemią. Operować czy obserwować?
Bilateral adrenal tumors with subclinical hypercortisolemia. To operate or observe?
Lucyna Papierska, Karolina M. Nowak – s. 823-827
Rozpoznawanie niealkoholowego stłuszczenia wątroby u kobiet z nadwagą i otyłością z zespołem policystycznych jajników. Współzależności metaboliczne między oboma zespołami – badanie wstępne
Diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in overweight and obese women with polycystic ovary syndrome (PCOS). Metabolic associations between NAFLD and PCOS – preliminary study
Jarosław Kozakowski, Renata Kapuścińska, Wojciech Zgliczyński – s. 828-834
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Guz szyi u płodu wymagający różnicowania z wolem
Fetal neck tumor – differentiation from thyroid goiter
Małgorzata Gietka-Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Romuald Dębski – s. 835-837
Ostra niewydolność nerek w przebiegu przełomu hiperkalcemicznego u chorego z rakiem przytarczyc – opis przypadku
Acute renal failure in the course of hypercalcemic crisis due to parathyroid carcinoma – the case study
Waldemar Misiorowski, Magdalena Kochman – s. 838-842
Zaczerwienienie twarzy – problem interdyscyplinarny. Nietolerancja histaminy w przebiegu niedoboru diaminooksydazy
Plethoric facies – multidisciplinary problem. Histamine intolerance secondary to reduced diamine oxydase activity
Elżbieta Karpińska-Gasztoł, Małgorzata Gutowska, Piotr Zdunowski, Wojciech Zgliczyński – s. 843-846
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Chromogranina A (CgA): budowa, funkcja biologiczna, przedanalityczne, analityczne i kliniczne aspekty oznaczania jej we krwi
Chromogranin A (CgA): structure, biological function, pre-analytical, analytical, and clinical aspects of its measurement in blood
Piotr Glinicki, Wojciech Jeske – s. 847-851
Zapobieganie i monitorowanie działań niepożądanych przewlekłej steroidoterapii
Prevention and monitoring of the side effects of chronic corticosteroid therapy
Karolina M. Nowak, Lucyna Papierska – s. 852-859
Przedwczesne wygasanie czynności jajników
Premature ovarian failure
Katarzyna Jankowska – s. 860-864
Rola witaminy D w ciąży
The role of vitamin D in pregnancy
Joanna Misiorowska, Waldemar Misiorowski – s. 865-871
Zespół psychoendokrynny w wybranych endokrynopatiach
Psychoendocrine syndrome in selected endocrinopathies
Agnieszka Baranowska-Bik, Wojciech Zgliczyński – s. 872-875
RECENZENCI
REVIEWERS