Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 1/2016

Spis treści / Contents

PULMONOLOGIA
POLMONOLOGY
PRACA ORYGINALNA
ORIGINAL PAPER
Co oznacza dodatni wynik odczynu tuberkulinowego u chorych na sarkoidozę? – dylematy klinicysty
What does positive tuberculin skin test mean in sarcoidosis patients? – clinician’s dilemmas
Anna Kempisty, Jan Kuś – s. 4-10
OPISY PRZYPADKÓW
CASE REPORTS
Mikobakterioza płuc u chorej na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i rozstrzenie oskrzeli – opis przypadku
Nontuberculous mycobacterial lung disease in the patient with chronic obstructive pulmonary disease and bronchiectasis – case report
Dorota Wyrostkiewicz, Monika Szturmowicz, Izabela Siemion-Szcześniak, Lilia Jakubowska, Anna Zabost, Jan Kuś – s. 11-15
Przerzuty raka jądra do płuc – opis trzech przypadków
Metastases of the testicular cancer to the lungs – a description of three cases
Piotr Radwan-Röhrenschef, Katarzyna Lewandowska, Wojciech Skorupa, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Jan Kuś – s. 16-21
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Rozpoznawanie i diagnostyka różnicowa nadciśnienia płucnego
Recognition and differential diagnosis of pulmonary hypertension
Monika Szturmowicz, Aneta Kacprzak – s. 22-30
Proteinoza pęcherzyków płucnych
Pulmonary alveolar proteinosis
Małgorzata Sobiecka – s. 31-36
Niepożądane reakcje w układzie oddechowym w wyniku stosowania leków, tlenoterapii oraz radioterapii – występowanie, patogeneza, rozpoznanie
Pulmonary adverse reactions related to drugs, oxygen therapy and irradiation – prevalence, pathogenesis, diagnosis
Iwona Bartoszuk, Katarzyna Lewandowska – s. 37-43
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – epidemiologia, etiologia, immunopatogeneza, obraz kliniczny
Hypersensitivity pneumonitis – epidemiology, etiology, immunopathogenesis, clinical characteristics
Małgorzata Ewa Jędrych, Jan Kuś – s. 44-48
Mykobakteriozy – rozpoznawanie i leczenie
Mycobacteriosis – diagnosis and treatment
Izabela Siemion-Szcześniak, Dorota Wyrostkiewicz – s. 49-55
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Jan Kuś – s. 56
Comment
Jan Kuś – s. 57
INNE PRACE
OTHER ARTICLES
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Poprzetoczeniowy zespół aktywacji mastocytów (TA-MCAS) przebiegający z fazą EAR lub fazami EAR i LAR – hipoteza nowego powikłania po przetoczeniu składników krwi
Transfusion-associated mast cell activation syndrome (TA-MCAS) with course including EAR phase or EAR and LAR phases – hypothesis of a new complication upon transfusion of blood components
Aleksandra Janusz, Joanna Janusz, Anna Grajewska, Krystyna Wieczorek, Joanna Józwa, Joanna Toborek, Maria Czachura, Joanna Skowrońska, Grażyna Domagała, Bożena Drybańska – s. 58- 63
Średnia i minimalna saturacja jako wskaźnik ciężkości choroby u pacjentów z podejrzeniem zespołu zaburzeń oddychania w czasie snu o charakterze bezdechu obturacyjnego (OSA)
Average and minimum oxygen saturation in patients with suspected OSA as a disease severity index in polysomnographic evaluation
Monika Kuźmińska, Magdalena Walicka, Ada Sawicka, Wojciech Kukwa, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 64-70
PRACA POGLĄDOWA
REVIEW PAPER
Endokrynologiczna interakcja pomiędzy mięśniami szkieletowymi a tkanką tłuszczową w regulacji tkankowej wrażliwości na działanie insuliny
Endocrine interaction between skeletal muscles and adipose tissue in the regulation of tissue insulin sensitivity
Anna Litwiniuk, Małgorzata Kalisz, Magdalena Chmielowska, Lidia Martyńska – s. 71-75
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Solitary fibrous tumor – samotny guz włóknisty krezki poprzecznicy jako przyczyna niedrożności przewodu pokarmowego. Analiza przypadku
Solitary fibrous tumor of the colon transversum as the cause of the gastrointestinal obstruction. The case analysis
Łukasz Piskorz, Witold Olejniczak, Piotr Misiak, Sławomir Jabłoński – s. 76-82