Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 12/2017

Spis treści / Contents

ENDOKRYNOLOGIA/ENDOCRINOLOGY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Stężenie 25(OH)D3 u hospitalizowanych pacjentów z cukrzycą typu 1
Concentration of 25(OH)D3 in hospitalized patients with type 1 diabetes
Małgorzata Godziejewska-Zawada, Paulina Surowiec – s. 640-644
Prevention and treatment of steroid-induced osteoporosis – recommendations vs clinical practice
Profilaktyka i leczenie osteoporozy posteroidowej – zalecenia vs praktyka kliniczna
Karolina M. Nowak, Agnieszka Łebek-Szatańska, Anna Nowakowska-Płaza, Katarzyna Romanowska-Próchnicka, , Agnieszka Zielińska, Wojciech Zgliczyński, Lucyna Papierska – s. 645-650
Evaluation of factors affecting quality of life in acromegaly
Ocena czynników wpływających na jakość życia w akromegalii
Stanisław Zgliczyński, Piotr Woźniak, Wojciech Zgliczyński – s. 651-655
The effect of the consumed meal and of serum sample freezing/thawing cycles on the chromogranin A (CgA) blood level**
Wpływ spożytego posiłku oraz cyklów zamrażanie/rozmrażanie próbek surowicy na stężenie chromograniny A (CgA) we krwi
Piotr Glinicki, Wojciech Jeske, Wojciech Zgliczyński – s. 656-659
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Marine-Lenhart syndrom
Zespół Marine-Lenharta
Agnieszka Majos, Dorota Leszczyńska, Jarosław Kozakowski, Małgorzata Gietka-Czernel – s. 660-664
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Zespół mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych typu 1 (MEN1)
Multiple endocrine neoplasia type 1
Małgorzata Gietka-Czernel, Jarosław Kozakowski, Ewa Szczepańska – s. 665-673
Impairment of male fertility – a consequential problem of our time. The impact of obesity and related metabolic disorders
Zaburzenia płodności u mężczyzn – ważki problem naszych czasów. Wpływ otyłości i związanych z nią zaburzeń metabolicznych
Jarosław Kozakowski, Piotr Dudek – s. 674-678
Testosterone suplementation in men
Suplementacja testosteronu u mężczyzn
Piotr Dudek, Jarosław Kozakowski – s. 679-682
Trudności w leczeniu choroby Gravesa-Basedowa
Difficulties in Graves-Basedow disease treatment
Ewa Szczepańska, Małgorzata Gietka-Czernel, Helena Jastrzębska – s. 683-688
Ciąża u kobiety z nadczynnością tarczycy
Hyperthyroidism during pregnancy
Kamila Tańska, Małgorzata Gietka-Czernel – s. 689-693
Lithium therapy and thyroid disorders
Lit a zaburzenia tarczycowe
Helena Jastrzębska – s. 694-698
Vitamin D and autoimmune thyroid diseases
Witamina D a autoimmunizacyjne choroby tarczycy
Magdalena Kochman – s. 699-706
Zastosowanie badań scyntygraficznych w diagnostyce chorób nadnerczy
Usefulness of scintigraphy imaging in the diagnostics of adrenal diseases
Agnieszka Łebek-Szatańska, Karolina M. Nowak, Lucyna Papierska – s. 707-716
Adiponectin as a neuropeptide
Adiponektyna jako neuropeptyd
Agnieszka Baranowska-Bik, , Małgorzata Waszkiewicz-Hanke – s. 717-722
Wpływ opioidów na układ endokrynny
The impact of opioids on the endocrine system
Aleksandra Kruszyńska, Jadwiga Słowińska-Srzednicka – s. 723-726
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Wojciech Zgliczyński – s. 727-728
Comment
Wojciech Zgliczyński – s. 729-730