Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2004, s. 122-124
Barbara Biedziak, Mateusz Kurzawski
Ortopedyczno-ortodontyczne leczenie zwężeń szczęki metodą rozsunięcia szwu podniebiennego
Orthopedic-orthodontic treatment of maxilla´s narrowing by palatal expansion
z Kliniki Ortodoncji Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
p.o. Kierownika Kliniki: dr n. med. Barbara Biedziak
Zabieg rozsunięcia szwu podniebiennego po raz pierwszy przeprowadził Goddard (USA) i Bock (Niemcy) pod koniec XIX wieku. Po latach niestosowania ponownie wprowadzony został do leczenia ortodontycznego w latach 60. XX wieku i od tego czasu jest szeroko stosowany na świecie, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych (1).
Wskazaniem do rozszerzania szczęki metodą rozsunięcia szwu podniebiennego jest jej zwężenie z wysoko wysklepionym podniebieniem i oddychaniem przez usta, zgryz krzyżowy częściowy boczny obustronny, zwężenie szczęki towarzyszące II lub III klasie szkieletowej.
Celem rozbudowy szczęki jest jej poszerzenie poprzez zwiększenie podstawy wierzchołkowej, a nie tylko powiększenie łuku zębowego poprzez przesunięcie zębów w wyrostku zębodołowym oraz wyrównanie dysproporcji pomiędzy górnym i dolnym łukiem zębowym. Podczas leczenia za pomocą tej metody wyzwalana jest duża ekspansja ortopedyczna, zwiększająca szerokość szczęki, a mała ekspansja ortodontyczna wychylająca w niewielkim stopniu zęby boczne (2).
Do rozsunięcia szwu podniebiennego dochodzi po przyłożeniu siły o odpowiedniej wartości w zależności od wieku pacjenta, skierowanej w poprzek łuku zębowego. Siła ta przenoszona jest poprzez zęby na szew podniebienny. Obydwie szczęki oddzielają się otwierając szew, a wytworzona przestrzeń początkowo wypełnia się płynami tkankowymi i krwią, a w późniejszym czasie dochodzi do odkładania się w jej obrębie nowej kości. Klinicznym objawem rozsunięcia szwu jest pojawienie się diastemy pomiędzy centralnymi siekaczami szczęki (ryc. 1). W badaniu radiologicznym zgryzowym szczęki obserwuje się w okolicy szwu podniebiennego poszerzoną szczelinę w kształcie litery V (ryc. 2).
Ryc. 1. Fotografia śródustna – diastema pośrodkowa po 10-krotnej aktywacji śruby.
Ryc. 2. Radiogram zgryzowy szczęki z widoczną szczeliną w kształcie litery V.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Hass A.J.: Rapid expansion of the maxillary dental arch and nasal cavity by opening the midpalatal suture. Angle Orthod. 1961, 31:73-90. 2.Hicks E.P.: Slow maxillary expansion: a clinical study of the skeletal versus dental response to low-magnitude force. Am. J. Orthod. 1978, 73:121-141. 3.Pospieszyńska M.: Stosowanie ortodontycznego aparatu Quad Helix w leczeniu zgryzu krzyżowego. Poznańska Stomatologia 1993, 21:185-189. 4.Sandikcioglu M., Hazar S.: Skeletal and dental changes after maxillary expansion in the mixed dentition. Am J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1997, 111:321-7. 5.Asanza S., et al.: Comparison of Hyrax and bonded expansion appliances. Angle Orthod. 1997, 67:15-22. 6.Akkaya S., et al.: Comparison of dental arch and arch perimeter changes between bonded rapid and slow maxillary expansion procedures. Eur. J. Orthod. 1998, 20:255-61. 7.Da Silva O.G., et al.: Rapid palatal expansion in the deciduous and mixed debtitions: a cephalometric evaluation. Am J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1991, 100:171-81. 8.Cozza P., et al.: Butterfly Expander for Use in the Mixed Dentition. Oral Health. 2001, 9:15-20. 9.Hilgers J.J., Tracey S.G.: The Mini-Distalizing Appliance: The Third Dimension in Maxillary Expansion. J. Clin. Orthod. 2003, 9:467-475. 10.Profit W.R., Fields H.W.: Ortodoncja współczesna. Leczenie zaburzeń szkieletowych u dzieci. Lublin; Wydawnictwo Czelej; 2001, 484-529.
Nowa Stomatologia 3/2004
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia