Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2002, s. 110-112
Hanna Szajewska
Kolka niemowlęca – skuteczność różnych metod leczenia
Effectiveness of treatments for infantile colic
z Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski
Streszczenie
This papers summarizes the evidences from meta-analyses and randomized double-blind, placebo-controlled trials on efficacy of treatments for infantile colic.
Słowa kluczowe: infantile colic, treatment.
DEFINICJA
Kolkę niemowlęcą rozpoznaje się w przypadku nadmiernego, nie dającego się uspokoić krzyku u zdrowego niemowlęcia. Arbitralnie uznano, że krzyk określa się jako nadmierny, jeżeli spełnia „regułę trzech”: trwa co najmniej 3 godziny dziennie, powtarza się co najmniej 3 razy w tygodniu, w ciągu minimum 3 tygodni (1). Napadom krzyku (płaczu) mogą towarzyszyć takie objawy jak zaczerwienienie twarzy, podkurczanie nóg, oddawanie gazów, trudności z wypróżnianiem. Typowa kolka niemowlęca występuje w godzinach wieczornych. Pojawia się w pierwszych tygodniach życia i zwykle ustępuje samoistnie ok. 4-5 miesiąca życia (2).
ETIOLOGIA
Przyczyny kolki niemowlęcej są niejasne. W piśmiennictwie rozważane są następujące hipotezy: 1. kolka może być skutkiem zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego prowadzących do bolesnych skurczów jelit, a wynikających z alergii na białka mleka krowiego, nietolerancji laktozy lub nadmiernego gromadzenia się gazu w przewodzie pokarmowym (3); 2. kolka jako wyraz zaburzeń zachowania, których przyczyną jest nieprawidłowy kontakt emocjonalny rodzica (zwłaszcza matki) z dzieckiem (4); 3. kolka w postaci nadmiernego krzyku jest tylko skrajną postacią normalnego płaczu obserwowanego u większości niemowląt (5); 4. kolka niemowlęca to zaburzenia o różnych przyczynach, które trudno (jeszcze?) zdefiniować i rozróżnić na podstawie obrazu klinicznego (6).
EPIDEMIOLOGIA
Kolka niemowlęca jest jedną z częstszych dolegliwości, z którymi spotyka się lekarz rodzinny lub pediatra. W zależności od przyjętej definicji, sposobu żywienia czy wieku występuje u 3,3-43% niemowląt (7, 8, 9).
POSTĘPOWANIE LECZNICZE
Metod leczenia kolki jelitowej jest bardzo wiele. W niniejszym artykule podsumowano skuteczność różnych sposobów postępowania na podstawie wyników dotychczas opublikowanych dwóch systematycznych przeglądów piśmiennictwa z metaanalizą (10, 11) (okres poszukiwań – od 1966 do 1996 i do 1999 roku) oraz badań z randomizacją wykonanych metodą podwójnie ślepej próby, a opublikowanych po 1999 roku. Zapoznając się z wynikami badań warto pamiętać, że ocena skuteczności leczenia nie jest łatwa ze względu na trudności z obiektywną oceną kolki niemowlęcej.
Leczenie dietetyczne
Hydrolizaty serwatkowe o znacznym stopniu hydrolizy białka
W jedynym badaniu z randomizacją obejmującym 84 niemowlęta w wieku do 6 mż. stwierdzono, że stosowanie hydrolizatów serwatkowych o znacznym stopniu hydrolizy białka znamiennie skraca czas płaczu towarzyszącego kolce niemowlęcej (średnio o 104 min/24 h, 95% przedział ufności [confidence interval CI] 55-155) w grupie eksperymentalnej i o 3 min/24 h (95% CI [-63]-[-67] w grupie kontrolnej) (12).
Hydrolizaty kazeinowe o znacznym stopniu hydrolizy białka
W obu systematycznych przeglądach piśmiennictwa oceniono dwa badania z randomizacją. Podsumowane wyniki wykazały skuteczność hydrolizatów kazeinowych o znacznym stopniu hydrolizy białka w leczeniu kolki niemowlęcej. Jednakże w jednym badaniu łącznej ocenie poddano dwa rodzaje interwencji, tzn. eliminację podstawowych alergenów z diety kobiety karmiącej (mleka krowiego, jaja kurzego, pszenicy, orzechów) i żywienie niemowląt hydrolizatami kazeinowymi o znacznym stopniu hydrolizy białka (13). Stratyfikacja danych nie była możliwa. W drugim zaś badaniu liczebność grupy była bardzo mała (14).
Preparaty sojowe
W obu systematycznych przeglądach piśmiennictwa ocenie poddano trzy badania z randomizacją. Wykazano skuteczność preparatów sojowych, ale tylko jeżeli nie uwzględniano wiarygodności badania. Analiza badań wiarygodnych metodologicznie nie wykazała ich skuteczności. Zgodnie z wytycznymi postępowania Amerykańskiej Akademii Pediatrii stosowanie preparatów sojowych w kolce niemowlęcej jest nieuzasadnione (15).
Preparaty ubogolaktozowe
Na podstawie wyników dwóch systematycznych przeglądów piśmiennictwa, w których przeanalizowano dwa badania oraz jednego (16) nie uwzględnionego w nich, nie ma podstaw do uznania skuteczności preparatów ubogolaktozowych w leczeniu kolki niemowlęcej. Jedną z wad badań była niewielka liczba objętych nimi niemowląt (łącznie w trzech badaniach – 25).
Sacharoza

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Wessel M.A. et al.: Paroxysmal fussing in infancy, sometimes called „colic”. Pediatrics 1954, 14:421-34. 2. Illingworth R.S.: Infantile colic revisited. Arch. Dis. Child. 1985, 60:981-85. 3. Miller A.R., Barr R.G.: Infantile colic. Is it a gut issue? Pediatr. Clin. North. Am. 1991, 38:1407-23. 4. Carrey W.B.: Colic – primary excessive crying as an infant-environment interaction. Pediatr. Clin. North Am. 1984, 31:993-1005. 5. Barr R.G.: Colic and gas. In: Walker W.A., Durie P.R., Hamilton J.R., eds. Pediatric gastrointestinal disease: pathophysiology, diagnosis and management. Philadelphia: Decker, 1991, 55-61. 6. Treem W.R.: Infant colic. A pediatric gastroenterologist´s perspective. Pediatr. Clin. North Am. 1994, 41:1121-1138. 7. Canivet C. et al.: Infantile colic – less common than previously estimated? Acta Paediatr. 1996, 85:454-8. 8. Lucas A. et al.: Crying, fussing and colic behaviour in breast and bottle-fed infants. Early Human Development 1998, 53:9-19. 9. Lucassen P.L. et al.: Systematic review of the occurrence of infantile colic in the community. Arch. Dis. Child. 2001, 84:398-403. 10. Lucassen P.L.B. et al.: Effectiveness of treatments for infantile colic: a systematic review. BMJ 1998, 316:1563-9. 11. Garrison M., Christakis D.: A systematic review of treatments for infant colic. Pediatrics 2000, 106:184-90. 12. Lucassen P. et al.: Infantile Colic: Crying Time Reduction With a Whey Hydrolysate: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial Pediatrics 2000, 106:1349-54. 13. Forsyth B.W.C.: Colic and the effect of changing formulas: a double-blind, multiple-crossover study. J. Pediatr. 1989, 115:521-26. 14. Hill D.J. et al.: A low allergen diet is a significant intervention in infantile colic: results of a community-based study. J. Allergy Clin. Immunol. 1995, 96:886-92. 15. American Academy of Pediatrics, Committee on Nutrition. Soy protein formulas: recommendations for use in infant feeding. Pediatrics 1998, 101:148-53. 16. Kearney P.J. et al.: A trial of lactase in the management of infant colic. J. Hum. Nutrition Dietetics 1998, 11:281-85. 17. Markestad T.: Use of sucrose as a treatment for infant colic. Arch. Dis. Child. 1997, 76:356-8. 18. Weizman Z. et al.: Efficacy of herbal tea in infantile colic. J. Pediatr. 1993, 122:650-2. 19. Sehti K.S., Sehti J.K.: Simethicone in the management of infantile colic. Practitioner 1988, 232:508.
Nowa Pediatria 2/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria