Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 7/2009, s. 492-493
Mariusz Wyleżoł1, Edward Stanowski2
Wstęp
1Przewodniczący Sekcji Chirurgicznego Leczenia Otyłości Towarzystwa Chirurgów Polskich
2Honorowy Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Otyłości Towarzystwa Chirurgów Polskich
Chirurgiczne leczenie otyłości jest współcześnie jedyną skuteczną metodą leczenia chorych z otyłością i chorobami będącymi jej następstwem lub powikłaniami. Na przestrzeni wielu lat wykazały to wyniki licznych badań. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim badanie, w którym stwierdzono dwukrotnie rzadsze hospitalizacje i dziesięciokrotnie mniejsze ryzyko zgonu w pięcioletniej obserwacji w grupie chorych poddanych leczeniu operacyjnemu otyłości względem pozostałej populacji chorujących na otyłość (1). Z kolei badanie, które objęło grupę blisko 20 000 chorych obserwowanych średnio przez ponad siedem lat wykazało o 40% wyższe ryzyko zgonu w grupie osób niepoddanych leczeniu operacyjnemu względem leczonych metodą wyłączenia żołądkowego (2). Powyższe ryzyko dotyczyło zgonów spowodowanych zarówno chorobą wieńcową serca, jak i cukrzycą, a także, co szczególnie interesujące nowotworami. Z kolei wyniki badania SOS (Swedish Obese Subjects) opublikowane w roku 2007 wykazały, że ryzyko zgonu po 10-letniej obserwacji w grupie chorych poddanych leczeniu zachowawczemu otyłości było blisko 1,5 razy większe względem grupy poddanej leczeniu operacyjnemu (3). Te korzystne zjawiska są w oczywisty sposób wynikiem nie samego spadku masy ciała, ale ustępowania licznych patologii będących wynikiem otyłości, takich jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej i wiele innych. Ustępowanie patologii towarzyszących otyłości olbrzymiej w wyniku jej operacyjnego leczenia zostało także wykazane w badaniach przeprowadzonych w naszym kraju (4). To uzasadnia konieczność leczenia operacyjnego chorych z otyłością olbrzymią. W przeciwnym razie, co wykazały przedstawione powyżej badania, narażamy chorych na wystąpienie powikłań otyłości i przedwczesny zgon.
W Polsce około 300 tysięcy osób wykazuje BMI powyżej 40, a ponad 1,5 miliona powyżej 35. U większości z tych chorych stwierdza się nadciśnienie tętnicze, u 72% podwyższone stężenie cholesterolu, natomiast na cukrzycę choruje od 20 do 23% (5, 6).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Christou NV et al.: Surgery decreases long-term mortality, morbidity and health care use in morbidly obese patients. Ann Surg 2004; 240: 416-23.
2. Adams TD et al.: Long-Term Mortality after Gastric Bypass Surgery. N Engl J Med 2007; 357: 753-61.
3. Sjöström L et al.: Effects of Bariatric Surgery on Mortality in Swedish Obese Subjects. N Engl J Med 2007; 357: 741-52.
4. Kwiatkowski A, Paśnik K (Promotor): Wpływ operacji bariatrycznych na zespół metaboliczny u chorych z otyłością. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2008.
5. www.natpol.pl
6. Główny Urząd Statystyczny. Ludność według płci, wieku, województw, podregionów, powiatów, miast i gmin. Stan w dniu 30 VI 2004 r. Opracowanie na podstawie wyników ostatecznych NSP 2002. www.stat.gov.pl/dane_spol-osp/ludnosc/lud_wedlug_plci/30_VI _04/t2.xls
7. Wyleżoł M, Pardela M, Urban T: Analiza kosztów chirurgicznego leczenia otyłości. 61 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk 2003 r. Streszczenie: 129.
8. Quesenberry CP Jr, Caan B, Jacobson A: Obesity, health services use and health care costs among members of health maintenance organisation. Arch Intern Med 1998; 5: 466-72.
9. Seidell JC et al.: Overweight, underweight, and mortality. A prospective study of 48,287 men and women. Arch Intern Med 1996; 9: 958-63.
10. Allison DB et al.: Annual deaths attributable to obesity in the United States. JAMA 1999; 282: 1530-8.
11. Wolf AM, Colditz GA: Current estimates of the economic cost of obesity in the United States. Obes Res 1998; 6: 97-106.
12. Allison DB, Zannolli R, Narayan KM: The direct health care costs of obesity in the United States. Am J Public Health 1999; 89: 1194-9.
13. Craig BM, Tseng DS: Cost-effectiveness of gastric bypass for severe obesity. Am J Med 2002; 113: 491-8.
Postępy Nauk Medycznych 7/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych