Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2010, s. 47-53
*Magdalena Perkowska, Aleksandra Hilt, Ewa Rybarczyk-Townsend, Magdalena Wochna-Sobańska
Trend zachorowalności na próchnicę pierwszych zębów trzonowych stałych u dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2008
Prevalence of caries of first permanent molars in 12 year old children in Lodz Voivodship between 1978-2008
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska
Summary
Introduction: First permanent molars (FPM) are very important in the dental arch. The teeth cut between 5th and 6th year of life, although they still are incompletely mineralized. Lack of proper hygienic and diet habits in 12 year old children and presence at chewing surfaces of the teeth difficult to clean grooves cause very early caries development.
Aim of the study: The analyses of the state of first permanent molars in 12 year old children in Lodz Voivodship between 1978-2008.
Material and methods: The research involved 133 12-year old children, chosen by random sampling, living in Lodz Voivodship. A clinical oral examination was performed using the artificial light in school consulting rooms. We examined the existence of dental caries, fillings and fissure sealant. Caries intensity described with calculation of DMF, DMF6, treatment index and treatment index of FPM was determined. We calculated also the number of DMF in accordance of used preventing method including fissure sealing. We compered our resoults with resoults from 1978-2008.
Results: The caries frequency in the examined group was 69.2%. The DMF index was 2.11. Fissure sealant was found in 38.34% of examined children. The state of FPM had significant influence on the value of DMF. The DMF6 index was 1.72. The research estimated lower value of DMF in a group of children who had their FPM sealed (DMF=1.45). The treatment index of FPM was 0.58.
Conclusions: The morbidity of caries is decreasing in Lodz Voivodship. Fissure sealing in the first molars is a valuable part of the preventing program.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Szymańska J, Piątkowska A, Mielnik-Błaszczak M: Lakowanie zębów u dzieci i młodzieży jako istotny element profilaktyki próchnicy. Zdr Publ 2006; 116, 4: 642-645. 2. Szymańska J, Wdowiak L: Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci i młodzieży w dobie transformacji opieki zdrowotnej. Zdr Publ 2004; 114, 2: 127-130. 3. Paul-Stalmaszczyk M: Wpływ kształtu bruzd oraz ich mechanicznego opracowania na stopień wypełnienia lakiem w zębach bocznych. Obserwacje w mikroskopie skaningowym. Czas Stomatol 1999; 52, 6: 361-365. 4. Jańczuk Z: O wybranych, trudnych problemach profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży. Mag Stomatol 2006; 16, 2: 10-12. 5. Rybarczyk-Townsend E: Ocena stanu uzębienia dzieci 12-letnich z województwa łódzkiego objętych programem profilaktycznego uszczelniania bruzd pierwszych zębów trzonowych stałych. Rozprawa doktorska. Łódź 2001. 6. Wochna-Sobańska M, Lubowiedzka B, Rybarczyk-Townsend E: Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2003. Czas Stomatol 2006; 59, 1: 26-30. 7. Hilt A, Wochna-Sobańska M: Stan zębów pierwszych trzonowych stałych u 12-letnich dzieci z Łodzi. Zdr Publ 2007; 117, 1: 44-47. 8. Małkiewicz K, Kępa-Prokopienko J, Jodkowska E: Frekwencja i intensywność próchnicy u dzieci 6- i 12-letnich w województwie mazowieckim. Nowa Stomatol 2006; 11, 1: 11-14. 9. Milewska R, Łuczaj-Cepowicz E: Ocena stanu uzębienia i potrzeb leczniczych u 6- i 12-letnich dzieci w Białymstoku. Nowa Stomatol 2004; 9, 4: 153-156. 10. Chłapowska J, Pawlaczyk-Kamieńska T, Lempe B: Ocena epidemiologiczna stanu zdrowia uzębienia młodzieży Poznania w latach 1989/1999. Czas Stomatol 2001; 54, 10: 642-647. 11. Lisiecka K et al.: Stan zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży z województwa zachodniopomorskiego w świetle badań epidemiologicznych z lat 1998 i 1999. Mag Stomatol 2003; 13, 9: 79-82. 12. Pierzynowska E et al.: Ocena stanu uzębienia i stomatologicznych potrzeb leczniczych u dzieci w wieku 12 lat w Polsce w 2003 roku. Nowa Stomatol 2004; 9, 2: 73-79. 13. Hilt A: Ząb pierwszy trzonowy stały: stan i potrzeby lecznicze na podstawie badań epidemiologicznych i klinicznych u dzieci w wieku 7, 12, 18 lat. Rozprawa doktorska. Łódź 2000. 14. Bulek-Juranek G, Książek-Bąk H, Nytko Ł: Stan pierwszych zębów trzonowych stałych u młodzieży szkolnej Zabrza. Mag Stomatol 1999; 9, 1: 38-40. 15. Stokowska W et al.: Stan pierwszych zębów trzonowych stałych u dzieci z powiatu pułtuskiego. Mag Stomatol 2005; 15, 5: 70-73. 16. Wójtowicz D: Stan pierwszych trzonowych zębów stałych u dzieci 12-letnich w Polsce badanych w roku 1987 i 1995. Czas Stomatol 2002; 55, 7: 404-408. 17. Dybiżbańska E et al.: Występowanie próchnicy u dzieci 12-letnich w Polsce w okresie kolejnych zmian zarządzania i finansowania opieki zdrowotnej. Stomatol Współcz 2004; 11, 4: 8-13. 18. Wierzbicka M et al.: Stan zdrowia jamy ustnej dzieci 12-letnich w Polsce w roku 2000. Czas Stomatol 2002; 55, 7: 409-417. 19. Barańska-Gachowska M: Wypełnienia profilaktyczne i leczenie stadiów początkowych próchnicy. Czas Stomatol 1990; 43, 7: 381-386. 20. Rybarczyk-Townsend E: Ocena stanu uzębienia dzieci 12-letnich z województwa łódzkiego objętych programem profilaktyki uszczelniania bruzd pierwszych zębów trzonowych stałych. Mag Stomatol 2002; 12, 4: 30-33. 21. Szymańska J: Wybrane aspekty kliniczne zastosowania laku szczelinowego Contact-Seal w profilaktyce próchnicy powierzchni żujących. Przegl Stomatol Wieku Rozw 1993; 3: 25-27. 22. Fetkowska-Mielnik K et al.: Wypełnienia profilaktyczne i leczenie stadiów początkowych próchnicy. Czas Stomatol 1990; 43, 7: 381-386. 23. Hilt A: Pięcioletnia ocena skuteczności programu profilaktycznego lakowania bruzd zębów pierwszych trzonowych stałych przeprowadzonego w Łodzi. Przegl Stomatol Wieku Rozw 2001; 3/4: 103-108. 24. Kępa J, Raczyńska M, Matysiak W: Ocena stanu uzębienia dzieci w wieku 6 i 12 lat z województwa mazowieckiego. Stomatol Współcz 2002; 9, 2: 42-46.
otrzymano: 2010-02-03
zaakceptowano do druku: 2020-03-30

Adres do korespondencji:
*Magdalena Perkowska
Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego IS UM w Łodzi
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel.: (42) 675 75 16
e-mail: jadwiga.kacprzyk@umed.lodz.pl

Nowa Stomatologia 2/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia