Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2010, s. 47-53
*Magdalena Perkowska, Aleksandra Hilt, Ewa Rybarczyk-Townsend, Magdalena Wochna-Sobańska
Trend zachorowalności na próchnicę pierwszych zębów trzonowych stałych u dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2008
Prevalence of caries of first permanent molars in 12 year old children in Lodz Voivodship between 1978-2008
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska
Summary
Introduction: First permanent molars (FPM) are very important in the dental arch. The teeth cut between 5th and 6th year of life, although they still are incompletely mineralized. Lack of proper hygienic and diet habits in 12 year old children and presence at chewing surfaces of the teeth difficult to clean grooves cause very early caries development.
Aim of the study: The analyses of the state of first permanent molars in 12 year old children in Lodz Voivodship between 1978-2008.
Material and methods: The research involved 133 12-year old children, chosen by random sampling, living in Lodz Voivodship. A clinical oral examination was performed using the artificial light in school consulting rooms. We examined the existence of dental caries, fillings and fissure sealant. Caries intensity described with calculation of DMF, DMF6, treatment index and treatment index of FPM was determined. We calculated also the number of DMF in accordance of used preventing method including fissure sealing. We compered our resoults with resoults from 1978-2008.
Results: The caries frequency in the examined group was 69.2%. The DMF index was 2.11. Fissure sealant was found in 38.34% of examined children. The state of FPM had significant influence on the value of DMF. The DMF6 index was 1.72. The research estimated lower value of DMF in a group of children who had their FPM sealed (DMF=1.45). The treatment index of FPM was 0.58.
Conclusions: The morbidity of caries is decreasing in Lodz Voivodship. Fissure sealing in the first molars is a valuable part of the preventing program.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2010-02-03
zaakceptowano do druku: 2020-03-30

Adres do korespondencji:
*Magdalena Perkowska
Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego IS UM w Łodzi
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel.: (42) 675 75 16
e-mail: jadwiga.kacprzyk@umed.lodz.pl

Nowa Stomatologia 2/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia