Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2010, s. 87-90
*Magdalena Dragan, Magdalena Napora
Zastosowanie pasty Colgate Total Advanced w leczeniu zwiększonej nadwrażliwości zębiny – ocena kliniczna
The usage of paste Colgate Total Advanced in treatment of dentine hypersensitivity – clinical estimate
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska
Summary
Background: Dentine hypersensitivity is defined as transitional pain with differentiated intensity caused by mechanical, chemical, osmotics stimuli. Dental recession, periodontitis with clinical attatchment loss>3 mm, periodontal treatment, supra- and subgingival scaling, surgical treatment that may cause the removal of cementum layers from dental root surface, thus causing dental hypersensitivity. The prevalence of hypersensitivity ranges from 3 to 98%.
Objectives: The article presents the results of clinical study on efficacy of Colgate Total Advanced paste used in treatment of dentine hypersensitivity.
Material and Methods: The study group consisted of 21 people aged 18-35 with full dentition suffering from dentine hypersensitivity 2 weeks after scaling. On the first visit the questionnaire considering oral hygiene was given and periodontal examination was performed (CMF index, API, GI were assessed). As to establish the degree of dentine hypersensitivity, tooth's buccal surface reaction to dental unit syringe's air blast was evaluated (according to VAS scale).
The patients were given Colgate Total Advanced paste to be used twice a day for 2 weeks. Control examination (questionnaire and clinical) was performed after 2 weeks.
Results: 77% of patients were satisfied with the results of using Colgate Total Advanced paste. 90% of patients indicated the reduction of dental hypersensitivity pain. Gingival bleeding was reduced in 36% of patients using Colgate Total Advanced paste.
Conclusions: Colgate Total Advanced paste gives subjective clinical improvement in patients suffering from dentine hypersensitivity.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Hollan GR et al.: Guidelines for the design and conduct of clinical trials on dentine hypersensitivity. J Clin Periodontol 1997; 24: 808-813. 2. Addy M: Etiology and clinical implications of dentine hypersensitivity. Dent Clin North Am 1990; 34: 503-514. 3. Uchida A et al.: Controlled clinical evaluation of a 10% strontium chloride dentifrice in treatment of dentin hypersensitivity following periodontal surgery. J Periodontol 1980; 51: 578-581. 4. Nishida M et al.: Hypersensitivity of the exposed root surfaces after surgical periodontal treatment. J Osaka Univ Dent Soc 1976; 16: 73-77. 5. Brännström M: The transmission and control of dentinal pain. In: Grossman Li, ed. Mechanism and control of pain. New York: Masson Publishing 1979; 15-35. 6. Brännström M, Astrom A: The hydrodynamics of dentin: its possible relationship to dental pain. Int Dent J 1972; 22: 219-227. 7. Chabanski MB et al.: Clinical evaluation of cervine dentine hypersensitivity in a population of patients referred to a specialist periodontology department: a pilot study. Jornal of Oral Rehabilitation 1997; 24: 666-672. 8. Hoyt WH, Bibby BG: Use of sodium fluoride for desensitizing dentin. JADA 1943; 30: 1372-1376. 9. Birang R et al.: Lasers Med Sci 2007; 22 (1): 21-24. 10. Braun A et al.: Quintessence Int 2007 Sep; 38 (8): 490-496. 11. Chomyszyn-Gajewska M: Zwiększona wrażliwość zębiny-współczesne poglądy na temat zapobiegania i leczenia. Dent Med Probl 2009; 46, 1. 12. Gangarosa LP Sr: Current strategies for dentistv-applied treatment in the management of hypersensitive dentin. Arch Oral Biol 1994; 39: 101S-106S. 13. Ehrlich J et al.: Residual fluoride concentrations and scanning electron microscopic examination of root surfaces of human teeth after topical application of fluoride in vivo. J Dent Res 1975; 54: 897-900. 14. Thrash W et al.: Effect of a fluoride solution on dentinal hypersensitivity. AM J Dent 1992; 5: 299-302. 15. Gaffar A: Treating hypersensitivity with fluoride varnishes. Compend Contin Educ Dent 1998; 19: 1088-1090. 16. Andre V. Ritter et al.: Treating cervical dentin hypersensitivity with fluoride varnish. J Am Dent Assoc 2006; 137, 7: 1013-1020. 17. Castillo JL, Milgrom P: Fluoride release from varnishes in two in vivo protocols JADA 2004; 135: 1696-1699. 18. Corona Sa et al.: Clinical evaluation of low-level laser therapy and fluoride varnish for treating cervical dentinal hypersensitivity. J Oral Rehabil 2003; 30: 1183-1189.
otrzymano: 2010-02-22
zaakceptowano do druku: 2010-04-14

Adres do korespondencji:
*Magdalena Dragan
Zakład Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel./fax: (22) 502-20-36
e-mail: sluzowki@am.edu.pl

Nowa Stomatologia 2/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia