Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 7/2010, s. 562-569
Marta Podralska1, Wojciech Cichy2, Tomasz Banasiewicz3, *Andrzej Pławski1
Hereditary predisposition for the occurrence of hamartomatous polyposis
Dziedziczne predyspozycje do występowania polipowatości hamartomatycznych
1Institute of Human Genetics, Polish Academy of Sciences
Head of Institute of Human Genetics: prof. dr hab. Jerzy Nowak
2Clinics of Children Gastroenterology and Metabolic Diseases, Medical University in Poznań
Head of Clinics of Children Gastroenterology and Metabolic Diseases: prof. dr hab. med. Wojciech Cichy
3Department of General, Gastroenterological and Endocrine Surgery, Karol Marcinkowski Medical University
Head of Department of General, Gastroenterological and Endocrine Surgery: prof. dr hab. med. Michał Drews
Streszczenie
Polipowatości hamartomatyczne stanowią heterogenną grupę chorób dziedziczonych w sposób autosomalny dominujący. Do polipowatości hamartomatycznych zaliczamy między innymi: polipowatość młodzieńczą, zespół Peutza i Jeghersa, zespół Cowdena oraz zespół mieszanej polipowatości. Zespoły te są bardzo rzadkimi chorobami, a ich cechą charakterystyczną jest występowanie polipów hamartomatycznych w przewodzie pokarmowym. Liczebność, jak i rozmieszczenie polipów w przewodzie pokarmowym jest różna w poszczególnych zespołach. Również predyspozycje do rozwoju nowotworów przewodu pokarmowego i innych narządów są zróżnicowane. Polipowatości hamartomatycznych często wykazują nieznaczne różnice w objawach, a ich cechy kliniczne w większości nie pozwalają na ich rozróżnienie. Dlatego w przypadku tych zespołów bardzo ważna jest diagnostyka molekularna umożliwiająca właściwe rozpoznanie choroby, a tym samym przyczyniająca się do udoskonalenia stosowanej u chorych opieki medycznej.
Summary
Hamartomatous polyposis syndromes constitute a heterogenic group of diseases inherited in an autosomally dominant manner in which, among others, juvenile polyposis syndrome, Peutz-Jeghers syndrome, Cowden disease and hereditary polyposis syndrome are also included. The above syndromes are very rare diseases and their characteristic feature is the occurrence of hamartomatous polyps in the gastrointestinal tract. Both the amount and the distribution of polyps in the alimentary canal differ in individual syndromes just as the predispositions for the development of tumours of the gastrointestinal tract as well as other organs. In the case of the above syndromes, molecular diagnostics allowing disease recognition is very important because, at some stages of the disease development, the observed clinical characteristics fail to indicate unequivocally the occurrence of the disease.
Introduction
The term "hamartoma” was introduced into medical vocabulary in 1904 by a German pathologist Eugen Albrecht (Ober 1978). At the present time in medicine, it refers to a change developed from improperly linked tissues. Hamartomatous polyps are observed in a number of pathological syndromes. Among others, they are characteristic for: juvenile polyposis syndrome (JPS), Peutz-Jeghers syndrome (PJS), Cowden disease (CD) and hereditary mixed polyposis syndrome (HMPS). All the above-mentioned syndromes are inherited in an autosomally dominant manner. Apart from the occurrence of hamartomatous polyps in the alimentary canal, these rare syndromes are also characterised by increased risk of neoplastic transformations. The development of neoplastic changes is, by no means, limited to the gastrointestinal tract but, depending on the hamartomatous polyposis syndrome, it can also be found in other organs. The advance of neoplastic transformations in this kind of polyps has not been fully recognised but it exhibits a different mechanism of neoplastic transformations in comparison with that observed in adenomas.
Individual hamartomatous polyposis syndromes are frequently characterised by the occurrence of similar symptoms; especially at the initial phase of disease development, clinical traits make it very difficult to distinguish them. The appropriate recognition of the disease with the assistance of molecular differentiation diagnostics allows faster and more effective treatment because organs which exhibit increased predispositions for neoplastic transformations may be monitored (2) (tab. 1 and 2).
Table 1. Risk of occurrence of a neoplastic disease in individual organs in cases of hamartomatous polyposis syndromes.
OrganCumulative risk (%) of tumour development in individual hamartomatous polyposis syndromes
Juvenile polyposis syndromePeutz-Jeghers syndromeHamartomatous syndromes associated with gene mutations PTEN
Thyroid gland3-7
Breasts5419-28
Stomach2129
Pancreas Two cases36
Small intestine13
Large intestineFrom 39 to over 5039
Kidneys 2
Bladder3
Uterus96
Uterine cervix103
Ovaries 212
Testicles9
Table 2. Genes preconditioning occurrence of hamartomatous polyposis syndromes.
Hamartomatous polyposis syndromesGene preconditioning occurrence of diseaseGene location
Juvenile polyposisSMAD418q21.1
BMPR1A10q22.3
Peutz-Jeghers syndromeSTK1119p13.3
Cowden syndromePTEN10q23.31
Bannayan-Riley-Ruvalcab syndromePTEN10q23.31
Proteus syndromePTEN10q23.31
JUVENILE POLYPOSIS
Juvenile polyposis (JPS, MIM # 174900) was described for the first time by McColl in 1964. It is a rare disease inherited in an autosomally dominant manner (3). JPS occurs in 1 out of 100 000 cases of births (4). In majority of the recorded cases, JPS is a family disease. The diagnosis of juvenile polyposis is based on the occurrence of polyps which are classified histopathologically as juvenile. Juvenile polyps are characterised by: normal epithelium and a lamina propria markedly expanded by dilated glands, abundant stroma, and an inflammatory infiltrate. The diameter of polyps ranges from 1 mm to several centimetres. Polyps usually occur in the large intestine and in the colon (80%) although they can also appear in the upper part of the gastrointestinal tract, in the stomach and small intestine. Single polyps occur in 75% of patients but they can also occur as multiple polyps. The intensity of intestinal symptoms can vary quite considerably. Single juvenile polyps were observed in about 2% of children and maturing youths but they were not found to have malignant potentials (5). According to different literature data, risks of neoplastic transformations in the intestine in the case of JPS ranges from several to several dozen percent.
Criteria of the PS diagnosis:
? More than 5 juvenile polyps in the colon and large intestine,
? Juvenile polyps in the entire gastrointestinal tract,
? Any number of juvenile polyps in the case of familial history of the disease.
Moreover patients with diagnosed disease are classified into one of the following three categories (6):
? Infant juvenile polyposis,
? Juvenile polyposis of the large intestine,
? General form of juvenile polyposis.
Juvenile polyposis of the large intestine and general form of juvenile polyposis were defined arbitrarily on the basis of the place of their occurrence.
It is estimated that in about 20% of JPS patients, congenital defects are determined in different organs. Meckel's diverticulum manifested by an umbilical fistula as well as small intestine malrotations were observed in the alimentary canal. In the urinary-sexual system, cases of testicle non-descent, one-sided kidney agenesis and uterus cleavage were registered. Reported congenital chest defects included: atrial septal defect, lung arteriovenous hemangiomas, pulmonary stenosis, Fallot tetralogy, aortic stenosis and persisting arterial duct. In the case of the central nervous system, the following defects were reported: macrocephaly, communicating hydrocephalus and vertebral cleft. In addition, cases of: osteomas, mesentery lymphangiomas, hereditary telagiectasia, hypertelorism, congenital amniotony, additional fingers of the lower limb as well as acute intermittent porphyria were also reported.
Mutations in SMAD4 and BMPR1A genes (4, 7, 8) are responsible for the occurrence of JPS. One of them is the Bone Morphogenetic Protein Receptor, Type IA) – BMPR1A (OMIM *601299) gene is localized in the q22-23 region of chromosome 10 and consists of 11 exons. It encodes the 532 amino acid polypeptide which belongs to the TGF-β/BMP protein family and is a type I receptor of serine-threonine kinase properties (9). A BMPR1A gene transcript encompasses 3613 nucleotides (10, 11). Its expression is observed in almost all tissues, including skeletal muscles and, to a lesser degree, in the heart and in placenta.
The second gene responsible for JPS is, the mothers against decapentaplegic, drosophila, homolog of 4 SMAD4 (OMIM *600993) gene is located in the q21.1. region of chromosome 18 and is made up of 11 exons. The genomic sequence of the gene comprises 50 000 base pairs and mRNA consists of 3197 nucleotides coding a protein composed of 552 amino acids. SMAD4is a tumor suppressor gene and participates in the signal transduction on the transforming growth factor β (TGF β) pathway and its ligands (9). SMAD4, classified as a "common” SMAD, possesses two conservative Mad Homology domains: MH1 and MH2. The MH1 domain, with a hairpin structure, is situated at the end of the SMAD amine protein and shows DNA binding activity. The MH2 domain is situated at the carboxyl end of SMAD proteins and is highly conservative. It is responsible for the interaction with proteins participating in the translocation of the complex to the nucleus as well as with DNA binding cofactors (12). Co-SMAD linker has a leucine rich NES ( nuclear export signal) recognised by CMR1. SMAD4 interaction with phosphorylated Co-SMAD masks NES and protects SMAD4 against its recognition by CMR1 and export from the nucleus. It is only after dephosphorylation of receptor SMADs and dissociation of the complex that SMAD export becomes possible. The import of SMAD proteins into the nucleus takes place without the participation of nuclear transport factors. Such import-independent transport was also described in the case of constituents participating in other transformations, for example of β-catenin on the Wnt pathway. This is possible thanks to the direct SMAD interaction with nucleoporins in the result of the contact of the hydrophobic corridor in the MH2 domain with the repeat region of FG nucleoporins (13).
Phosphorylated receptor SMADs bind with Co-SMADs, i.e. SMAD4. The complex developed in this way passes to the nucleus where it participates in the expression control of numerous genes as a positive or negative regulator of changes (14, 15). Both activation and repression requires participation of the same SMAD proteins and cell-specific interaction with factors acting as co-activators and co-repressors leads to the appropriate response. The SMAD complex with R- SMAD binds with DNA via the MH1 domain which recognises the palindromic DNA GTCTAGAC sequence. Such sequence binding SMAD (SBE) is frequently observed among genes which undergo expression as a result of the presence of TGF β/BMP ligands. On average, SBE GTCTAGAC occurs every 1024 base pairs or at least one such place is found in the regulatory region of each medium-size gene (13). In literature, three mechanisms of transcription regulation in the promoter or enhancer by SMAD and other transcription factors were described (12). The first of them is associated with the binding of the active R-SMAD and Co-SMAD complex with the transcription factor and such a multi-molecule complex binds with the recognised DNA sequence. The second mechanism involves separate binding of the SMAD and cofactor with DNA but it is only the interaction of these proteins that stabilises enhancer properties. The last regulation mechanism consists in independent binding of SMAD and an additional factor to a definite DNA site. They act separately but in a synergistic manner.
Mutations in the SMAD4gene are observed in 20% patients with familial juvenile polyposis (7). Mutations in gene BMPR1A are identified with similar frequency. In total, more than 120 mutations leading to the development of polyps associated with the juvenile polyposis syndrome were identified in both genes. The discovered mutations included, mainly, small changes, point mutations and small deletions. Also large changes constituted significant proportions of changes found in patients with juvenile polyposis; large deletions were observed in the q22-q23 region in chromosome 10. Those changes encompass two adjacent genes PTEN and BMPR1A. Mutations in those genes are involved in the development of different hamartomatous polyposis syndromes. Mutations described so far are of heterogenic character with the exception of one mutation – c.1244-1247delAGAC in exon 9 of the SMAD4gene. The mutation is situated in a hot site in the region containing four dinucleotide AG repeats, where unlooping of the DNA strand fragment probably takes place which undergoes deletion.
Certain correlations were observed between phenotypes and genotypes in patients with JPS and with a mutation in the SMAD4 gene; higher frequency of occurrence of large gastric polyps was recorded. Germinal mutations in the SMAD4 gene are responsible for the more aggressive phenotype of intestinal juvenile polyposis appearing as vessel malformations within stroma constituents when the mutation was situated before codon 423. It was also noticed that polyps with a mutation in the SMAD4 gene can be found both in the upper and lower sections of the gastrointestinal tract, whereas polyps with mutations in the BMPR1A gene are limited to the region of the colon and anus. Simultaneous deletions of BMPR1A and PTEN genes were initially attributed to patients with severe course of infant juvenile polyposis but now the deletions of the 10q22-q23 region containing both genes are associated with severe or medium phenotype of the disease (16).
PEUTZ-JEGHERS SYNDROME
The Peutz-Jeghers syndrome (PJS; OMIM 175200) was first described in 1921 by J.L.A. Peutz and later in 1948 by H. Jeghers.
PJS is a rare disease inherited in an autosomally dominant manner which is characterised, primarily, by the occurrence of hamartomatous polyps and skin colour changes. The occurrence frequency of the Peutz-Jeghers syndrome fluctuates between 1/29 000 and 1/120 000 of new births. Polyps appear in the gastrointestinal tract in 80-100% patients during the second and third decades of life and can occur along the entire length of the alimentary canal, although their frequency rate varies and depends on the section of the canal. They appear most frequently in the small intestine (90%), next in the colon and stomach. In their histopathological picture, polyps remind tree-like branching buds of smooth muscles. The core of polyps is made up of stromatal tissue and smooth muscles. Colon polyps remind more of adenomal polyps which increases their neoplastic transformational potentials. The entire growth is covered by properly looking epithelium.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Ober WB: Selected items from the history of pathology: Eugen Albrecht, MD (1872-1908): hamartoma and choristoma. Am J Pathol 1978; 91(3): p. 606.
2. Calva D, Howe JR: Hamartomatous polyposis syndromes. Surg Clin North Am 2008; 88 (4): p. 779-817, vii.
3. Veale AM, McColl I, Bussey HJ et al.: Juvenile polyposis coli. J Med Genet 1966; 3 (1): p. 5-16.
4. Howe JR, Sayed MG, Ahmed AF et al.: The prevalence of MADH4 and BMPR1A mutations in juvenile polyposis and absence of BMPR2, BMPR1B, and ACVR1 mutations. J Med Genet 2004; 41 (7): p. 484-91.
5. Attard TM, Young RJ: Diagnosis and management of gastrointestinal polyps: pediatric considerations. Gastroenterol Nurs 2006; 29 (1): p. 16-22; quiz 23-4.
6. Merg A, Howe JR: Genetic conditions associated with intestinal juvenile polyps. Am J Med Genet 2004; 129C (1): p. 44-55.
7. Houlston R, Bevan S, Williams A et al.: Mutations in DPC4 (SMAD4) cause juvenile polyposis syndrome, but only account for a minority of cases. Hum Mol Genet 1998; 7 (12): p. 1907-12.
8. Zhou XP, Woodford-Richens K, Lehtonen R et al.: Germline mutations in BMPR1A/ALK3 cause a subset of cases of juvenile polyposis syndrome and of Cowden and Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndromes. Am J Hum Genet 2001; 69 (4): p. 704-11.
9. Elliott RL, Blobe GC: Role of transforming growth factor Beta in human cancer. J Clin Oncol 2005; 23 (9): p. 2078-93.
10. Ide H, Saito-Ohara F, Ohnami S et al.: Assignment of the BMPR1A and BMPR1B genes to human chromosome 10q22.3 and 4q23 -> q24 byin situ hybridization and radiation hybrid map ping. Cytogenet Cell Genet 1998; 81 (3-4): p. 285-6.
11. Aström AK, Jin D, Imamura T et al.: Chromosomal localization of three human genes encoding bone morphogenetic protein receptors. Mamm Genome 1999; 10 (3): p. 299-302.
12. Whitman M: Smads and early developmental signaling by the TGFbeta superfamily. Genes Dev 1998; 12 (16): p. 2445-62.
13. Massague J, Wotton D: Transcriptional control by the TGF-beta/Smad signaling system. Embo J 2000; 19 (8): p. 1745-54.
14. He XC, Zhang J, Tong WG et al.: BMP signaling inhibits intestinal stem cell self-renewal through suppression of Wnt-beta-catenin signaling. Nat Genet 2004; 36 (10): p. 1117-21.
15. Winkler DG, Sutherland MS, Ojala E et al.: Sclerostin inhibition of Wnt-3a-induced C3H10T1/2 cell differentiation is Indirect and mediated by BMP proteins. J Biol Chem 2005; 280 (4): p. 2498-502.
16. Teisseyere M et al.: Morphological features of juvenile polyposis syndrome associated with new detected BMPR1A gene mutation. Case report. Ann Diagn Paediatr Pathol 2007; 11 (3-4): p. 115-118.
17. Homan MZ, Dolenc Strazar, Orel R: Peutz-Jeghers syndrome. A case report. Acta Dermatovenerol Alp Panonica Adriat 2005; 14 (1): p. 26-9.
18. Mehenni H, Resta N, Guanti G et al.: Molecular and clinical characteristics in 46 families affected with Peutz-Jeghers syndrome. Dig Dis Sci 2007; 52 (8): p. 1924-33.
19. Kilic-Okman T, Yardim T, Gücer F et al.: Breast cancer, ovarian gonadoblastoma and cervical cancer in a patient with Peutz-Jeghers Syndrome. Arch Gynecol Obstet 2008; 278 (1): p. 75-7.
20. Miyoshi H, Nakau M, Ishikawa TO et al.: Gastrointestinal hamartomatous polyposis in Lkb1 heterozygous knockout mice. Cancer Res 2002; 62 (8): p. 2261-6.
21. Nakau M, Miyoshi H, Seldin MF et al.: Hepatocellular carcinoma caused by loss of heterozygosity in Lkb1 gene knockout mice. Cancer Res 2002; 62 (16): p. 4549-53.
22. Smith DP, Rayter SI, Niederlander C et al.: LIP1, a cytoplasmic protein functionally linked to the Peutz-Jeghers syndrome kinase LKB1. Hum Mol Genet 2001; 10 (25): p. 2869-77.
23. Ylikorkala A, Avizienyte E, Tomlinson IP et al.: Mutations and impaired function of LKB1 in familial and non-familial Peutz-Jeghers syndrome and a sporadic testicular cancer. Hum Mol Genet 1999; 8 (1): p. 45-51.
24. Volikos E, Robinson J, Aittomäki K et al.: LKB1 exonic and whole gene deletions are a common cause of Peutz-Jeghers syndrome. J Med Genet 2006; 43 (5): p. e18.
25. Plawski A et al.: DNA bank for Polish patients with a predisposition for intestinal polyposis. Polski Przegląd Chirurgiczny 2009; 81 (10): p. 465-473.
26. Eng C: Will the real Cowden syndrome please stand up: revised diagnostic criteria. J Med Genet 2000; 37 (11): p. 828-30.
27. Celebi JT, Tsou HC, Chen FF et al.: Phenotypic findings of Cowden syndrome and Bannayan-Zonana syndrome in a family associated with a single germline mutation in PTEN. J Med Genet 1999; 36 (5): p. 360-4.
28. Gicquel JJ, Vabres P, Bonneau D et al.: Retinal angioma in a patient with Cowden disease. Am J Ophthalmol 2003; 135 (3): p. 400-2.
29. Turnbull MM, Humeniuk V, Stein B et al.: Arteriovenous malformations in Cowden syndrome. J Med Genet 2005; 42 (8): p. e50.
30. Eng C: Cowden Syndrome. Journal of Genetic Counseling 1997; 6 (2): p. 181-192.
31. Sansal I, Sellers WR: The biology and clinical relevance of the PTEN tumor suppressor pathway. J Clin Oncol 2004; 22 (14): p. 2954-63.
32. Lu Y, Lin YZ, LaPushin R et al.: The PTEN/MMAC1/TEP tumor suppressor gene decreases cell growth and induces apoptosis and anoikis in breast cancer cells. Oncogene 1999; 18 (50): p. 7034-45.
33. Backman S, Stambolic V, Mak T: PTEN function in mammalian cell size regulation. Curr Opin Neurobiol 2002; 12 (5): p. 516-22.
34. Podralska M et al.: First Polish Cowden Syndrome patient with confirmed PTEN gene mutation. Arch Med Sci 2010; 6 (1): p. 135-137.
35. Cao X, Eu KW, Kumarasinghe MP et al.: Mapping of hereditary mixed polyposis syndrome (HMPS) to chromosome 10q23 by genomewide high-density single nucleotide polymorphism (SNP) scan and identification of BMPR1A loss of function. J Med Genet 2006; 43 (3): p. e13.
36. Jaeger EE, Woodford-Richens KL, Lockett M et al.: An ancestral Ashkenazi haplotype at the HMPS/CRAC1 locus on 15q13-q14 is associated with hereditary mixed polyposis syndrome. Am J Hum Genet 2003; 72 (5): p. 1261-7.
37. Zbuk KM, Eng C: Hamartomatous polyposis syndromes. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol 2007; 4 (9): p. 492-502.
38. Estrada R, Spjut HJ: Hamartomatous polyps in Peutz-Jeghers syndrome. A light-, histochemical, and electron-microscopic study. Am J Surg Pathol 1983; 7 (8): p. 747-54.
39. Sarles JC, Consentino B, Léandri R et al.: Mixed familial polyposis syndromes. Int J Colorectal Dis 1987; 2 (2): p. 96-9.
40. Walton BJ, Morain WD, Baughman RD et al.: Cowden's disease: a further indication for prophylactic mastectomy. Surgery 1986; 99 (1): p. 82-6.
otrzymano: 2010-05-26
zaakceptowano do druku: 2010-06-30

Adres do korespondencji:
*Andrzej Pławski
Institute of Human Genetics
Polish Academy of Sciences
ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań
tel.: (61) 657-92-15
e-mail: andp@man.poznan.pl

Postępy Nauk Medycznych 7/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych