Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 7/2010

Spis treści / Contents

Inheritance and genetics of human malignancies
Zasady dziedziczenia predyspozycji do nowotworów
Tadeusz Dębniak, Jan Lubiński – s. 520-523
DNA and RNA analyses in detection of genetic predisposition to cancer
Analizy molekularne DNA i RNA w wykrywaniu dziedzicznych predyspozycji do nowotworów
Dagmara Dymerska, Pablo Serrano-Fernández, Joanna Trubicka, Bartłomiej Masojć, Grzegorz Kurzawski – s. 524-534
Genetic test for high risk of breast and ovarian cancers
Test genetyczny wysokiego ryzyka raka piersi i jajnika
Bohdan Górski, Jan Lubiński – s. 535-536
Hereditary breast and ovarian cancer
Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika
Jacek Gronwald, Tomasz Byrski, Tomasz Huzarski, Oleg Oszurek, Jolanta Szymańska-Pasternak, Bohdan Górski, Janusz Menkiszak, Izabella Rzepka-Górska, Jan Lubiński – s. 537-545
Lynch Syndrome (HNPCC)
Zespół Lyncha (HNPCC)
Józef Kładny, Janina Suchy, Dagmara Dymerska, Grzegorz Kurzawski, Tadeusz Dębniak, Jan Lubiński – s. 546-549
MSH6 syndrome
Zespół MSH6
Janina Suchy, Cezary Cybulski, Jan Lubiński – s. 550-552
Familial adenomatous polyposis of colon
Rodzinna polipowato¶ć gruczolakowata jelita grubego
Andrzej Pławski, Marta Podralska, Piotr Krokowicz, Jacek Paszkowski, Ryszard Słomski – s. 553-561
Hereditary predisposition for the occurrence of hamartomatous polyposis
Dziedziczne predyspozycje do występowania polipowato¶ci hamartomatycznych
Marta Podralska, Wojciech Cichy, Tomasz Banasiewicz, Andrzej Pławski – s. 562-569
Comment
– s. 570
Prophylaxis and treatment of hyperhomocysteinemia
Profilaktyka i leczenie hiperhomocysteinemii
Joanna Malinowska, Joanna Kołodziejczyk, Beata Olas – s. 571-576
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.