Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych s3/2011, s. 79-80
Włodzimierz Januszewicz
Komentarz do prac
Oddawany do rąk Czytelników nowy numer „Postępów Nauk Medycznych” poświęcony jest omówieniu wybranych problemów dotyczących epidemiologii, patogenezy i leczenia nadciśnienia tętniczego.
Doc. T. Zdrojewski w swoim artykule przedstawił wyniki szeroko zakrojonych badań epidemiologicznych prowadzonych w ostatniej dekadzie w Polsce. Ukazały one społeczny wymiar choroby – niepokojący jest fakt, że jedynie dwie trzecie chorych na nadciśnienie tętnicze posiadało świadomość choroby i co ósmy był skutecznie leczony. Odzwierciedla to rozdźwięk między możliwościami współczesnej terapii a efektami leczenia nadciśnienia tętniczego w wymiarze populacyjnym. Ważny jest także fakt, że u 30% Polaków stwierdzono ciśnienie wysokie prawidłowe (stan przednadciśnieniowy, prehypertension). Warto w tym miejscu podkreślić znaczenie prowadzonych badań epidemiologicznych, gdyż mogą one odegrać ważną rolę w kształtowaniu kierunków polityki zdrowotnej w naszym kraju.
Prof. F. Kokot i doc. L. Hyla-Klekot szeroko omawiają nowopoznane mechanizmy nerkowej regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej i ciśnienia krwi. Podkreślają znaczenie funkcjonalnego powiązania nerki z innymi narządami. Zaakceptowano znaczenie szeroko rozumianej nefrologii w rozwoju medycyny.
Dynamiczny rozwój technik biologii molekularnej, umożliwił duży postęp w badaniach zmierzających do wyjaśnienia genetycznego podłoża nadciśnienia tętniczego. Warto tu odnotować badania nad farmakogenetyką, która może umożliwić dobór właściwego leku hipotensyjnego na podstawie „profilu genetycznego”. Prof. A. Ciechanowicz i prof. S. Czekalski szeroko omówili dokonania w zakresie badań nad genetycznym uwarunkowaniem nadciśnienia tętniczego.
Duże zainteresowanie budzi zależność między małą masą urodzeniową ciała a rozwojem nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, otyłości i cukrzycy typu 2 w późniejszym okresie życia. Zaprogramowanie nadciśnienia tętniczego w okresie życia płodowego rzuca nowe światło na patogenezę nadciśnienia tętniczego.
Dr G. Piecha i prof. A. Więcek omówili wyniki badań doświadczalnych i klinicznych poświęconych temu zagadnieniu – podkreślono m.in. znaczenie wpływu niekorzystnych czynników środowiskowych na rozwój płodu. Zdaniem autorów konieczne jest zwrócenie większej uwagi na czynniki, które mogą potencjalnie powstawać w okresie życia płodowego – może to odegrać ważną rolę w prewencji nadciśnienia tętniczego.
Artykuł prof. T. Guzika dotyczy udziału układu odpornościowego w złożonej patogenezie nadciśnienia tętniczego. Autor analizuje w oparciu o własne badania i prace innych autorów mechanizmy aktywacji układu odpornościowego w nadciśnieniu tętniczym. Jest to nowe spojrzenie na patomechanizm nadciśnienia tętniczego. Autor rozważa możliwość wykorzystania pogłębionej między patogennym znaczeniem układu odpornościowego w terapii nadciśnienia tętniczego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych s3/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych