Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych s3/2011, s. 79-80
Włodzimierz Januszewicz
Komentarz do pracOddawany do rąk Czytelników nowy numer „Postępów Nauk Medycznych” poświęcony jest omówieniu wybranych problemów dotyczących epidemiologii, patogenezy i leczenia nadciśnienia tętniczego.
Doc. T. Zdrojewski w swoim artykule przedstawił wyniki szeroko zakrojonych badań epidemiologicznych prowadzonych w ostatniej dekadzie w Polsce. Ukazały one społeczny wymiar choroby – niepokojący jest fakt, że jedynie dwie trzecie chorych na nadciśnienie tętnicze posiadało świadomość choroby i co ósmy był skutecznie leczony. Odzwierciedla to rozdźwięk między możliwościami współczesnej terapii a efektami leczenia nadciśnienia tętniczego w wymiarze populacyjnym. Ważny jest także fakt, że u 30% Polaków stwierdzono ciśnienie wysokie prawidłowe (stan przednadciśnieniowy, prehypertension). Warto w tym miejscu podkreślić znaczenie prowadzonych badań epidemiologicznych, gdyż mogą one odegrać ważną rolę w kształtowaniu kierunków polityki zdrowotnej w naszym kraju.
Prof. F. Kokot i doc. L. Hyla-Klekot szeroko omawiają nowopoznane mechanizmy nerkowej regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej i ciśnienia krwi. Podkreślają znaczenie funkcjonalnego powiązania nerki z innymi narządami. Zaakceptowano znaczenie szeroko rozumianej nefrologii w rozwoju medycyny.
Dynamiczny rozwój technik biologii molekularnej, umożliwił duży postęp w badaniach zmierzających do wyjaśnienia genetycznego podłoża nadciśnienia tętniczego. Warto tu odnotować badania nad farmakogenetyką, która może umożliwić dobór właściwego leku hipotensyjnego na podstawie „profilu genetycznego”. Prof. A. Ciechanowicz i prof. S. Czekalski szeroko omówili dokonania w zakresie badań nad genetycznym uwarunkowaniem nadciśnienia tętniczego.
Duże zainteresowanie budzi zależność między małą masą urodzeniową ciała a rozwojem nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, otyłości i cukrzycy typu 2 w późniejszym okresie życia. Zaprogramowanie nadciśnienia tętniczego w okresie życia płodowego rzuca nowe światło na patogenezę nadciśnienia tętniczego.
Dr G. Piecha i prof. A. Więcek omówili wyniki badań doświadczalnych i klinicznych poświęconych temu zagadnieniu – podkreślono m.in. znaczenie wpływu niekorzystnych czynników środowiskowych na rozwój płodu. Zdaniem autorów konieczne jest zwrócenie większej uwagi na czynniki, które mogą potencjalnie powstawać w okresie życia płodowego – może to odegrać ważną rolę w prewencji nadciśnienia tętniczego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Postępy Nauk Medycznych s3/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych