Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 4/2009, s. 85-88
Lechosław P. Chmielik, *Magdalena Fršckiewicz, Mieczysław Chmielik
DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC DIFFICULTIES IN CASES OF FOREIGN BODY IN THE OESOPHAGUS IN CHILDREN TREATED IN THE PAEDIATRIC ENT CLINIC WUM IN 2005-2009. CASE REPORTS
Department of Paediatric Otorhinolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Prof. Mieczysław Chmielik, MD, PhD
Summary
Foreign body in the oesophagus is a problem that may present many difficulties, both diagnostic and therapeutic. A retained foreign body in the oesophagus can cause many severe systemic complications.
Aim. Analysis of diagnostic and therapeutic proceedings in foreign body cases in children treated in the Paediatric ENT Clinic WUM.
Material. Children with a foreign body in the oesophagus treated in the Paediatric ENT Clinic WUM between January 2005 and June 2009.
Results. The authors analyzed diagnostic procedures and results of treatment regarding children with a foreign body in the oesophagus treated in the Paediatric ENT Clinic WUM.
Conclusions. 1. Every case of foreign body in the oesophagus should be verified by endoscopic methods. 2. Long-term retention of a foreign body in the oesophagus can cause serious consequences for the patient´s health and life. 3. In every case of foreign body in the oesophagus posterior-anterior and lateral chest X-ray should be carried out. 4. In cases of small non-radiopaque foreign bodies, radiogram of the oesophagus with cotton is necessary. 5. In children foreign body in the oesophagus can be a result of an unfortunate accident or criminal actions. 6. An extremely dangerous foreign body in the oesophagus is a button-type battery.
INTRODUCTION
Ingestion of foreign bodies among children is common (1) and is a problem that may present many difficulties, both diagnostic and therapeutic. Foreign bodies reach the oesophagus by accident, because of inattention during playing. They include coins, small toys, parts of toys, buttons and batteries. They can also be food elements, e.g. hard food pieces, animal bones and fish bones. It can also happen that the foreign body in the child´s oesophagus is a result of criminal actions (fig. 1).
Fig. 1. Cotton swabs removed from the oesophagus of a 10-day-old infant.
Retained foreign bodies in the oesophagus are located mostly in anatomical narrowings, as follows (2):
– most frequently – narrowing I (oesophagus mouth) in 44.3%
– between narrowings I and II in 28.1%
– narrowing II (crossing of aorta and bronchus) in 19%
– between narrowings II and III in 6%
– narrowing III (hiatus of diaphragm) in 2.5%
Symptoms of foreign bodies in the oesophagus include difficulties in swallowing, odynophagia, vomiting, and sialorrhoea (2, 5, 6).
In diagnostics we should use radiogram of neck, chest and abdomen (exclusion of perforation), radiogram of oesophagus with barite or cotton, computed tomography, and endoscopic examination (2, 6).
To remove a foreign body from the oesophagus we perform the following procedures: rigid oesophagoscopy and surgical removal in cases of extensive bleeding if the foreign body is penetrating the oesophageal wall or cannot be otherwise removed (2, 5).
Complications resulting from the foreign body can be divided into two groups: early complications include ulceration, inflammation of the oesophageal wall, perforation, inflammation of the mediastinum, injury of the aorta, and respiratory distress (1, 2, 3, 4, 5); long-term complications include tracheoesophageal fistula, oesophageal fistulas, and oesophageal stenosis (2, 5).
AIM
Analysis of diagnostic and therapeutic procedures of foreign body cases in children treated in the Paediatric ENT Clinic WUM between 2005 and 2009.
MATERIAL AND METHODS
In the period from January 2005 to June 2009, 45 children with foreign body in the oesophagus, 17 boys and 28 girls with medium age 3 years and 11 months (the youngest 10 days, the oldest 14 years and 5 months) were hospitalized in the Paediatric ENT Clinic WUM.
RESULTS
Among analyzed patients 28 cases of foreign body in the oesophagus were confirmed. No foreign body was found in 10 cases. Foreign bodies in distal parts of the alimentary tract were found in 6 cases. A foreign body was vomited in one case during hospitalization.
Table 1. Kind of removed foreign body.
Kind of foreign bodyNumber of cases
Coin20
Jewellery (earring, ring, pendant)3
Part of toy 2
Battery2
Button2
Hair-pin 1
Bone1
Wasp1
Pill1
Needle1
Cotton swabs (9 pieces)1
The following complications of foreign body retention in the oesophagus were observed:
– concentric burn of oesophageal wall at site of battery´s retention – child transferred to the surgical ward,
– granulation at site of foreign body´s retention – 2 cases,
– bed-sore at site of foreign body´s retention – 4 cases,
– injury of mucosa – 5 cases.
Medium period of hospitalization was 2 days.
Table 2. Location of foreign body in the oesophagus.
Location of foreign bodyPercentage of cases (%)
narrowing I (oesophagus mouth)25
between narrowings I and II29
narrowing II (crossing of aorta and bronchus)25
between narrowings II and III8
narrowing III (diaphragm hiatus)8
Case # 1

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Adres do korespondencji:
*Magdalena Fršckiewicz
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24
tel./fax: + 48 22 628 05 84
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

New Medicine 4/2009
Strona internetowa czasopisma New Medicine