Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 4/2009, s. 92-94
*Anna Chmielik1, Lechosław P. Chmielik2, Magdalena Żabicka1, Mieczysław Chmielik2, Romana Bogusławska1
RADIOLOGICAL DIAGNOSTICS OF THE SPHENOID SINUS IN CHILDREN BEFORE PAEDIATRIC ENDOSCOPIC SINUS SURGERY
1Medical Radiology Unit, Military Medical Institute, Warsaw, Poland
Head of Radiology Unit: Ass. Prof. Romana Bogusławska, MD, PhD
2Department of Paediatric ENT, Warsaw Medical University, Poland
Head of Department: Prof. Mieczysław Chmielik, MD, PhD
Summary
Introduction.In the close neighbourhood of the sphenoid sinus many important structures are located, which make sphenoid sinus surgery potentially risky.
Aim. The aim of this study was to analyze the usefulness of multidimensional computed tomography reconstructions of the sphenoid sinus in children on whom endoscopic sinus surgery was performed.
Material and methods. Before the operation precise computed tomography diagnostics are needed. The authors analyzed 32 two- and three- dimensional CT images of children on whom PESS was performed. Diverse anatomy of the sphenoid sinus was found. The use of multi-dimensional computed tomography reconstructions of the sphenoid sinus improves visualization of the location and size of the pathology, as well as the anatomical variations of the sinus.
Results. There were 20 boys and 12 girls with ages varying from 6 to 17 years (mean age 10.9 years). In all analyzed cases (33) at least one septum was seen in the sphenoid sinus. Multiseptate sinus was found in 20 cases. One-side hypoplastic sphenoid sinus was seen in 3 cases, with collateral sinus well developed. One-side protrusion of the optic nerve was observed in 1 case, and in 1 case the protrusion was bilateral. In this cases pneumatization of the ipsilateral or both anterior clinoid processes was found. There were no dehiscences in the sphenoid sinus walls.
Conclusions. The sphenoid sinus anatomy varies. The use of multi-dimensional computed tomography reconstructions of the sphenoid sinus improves visualization of the location and size of the pathology, as well as the anatomical variations of the sinus, giving preoperative information facilitating surgical planning.
Key words: sphenoid sinus, CT, PESS, FESS.
OBJECTIVE
The sphenoid sinus is the most posterior of the paranasal sinuses. Lateral to the sphenoid sinus lies the cavernous sinus within the internal carotid artery and cranial nerves. Over the anterolateral region of the sphenoid sinus the optic nerve passes. This close relationship to a vital anatomical structure requires the preoperative visualization of the sphenoid sinus to be extremely precise.
Paediatric endoscopic sinus surgery (PESS) is the basic method of sinus surgery in children (1). As operations in this special region are potentially risky, precise preoperative CT examination is required (2).
AIM
The aim of this study was to analyze the usefulness of multidimensional computed tomography reconstruc-tions of the sphenoid sinus in children on whom endoscopic sinus surgery was performed.
MATERIAL AND METHODS
We analyzed 32 CT examinations of paranasal sinuses, carried as a diagnostic procedure before sinus surgery in children with chronic sinusitis. The helical CT examination was performed in the Medical Radiology Unit of the Medical Military Institute using GE Light Speed 16 CT in the axial plane. The slice thickness was 0.625 mm. The secondary two- and three-dimensional reconstructions (Coronal, Sagittal, Volume Rendering, Navigation) were made (fig. 1, 2).
Fig. 1. Pathologic mass in the sphenoid sinus (Sagittal, Axial, Coronal views).
Fig. 2. 3-D reconstruction of a pathologic mass in the sphenoid sinus.
The endoscopic sinus surgery was performed in the Paediatric Otolaryngology Department of the Medical University of Warsaw. The radiological studies were correlated with intra-operative views during PESS. During operation of the sphenoid sinus two approaches were used – Wigand´s approach (3), in cases of isolated lesions of the sphenoid sinus, or modified Stammberger´s (4) or Wigand´s approach in the remaining cases (5).
RESULTS
There were 20 boys and 12 girls with ages varying from 6 to 17 years (mean age 10.9 years). In all analyzed cases (33) at least one septum was seen in the sphenoid sinus. Multiseptate sinus was found in 20 cases (fig. 3).
Fig. 3. The multiseptate sphenoid sinus.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Adres do korespondencji:
*Anna Chmielik
Wojskowy Instytut Medyczny
Zakład Radiologii Lekarskiej
04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128
e-mail: achmielik@tlen.pl

New Medicine 4/2009
Strona internetowa czasopisma New Medicine