Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 7/1999, s. 7-9
Joanna Rodziewicz-Gruhn
Charakterystyka procesów wzrastania dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkałych na Białorusi
z Zakładu Kultury Fizycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Wiesław Pilis
Streszczenie
Characteristics of growing process of children and andolescents polish origin from Byelorussia. Auxological investigation carried out in Poland and in other countries indicate a clear influence of social and environmental stratification on realisation of the process of growth. Inter-environmental differences in the countries of the former Soviet Union are much more distinctive than in Poland. The process of growth of children and adolescents from Iwieniec, Kamien and Siwica is compared in this paper to those of children and adolescents of the same age from Białowieża (Malinowski et al., 1992), Sambor, Ukraine (Malinowski, 1997) and the Central Regions of Byelorussia (Salivon et al., 1989). The material of the investigation was collected for processing in September 1997. There were 197 boys and 205 girls measured. Height, body mass, breadth of shoulders and hips, breadth and depth of chest were considered in the analysis. In order to evaluate tendencies of change among Byelorussian children and adolescents from rural areas, normalisation of the presently investigated values into values concerning children and adolescents of the same age investigated during the eighties.Wstęp
Oceny rozwoju biologicznego wykonywane w wielu krajach ukazywały wpływ różnorodnych modyfikatorów środowiskowych na jego realizację. W poszczególnych okresach ontogenezy występuje adaptacja do zmiennych środowiskowych, a wrażliwość na działanie wyżej wymienionych czynników jest zdeterminowana genetycznie. Interesujących informacji o realizacji procesów rozwojowych dostarczają badania mniejszości narodowych zamieszkujących tereny przygraniczne Polski, Ukrainiy i Białorusi (1, 2, 3, 4, 5, 6). Występuje nakładanie się biologicznych i kulturowych właściwości specyficznych dla kilku narodów. Na niektórych terenach Białorusi nastąpiło wymieszanie ludności rosyjskiej z podłożem białoruskim a także w niektórych rejonach z polskim czy litewskim (2, 3).
Celem obecnej pracy była ocena rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży z Iwieńca i Kamienia na Białorusi. Do szkół w tych miejscowościach chodzi znaczny odsetek uczniów pochodzenia polskiego.
Materiał został zebrany w trakcie prac białorusko-polskiej ekspedycji, w której brali udział pracownicy naukowi Oddziału Antropologii i Ekologii Człowieka Instytutu Sztuki i Etnografii i Folkloru Akademii Nauk na Białorusi oraz pracownicy naukowi Zakładu Kultury Fizycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Badania antropometryczne wykonano we wrześniu 1997 roku. Zbadano 197 chłopców i 205 dziewcząt w wieku od 10 do 16 lat. Badani pochodzili z rodzin polskich, białoruskich i mieszanych (rodzice reprezentowali odmienne w stosunku do siebie narodowości). W opracowaniu oceniono: masę ciała, wysokość, szerokość barków i bioder, szerokość i głębokość klatki piersiowej.
Wyliczono średnie i odchylenia standardowe w klasach wieku i dokonano normalizacji cech somatycznych na wartości rówieśników badanych w latach 80-tych przez Salivon i wsp. 1989 ( 6). Pozwoliło to na prześledzenie tendencji przemian w poziomie i tempie rozwoju badanych dzieci i młodzieży.
Wyniki badań i ich omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Malinowski A. i wsp.: Wzrastanie dzieci szkolnych z podmiejskiego regionu Łódź-Nowosolna. Kultura Fizyczna – Prace Naukowe WSP w Częstochowie. 2. Malinowski A. i wsp.: Dane o stanie rozwoju fizycznego dzieci w wieku 7-11 lat z Postaw na Białorusi [W:] Problemy rozwoju zdrowia, edukacji prozdrowotnej i ekologicznej (red) J. Rodziewicz-Gruhn., M. Pyzik, WSP Częstochowa 1995/96. 3. Malinowski A. i wsp.: Zmienność wysokości ciała dziewcząt i chłopców białoruskich w okresie od 1931 do 1993 roku. [W:] Problemy rozwoju zdrowia, edukacji prozdrowotnej i ekologicznej (red) J. Rodziewicz-Gruhn., M. Pyzik, WSP Częstochowa 1995/96. 4. Malinowski A., Subocz A.: Stan rozwoju fizycznego młodzieży polskiej na Litwie. [W:] Problemy rozwoju zdrowia, edukacji prozdrowotnej i ekologicznej (red.) J. Rodziewicz-Gruhn., M. Pyzik, WSP Częstochowa 1995/96. 5. Rodziewicz-Gruhn., Pyzik M., Malinowski A.: Poziom rozwoju dzieci i młodzieży ze Lwowa na Ukrainie. Kultura Fizyczna – Prace Naukowe WSP w Czestochowie nr 1, Częstochowa 1997. 6. Salivon I. et al.: Detskij organizm i sreda. Mińsk 1989. 7. Stolarczyk H.: Społeczne uwarunkowanie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży szkolnej Łodzi. Wyd. Uniw. Łódzkiego. Łódź 1995. 8.Tegako L. et al.: Kompleksnye podchody k izuczeniu biologiczeskoj adaptacji Białorusi w postczenobylskij period. w druku.
Nowa Medycyna 7/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 7/1999: