Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 7/1999, s. 23-25
Robert Leszczyński
Pułap tlenowy oraz wentylacja płuc a wyniki sportowe 13-15-letnich zawodników na średnich dystansach
z Zakładu Teorii Treningu Sportowego i Biomechaniki Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jan Jaszczanin
Streszczenie
In works author take the problem of trening endurance children and young people.
He try to compare vital capacity , lungs ventilation and maximum oxygen uptake with score of young runners.Przyjmując, że pułap tlenowy i wentylacja decydują w dużej mierze o wyniku sportowym w konkurencjach wytrzymałościowych, autor prezentuje w artykule porównanie wymienionych wskaźników z wynikami sportowymi osiągniętymi przez 13-15-letnich biegaczy na dystansach 600 m i 1000 m. Ujawnione zależności potwierdziły możliwość wykorzystania wskaźników VO2 max i MVV w ocenie stanu wytrenowania oraz w prognozowaniu wyników sportowych zawodników dyscyplin wytrzymałościowych.
Wstęp
Bieg jest z punktu fizjologicznego najkorzystniejszą formą ruchu, ponieważ angażuje cały organizm, wszystkie jego układy. Zmusza do zwiększonego wysiłku serce i układ krążenia oraz poprawia wentylację płuc przyczyniając się do usprawnienia mechanizmów metabolicznych i zaopatrzenia organizmu w tlen.
Liczne doświadczenia oraz badania teoretyczne (2, 5, 6) pozwalają nakreślić optymalne etapy rozwoju młodych zawodników. Wiek rozpoczęcia treningu wytrzymałościowego według opinii autorów (2, 5, 6) przypada na 8-12 rok życia, bowiem już w tym okresie występuje korzystna proporcja narządowa i stała harmonizacja ich czynności, sprzyjające ekonomicznemu wysiłkowi wytrzymałościowemu. W rozwoju ogólnej wytrzymałości dzieci najbardziej efektywną jest metoda ciągła i zmienna obciążeń fizycznych. Obciążenia te są najbardziej adekwatne dla tego wieku, ponieważ ich intensywność pozwala wyeliminować zadłużenie tlenowe, a energetyczny koszt pracy pokrywany jest przede wszystkim w oparciu o reakcje aerobowe.
Wydaje się, że oddziałując przede wszystkim na możliwości tlenowe organizmu młodych zawodników można oczekiwać, iż najważniejszym mechanizmem fizjologicznym decydującym o wydolności fizycznej jest sprawność funkcji zaopatrzenia w tlen i jego przyswajania. W związku z tym, najczęściej stosowanym kryterium określającym poziom wydolności fizycznej organizmu są wskaźniki maksymalnego przyswajania tlenu (VO2 max). Wskaźnik ten zależy od pojemności życiowej i maksymalnej wentylacji płuc. Osiągnięcie wysokiej zdolności poboru tlenu możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy wzrastający organizm dziecka będzie od najmłodszych lat obciążany optymalnym dla jego wieku wysiłkiem fizycznym.
Niektórzy autorzy (1, 3, 4, 5) są zdania, iż istnieje ścisła zależność między wielkością pułapu tlenowego a zdolnością do wykonywania wysiłków, czyli im wyższy wskaźnik VO2 max, tym zawodnik może wykonać bardziej intensywny wysiłek bez oznak zmęczenia.
Zgodnie z powyższym, wydaje się słuszne założenie, że spośród zawodników o zbliżonym stażu treningowym najlepszy wynik sportowy powinna uzyskać osoba, która charakteryzuje się wyższym wskaźnikiem VO2 max.
Metody badań
Celem niniejszego doniesienia jest określenie wskaźników VO2 max 13-15-letnich biegaczy w odniesieniu do osiąganych wyników sportowych.
Grupę badawczą stanowili zawodnicy 13-15-letni reprezentujący UKS 8 Police, w liczbie 10-ciu (5 chłopców, 5 dziewcząt) należący do czołówki województwa w biegach średnich i długich w kategorii młodzików. Staż treningowy – średnio 2 lata.
Tabela 1. Charakterystyka zawodników biorących udział w badaniu.
ZawodnikWiek (lata)Wysokość ciała(cm)Masa (kg)
Dziewczęta
A.N.1316548,5
K.Ch.1316151,5
I.W.1415749
J.B.1415347
A.B.1416449
Średnia16049
Chłopcy
B.N.1416744
G.P.1516753
W.P.1517966
K.D.1517976
Z.K.1617258
Średnia172,859,4
Wyniki badań i omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Bogdanowicz S.: Fizjologia wysiłku fizycznego. Akademia Medyczna w Gdańsku. Gdańsk 1985. 2. Drozdowski Z.: Antropologia sportowa. Morfologiczne podstawy wychowania fizycznego i sportu. PWN. Poznań 1972. 3. Kozłowski S., Nazar K.: Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL. Warszawa 1985. 4. Raczek J.: Doskonalenie wytrzymałości w procesie treningu sportowego. Instytut Sportu. Warszawa. 1987. 5. Raczek J.: Wytrzymałość dzieci i młodzieży. Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu. Warszawa 1991. 6. Schlieder G., Rahn S.: Rozwój wytrzymałości dzieci i młodzieży. Sport Wyczynowy. 1972. nr 8.
Nowa Medycyna 7/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 7/1999: