Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 7/1999, s. 48-50
Grażyna Hagel
Zróżnicowanie cheilioskopijne kobiet po mastektomii
z Zakładu Biostruktury Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Lucjan Agapow
Streszczenie
Biological consequences of mastectomy. In Poland breast cancer is the most frequently developed by women malignant cancer of all cancerous deseases and rates up to 17%. In 1994 8458 women in Poland developed breast cancer, 4449 died becouse of the tumor. Coefficient of mortality from breast cancer has risen in our country since 1963 from 9.3/100000 to 15.9/100000 residents. In 1994 Poland belonged to countries of average risk of developing breast cancer.
Morhpological factor is one of the circumstances conditioning the sickness existance – its appearance, course and recovery. Role of the factor is different in individual ilnesses and in the progress stage. Under influence of the ilness morphological factor involved here is especially susceptible and are subjects to deformations.
The purpose of the work is to present morphological characteristic of women after mastectomy.WSTĘP
Choroba nowotworowa znana jest od dawna, a starożytni Hindusi leczyli ją maścią arsenową (200 lat p.n.e.) (3).
Odkrycie mikroskopu pozwoliło na dokładniejsze poznanie procesu nowotworowego i opracowanie klasyfikacji opartej na charakterystycznych cechach komórek. Rak sutka powoduje jeden na pięć zgonów z powodu chorób nowotworowych ogółem i jest najczęstszą przyczyną zgonów wśród kobiet w wieku 35-55 lat (3).
Rak piersi w Polsce jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet i stanowi 17% wszystkich nowotworów. W 1994 roku na raka piersi zachorowało w Polsce 8458 kobiet, a 4449 zmarło z tego powodu. Współczynnik umieralności na raka piersi wzrósł od 1963 roku z 9,3/100 000 mieszkańców do 15,9/100 000. W roku 1994 Polska zaliczała się do krajów o średnim ryzyku zachorowania (3).
Czynnik morfologiczny (2) jest jednym z uwarunkowań występowania procesu chorobowego, przy czym jego rola jest różna w poszczególnych schorzeniach i fazach rozwoju. Pod wpływem procesu chorobowego cechy morfologiczne składające się na tzw. czynnik ryzyka są szczególnie podatne i podlegają kierunkowym odkształceniom.
Cel pracy to przedstawienie charakterystyki morfologicznej i cheilioskopijnej kobiet po mastektomii.
MATERIAŁ I METODA BADAŃ
U 50 kobiet w wieku od 18,5 do 68,03 lat wykonano pomiary wysokości i masy ciała. Wyliczono wskaźnik Rohrera w celu określenia typu budowy ciała.
Pomiary wykonano zgodnie z zasadami przyjętymi w antropometrii polskiej (2).
W celu określenia typów bruzd czerwieni wargowej wykonano odbitki warg (6).
Badany zespół zestawiono porównawczo z populacją kobiet polskich (2). Częstość występowania typów czerwieni wargowej badanego zespołu zestawiono z wybranymi jednostkami chorobowymi.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Arska-Kotlińska M., Bartz J.: Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne, AWF Poznań 1989. 2. Drozdowski Z.: Antropometria w wychowaniu fizycznym, AWF Poznań 1987. 3. Jasiecka K.: Nowotwór gruczołu piersiowego – a wybrane charakterystyki somatyczne. Praca magisterska, AWF Poznań 1982. 4. Jędrzejewska M.: Linie papilarne i typy bruzd czerwieni wargowej u kobiet, a schorzenia. Praca magisterska AWF Poznań 1979. 5. Kawecka J.: Układ bruzd wargowych, a choroby reumatoidalne. Praca magisterska AWF Poznań 1981. 6. Rynkiewicz G.: Typ bruzd czerwieni wargowej, a schorzenia psychiczne. Praca magisterska AWF Poznań 1982. 7. Ziółkowska E.: Studia do cheilioskopii ludności polskiej AWF Poznań 1987.
Nowa Medycyna 7/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 7/1999: