Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 7/1999, s. 73-75
Jolanta Garbacik
Zmiany wielkości somatycznych u kobiet w wieku 40-49 lat pod wpływem kuracji redukującej nadmierną masę ciała
z Zespołu dydaktycznego metodyki wf Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego
Kierownik Zespołu: dr Maria Makris
Streszczenie
The results of examination over 126 women, between the age 40 to 49 participating in activity holidays aiming at the decrease of adipose tissue were presented in the paper. High average indicator of body mass BMI (32,84) was stated. The programme of 16 – day treatment based on low – caloric diet and intense motor activity influenced the body mass loss in approximately 4,18 (slightly above 5%).Wstęp
Jednym z istotnych czynników rozwoju społeczeństwa w warunkach współczesnych jest jego zdrowie, sprawność intelektualna i poziom kultury fizycznej. Problem otyłości uznawanej obecnie za chorobę cywilizacyjną obserwowany jest w wielu krajach z uzasadnionym niepokojem.
Chorobę tę określa się patologicznym zwiększeniem ilości tkanki tłuszczowej upośledza organizm wpływając w sposób negatywny na stan zdrowia, długość przeżycia a także sprawność psychofizyczną. Otyłość to nie tylko problem społeczny / Rössner 1995 /, ale przede wszystkim zdrowotny. Osoby z nadmierną masą ciała, w której zawartość tłuszczu stanowi proporcjonalnie wysoki odsetek, w porównaniu z osobami o niższej masie ciała są fizjologicznie mniej wydolni a ich potencjał motoryczny jest niższy.
Znaczenie biologiczne ruchu jako niezbędnego czynnika modelującego rozwój i zdrowie organizmu staje się bardziej widoczne w miarę starzenia się uwidacznia się ono także w korzystnym wpływie na kształtowanie prawidłowej sylwetki ciała. Aktywność ruchowa stanowi jeden z czynników profilaktyki zdrowotnej wyzwalając w organizmie procesy adaptacyjne. Usprawniają one funkcje wielu układów i narządów, przede wszystkim układu krążenia, układu oddechowego oraz układu nerwowego.
Wysiłkowi fizycznemu w aspekcie utraty nadmiernej masy ciała towarzyszyć musi redukcja kalorii dostarczanych organizmowi wraz z pożywieniem. W związku z powyższym wzmożona aktywność ruchowa i niskokaloryczna dieta stanowią łącznie czynnik fizjologicznie uzasadniony do obniżenia ilości tkanki tłuszczowej w organizmie.
MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Zebrany materiał badawczy jest wynikiem pomiarów dokonanych w trakcie 18 dniowych wczasów dla osób z nadmierną masą ciała. Obiektem badań była grupa kobiet w wieku 40-49 lat. W 2 oraz 17 dniu pobytu na kuracji przeprowadzono badania antropometryczne, mające w konsekwencji określić poziom ich zmian.
Zainteresowano się szczególnie wielkością masy ciała oraz obwodów mierzonych w 7 miejscach. Do określenia stopnia nadwagi i otyłości zastosowano wskaźnik BMI.
Podstawą kuracji było połączenie odpowiednio zaprogramowanej i kontrolowanej aktywności ruchowej z niskokaloryczną dietą (1100-1300 kcal). Zaplanowany wydatek energetyczny mający doprowadzić do ujemnego bilansu energetycznego, a tym samym redukcji nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej wynosił około 3300 kcal i realizowany był poprzez różne formy zajęć ruchowych, o łącznym czasie wynoszącym 7 godzin dziennie (Mieczkowski 1994).
WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE
Biometryczna charakterystyka badanych kobiet przedstawiona została w tabeli 1. Średnia wysokość ciała dla całej badanej grupy osiągnęła wartość 158,9 cm, co oznacza wysokość średnią dla populacji polskiej kobiet w tej kategorii wieku (Szostak 1984).
Tabela 1. Charakterystyka somatyczna badanych kobiet (n = 126).

Wysokość ciała

Rzeczywista masa ciałaUbytek masyWartość wskaźnika BMI
Przed kuracjąPo kuracjikg%Przed kuracjąPo kuracji
xkk158,9682,978,74,15,032,831,1
skk 5,2711,610,81,51,62,51,1
vkk 3,3114,013,837,332,37,73,5
X różnica statystycznie istotna p < 0,05, x – średnia arytmetyczna, v – współczynnik zmienności.

Pomiary rzeczywistej masy ciała w dniu poprzedzającym kurację oraz wysokość ciała określiły wielkość wskaźnika BMI, okazała się ona wysoka dla całej grupy, wynosiła bowiem 32,83 kg/m2, co zakwalifikowało badane do grupy „otyłość”. Wszystkie przypadki, gdy wartość wskaźnika BMI przekracza 30 kg/m2 stanowią podstawę do konieczności redukcji nadmiernej masy ciała, gdyż są zagrożenia dla zdrowia i w konsekwencji życia (Szostak 1984, Tatoń 1995).
Wynikiem kuracji było osiągnięcie ubytku masy ciała średnio o 4,18 kg, czyli nieco ponad 5%.
Tabela 2 prezentuje przynależność badanych kobiet do grup nadwagi i otyłości. Przed kuracją u większości uczestniczek kuracji / niewiele ponad 65% / określono wartość wskaźnika BMI od 30 – 39 kg/m2 w wysokości kwalifikującej je do grupy „otyłość”, mniej (28,57%) badanych kobiet posiadało nadwagę – BMI 25-29 kg/m2 i 8 kobiet czyli 6,35% otyłość skrajną.
Tabela 2. Przynależność badanych kobiet do grup nadwagi i otyłości na podstawie wskaźnika BMI.

BMI kg/m2

Przed kuracjąPo kuracji
Ilość osób%Ilość osób%
Masa ciała prawidłowa 19-24--10,79
Nadwaga 25- 293628,575745,24
Otyłość 30-398265,086551,59
Otyłość skrajna 4086,3532,38
n = 126n = 126
W konsekwencji zmniejszenia masy ciała po upływie kuracji obniżona została także wartość wskaźnika BMI, nastąpiła zmian w grupach kwalifikacyjnych. Nadal jednak ponad 51% uczestniczek mieściło się w obrębie grupy „otyłość”. Redukcja nadmiernej masy ciała doprowadziła do zwiększenia się liczebności w grupie „nadwaga” (45,24%).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Garbacik J.: Rezultaty kuracji odtłuszczającej kobiet w wieku 40-49 lat i sprawności motorycznej w zależności od wysokości wskaźnika BMI. Materiały z II konferencji naukowej 1-3 maja 1998 r. Szczecin, 1999, 3000-308. 2. Larsson B. et al.: The health consequences of moderate obesity. Int. J. Obesity. 1981, 5.97-116. 3. Mieczkowski T.: /1994/ The Meaning of Physical Culturs in Biosocial Problems of Syoutness of People at Different Age. Vilnius. 4. Rössner S.: Społeczne aspekty otyłości. Pol. Tyg. Lekarski. 1995, 50, Supl. 1, 20-22. 5. Szostak W.B.: Wyżywienie a zdrowie społeczeństwa. Przegląd Lekarski, 1984, 41:505-511. 6. Tatoń J.: Zarys patogenezy otyłości. Polski Tygodnik Lekarski, 1995, 50, Supl. 1, 3-10.
Nowa Medycyna 7/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 7/1999: