Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 7/1999, s. 53-55
Justyna Wesołowska, Juosas Śliażas
Ocena mocy beztlenowej amleczanowej u mężczyzn uprawiających piłkę ręczną
z Zakładu Lekkiej Atletyki Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Juosas Śliażas
Streszczenie
The evaluation of anluteal anaerobic power of the men who practise handball. The test, carried out by our team, allows for the evaluation of anaerobic power and force within phosphocreatine scope of activity. The top values have been achieved by handball players, league competitors, whereas the bottom values by a control group.Wstęp
Stopień udziału poszczególnych mechanizmów w energetyce pracy fizycznej zależy głównie od jej intensywności oraz czasu jej trwania. Podczas pierwszych kilku sekund wysiłku o maksymalnej intensywności energia czerpana jest z procesów beztlenowych niemleczanowych: z zasobów ATP i rozkładu fosfokreatyny. Zasoby komórkowe ATP w wysokości od 4 do 5 mmol/kg wilgotnej tkanki wystarczają do niewielkiej liczby skurczów. Rozkład fosfokreatyny, której zasoby komórkowe wynoszą od 15 do 20 mmol/kg wilgotnej tkanki są w tym czasie głównym procesem wykorzystywanym do resyntezy ATP.
Aby prawidłowo ocenić moc anaerobową w fosfokreatynowym obszarze pracy istotny jest taki dobór testu, aby wysiłek wykonywany był w jak największym stopniu w oparciu o beztlenowe procesy energetyczne, a udział procesów anaerobowych mleczanowych oraz procesów tlenowych był ograniczony do minimum. W tym celu badane osoby należy poddać próbie – wysiłkowi bardzo intensywnemu i krótkotrwałemu (od 2 do 5 sekund).
Maksymalna moc anaerobowa jest to największa możliwa do osiągnięcia moc wysiłku dynamicznego. Wielkość jej zależy od udziału włókien mięśniowych typu FT, ich siły, sprawności mechanizmów aktywacji jednostek motorycznych oraz zawartości w komórkach mięśniowych ATP i fosfokreatyny (2, 3).
Cel pracy
Celem pracy była:
– analiza wykonanej pracy (A, J) w fosfokreatynowym obszarze energetycznym;
– ocena mocy (N, W i W/kg) osiągniętej w obszarze beztlenowym amleczanowym;
– oraz ocena prędkości grawitacyjnej (Vg, m/s) i wskaźnika spadku mocy (k%,%) osiągniętego przez mężczyzn uprawiających piłkę ręczną.
Materiał i metody badań
Badania wykonano na 49 mężczyznach w wieku od 18 do 30 lat. Podzielono ich na trzy grupy:
– zawodników grających w piłkę ręczną – 15 osób,
– osoby grające rekreacyjnie w piłkę ręczną – 16 osób,
– i na grupę kontrolną – 18 osób.
Moc anaerobowa i praca zostały ocenione za pomocą zmodyfikowanych i przedstawionych przez nas wzorów i testu (1).
Wyniki badań i omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Iwiński J. i wsp.: Ocena mocy anaerobowej mężczyzn uprawiających różne dyscypliny sportowe. Szczecin 1996. 2. Kozłowski S., Nazar K.: Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL Warszawa 1985. 3. Śliażas J. et al.: Anaerobinio pajegumo nustatymo problema. Kaunas 1997.
Nowa Medycyna 7/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 7/1999: