Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 7/1999, s. 34-36
Grażyna Hagel
Typy budowy ciała chłopców kształcących się zawodowo
z Zakładu Biostruktury Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Lucjan Agapow
Streszczenie
Body fitness as well as correct physical growth of vocational school´s graduates is sometimes one of the most important aspects of properly executed occupational job,
Results of researches and observations which had been conducted for many years are evidence allowing to studies under purposefulness and role of physical education and sports of different kinds in schools.The results also induce to consider factors influencing observed trends in physical development and body fitness of youths – students of vocational schools.
From 1988 to 1993 there have been conducted systematic researches and observations of physical growth of 62 students of Mechanical-Energetical Technical College in Szczecin.The researches started in their freshman year and have been concluded five years laster in the last.
WSTĘP
Obecnie postępujący proces rozwoju technologii, mechanizacji, automatyzacji, a także daleko rozwiniętej elektroniki wymaga od współczesnego człowieka wysokiej sprawności psychofizycznej, umiejętności koncentracji i koordynacji ruchów. Zjawiska te sprowadzają się do predyspozycji wymaganych w przygotowaniu zawodowym (4, 5, 6, 7, 8, 9).
Stąd celem pracy jest prześledzenie w badaniach morfologicznych uwarunkowań powodzenia zawodowego, w tym także sprawności fizycznej, przyszłych pracowników.
MATERIAŁ I METODA BADAŃ
Badania rozpoczęto w 1988 roku a zakończono w 1995 roku w Technikum Mechaniczno-Energetycznym w Szczecinie kształcącym w zawodach: elektronik, elektroenergetyk, automatyk i elektromechanik. Badania prowadzono w momencie podjęcia przez nich nauki , a opracowanie dotyczy chłopców kształcących się w zawodzie elektronika. Liczebność badanej grupy wynosiła 62 osoby w wieku 14,5 do 19,5 lat.
W badanym zespole wykonałam: pomiar wysokości ciała, masy ciała, grubości fałdów skórno-tłuszczowych na plecach i na brzuchu zgodnie z zasadami przyjętymi w antropometrii polskiej (3).Określiłam rozwój fizyczny za J.Cieślikiem (2) wyliczając wiek wysokości i masy ciała oraz Wskaźnik Stanu Dojrzałości Biologicznej.
Interpretacja jest następującą:
-x do -40,1 opóźnienie patologiczne, -40,0 do -20,1 opóźnienie fizjologiczne, -20,0 do +20,0 zakres prawidłowy „norma”, +20,1 do +40,0 przyśpieszenie fizjologiczne,+40,1 do +x przyśpieszenie patologiczne.
Na podstawie wyliczonego wskaźnika Rohrera zestawiłam typy budowy ciała za L. Kretschmerem dzieląc osobników na typ leptosomatyczny, atletyczny i pikniczny.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Arska-Kotlińska M., Bartz J.: Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne. AWF Poznań 1989. 2. Cieślik J.: Wielopoziomowy rozwój fenotypowy populacji i osobnika w ontogenezie. Poznań 1980. 3. Drozdowski Zb.: Antropometria w wychowaniu fizycznym. Poznań 1987. 4. Kobielski B.: Zróżnicowanie typologiczne robotników rolnych w świetle systemu Wankego. AWF Poznań 1984. 5. Korkosz K.: Biospołeczne uwarunkowania zainteresowań i aktywności ruchowo-rekreacyjnej młodzieży zawodowych szkół górniczych. AWF Katowice 1989. 6. Kwilecka M.: Morfologiczne i motoryczne uwarunkowania powodzenia zawodowego prządek. AWF Poznań 1970. 7. Trześniowski R.: O rozwoju fizycznym i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce. Kultura Fizyczna, nr 1-3. Warszawa 1982.
Nowa Medycyna 7/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 7/1999: