Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 7/1999, s. 71-73
Stanisław Dadeło
Samowychowanie fizyczne studentów litewskiej akademii policyjnej i jego efektywność
z Litewskiej Akademii Policyjnej w Wilnie
Streszczenie
According to the students wishes two programmes of physical self-training have been worked out. In one of them about 35 percent of time was allotted for the quickness training, in the other one the same amount of time was allotted for the andurance training. In the both groups 30 percent of time was allotted for the strength training and 15 percent of time was allotted for training of other physical qualities. Physical and functional strength of students who did not have physical self-training considerably decreased. Physical and functional strength of students with regular physical self-training constantly increased during all academic year round Therefore, our prepared differentiated physical self-training programe for the first year students of the Police academy of Lithuania is efficient and can be recommended for the first year students.
Wstęp
Z badań własnych dotyczących aktywności fizycznej studentów stwierdzono, że jedno zajęcie wychowania fizycznego w tygodniu nie podnosi sprawności fizycznej. Dwukrotne ćwiczenia przez pierwszy rok działają pozytywnie, jednak w latach następnych postęp zmniejsza się i ostatecznie stabilizuje się (1, 3). Wyniki są znacznie lepsze, gdy zajęcia odbywają się 3-4 razy tygodniowo (2, 4). W trakcie badań nad sprawnością fizyczną pracowników policji ustalono, że efekty pracy zawodowej są lepsze u tych studentów, u których wskaźniki sprawności fizycznej są lepsze (6).
W czasie studiów w Litewskiej Akademii Policyjnej, na zajęciach z samoobrony bojowej i wychowania fizycznego, dużo czasu poświęca się formowaniu różnorodnych nawyków, natomiast zbyt mało przeznacza się na przygotowanie fizyczne i funkcyjne. Dla zwiększenia wydolności fizycznej studentów, obok ćwiczeń obowiązujących niezbędne są ćwiczenia samodzielne.
Celem pracy było zbadanie wydolności fizycznej studentów I roku LAP z zastosowaniem ułożonego przez nas zróżnicowanego programu samodzielnego specjalnego przygotowania fizycznego.
Metody badań i omówienie
Ułożono program samodzielnego kształcenia fizycznego i w roku akademickim 1995/96, po pierwszej sesji egzaminacyjnej sprawdzono jego efektywność. Dla samodzielnego formowania cech fizycznych utworzono kompleksy ćwiczeń. Także przygotowano system oceny sprawności fizycznej. Zbadano trzy grupy studentów LAP. Pierwsza grupa eksperymentalna (El – dalej gr. I) składała się z 39 studentów I roku, którzy uczęszczali na akademickie zajęcia wychowania fizycznego trzy razy tygodniowo (wg programu wychowania fizycznego ułożonego przez Katedrę WF) i dwa razy tygodniowo przez 60 min. ćwiczyli wg programu ułożonego przez autorów programu. Studenci na początku roku akademickiego mieli słabsze wyniki szybkości i siły.
W skład drugiej grupy eksperymentalnej (E2 – dalej gr. II) wchodziło 39 studentów I roku, którzy uczęszczali na takie same zajęcia wf oraz ćwiczyli dwa razy tygodniowo po 60 min. wg autorskiego programu ułożonego dla studentów o mniejszej sile i wytrzymałości ogólnej.
Trzecia grupa kontrolna (K – dalej gr. III) składała się z 30 studentów I roku, którzy uczęszczali jedynie na zajęcia wf trzy razy w tygodniu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Skernevičiene B.: Parengiamojo skyriaus studenčiu fizino lavinimo pratybu tobulinimas. Dis. – V., 1973. 2. Skernevičiius J.: Fizinio auklejimo uzsiemu ir slidinejimo trenirociu itaka VVP studentu fiziniam issivystymui, fiziniam pasirengimui ir kai kurimos vegetacinems bei psichomotorines funkcjoms. Dis. – V., 1969. 3. Skernevičius J.: Sporto treniruotés fiziologija – V., 1997, 84. 4. Vačila V.: Studentu fizinis ugdymas/studentu fizines saviugdos pedagoginiai pagrindai – V., 1996, – P. 113-131. 5. Vegertas .: Kauno auktuju¸ mokyklu¸ studentu¸ fizinis isivystymas ir jo fiziologiniai paktimai. Dis. – K., 1966. 6. Wawrzyniak H.: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna funkcjonariuszy zmotoryzowanych Obwodu Milicji Obywatelskiej. Praca doktorska. AWF – Wrocław, 1977.
Nowa Medycyna 7/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 7/1999: