Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 8/2000
Bogdana Niesłuchowska-Frydrych, Agata Sobocińska-Mirska
Zaburzenia miesiączkowania u dziewcząt i młodych kobiet a problem antykoncepcji
Menstrual disorders and problem of contraception of girls and young women
z I Katedry i I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Longin Marianowski
Streszczenie
The great number of young women and teenagers complain of menstrual disorders, for example oligomenorrhea, hypermenorrhea, dysfunctional uterine bleeding. A young woman has subtle hormonal balance, so a lot of factors could upset it.
In every case of menstrual cycle disorders in this age group before the medical treatment a diagnostic examination should be proceeded. Widely used oral contraceptives heal the symptoms but not always the causes.
Zaburzenia miesiączkowania u młodych kobiet i dziewcząt stanowią istotny problem dla lekarza praktyka. Nie jest to kazuistyka, lecz problem często spotykany i co gorsza trudno znaleźć rzeczowe opracowanie na ten temat. Wykazano, że największe ryzyko wystąpienia rzadkich miesiączek lub wtórnego braku miesiączki istnieje u kobiet bardzo młodych<=16,4 roku życia (5). Pierwsza miesiączka - menarche pojawia się między 11 a 15 rokiem życia. Zwykle jest to krwawienie spowodowane spadkiem poziomu estrogenów, jajeczkowanie jeszcze najczęściej nie występuje. Regularność miesiączkowania ustala się zazwyczaj w ok. 14 miesięcy po menarche, a bolesne miesiączki pojawiają się zwykle w 10 miesięcy po rozpoczęciu miesiączkowania. Okres po pierwszej miesiączce - postmenarche charakteryzuje się cyklami bezowulacyjnymi, stabilizacja cykli następuje po 2-3 latach. Krwawienie z macicy może być fizjologiczne tzn. miesiączkowe, lub niemiesiączkowe, nie jest ono wówczas prawidłowe i należy wyjaśnić przyczynę jego wystąpienia. Prawdziwe krwawienie miesiączkowe występuje wtedy gdy pod wpływem endogennych hormonów jajnika nastąpił wzrost błony śluzowej macicy, uległa ona przemianie wydzielniczej, a następnie na skutek spadku poziomu hormonów, złuszczeniu. Zgodnie z tą definicją w cyklach bezowulacyjnych i w okresie stosowania pigułki antykoncepcyjnej występują krwawienia z odstawienia. Nieustabilizowana czynność układu podwzgórze-przysadka-jajnik u dojrzewających dziewcząt jest często przyczyną niewydolności lutealnej, przebiegającej w postaci: oligomenorrhoea, metrorrhagia juwenilis,mastopatia.Często występująca niedomoga lutealna u młodych kobiet, może być korygowana gestagenami (1, 4). Rzadkie miesiączkowanie lub brak miesiączki pojawiać się może w przypadku wzmożonej aktywności fizycznej, tak jak bieganie długodystansowe, gimnastyka, balet, pływanie oraz w korelacji ze stanem psychicznym pacjentki (8). W badaniach przeprowadzonych przez AWF w Warszawie wśród 734 losowo dobranych kobiet u 0,3% wystąpił brak miesiączki, u 6,7% rzadkie miesiączki, u 56,3% dysmenorrhoea, zaś u 40,5% zespół napięcia przedmiesiączkowego (5). Podobną analizą zostało objęte 1615 pacjentek Przychodni Zdrowia Rodziny w Łodzi, były to nastolatki, u 21% z nich zaobserwowano zaburzenia cyklu miesiączkowego, w tym u 55,6% bolesne miesiączkowanie, 17,6% zgłaszało rzadkie miesiączkowanie, zaś 10,5% zbyt obfite krwawienia (7). W badaniach z Amsterdamu wykazano znaczną korelację pomiędzy zaburzeniami regularności cykli miesięcznych u dziewcząt 14-17-letnich a wiekiem ginekologicznym, niskim BMI (body mass index), przewlekłymi niespecyficznymi chorobami płuc, chorobami alergicznymi, stresem, spadkiem wagi powyżej 5 kg, forsownym wysiłkiem, objawami hiperandrogenizmu (3). Zaburzenia cyklu i nieodłączna u młodych kobiet potrzeba zapobiegania niechcianej ciąży, to problemy nurtujące badaczy na całym świecie. Do tej pory nie udało się znaleźć "złotego środka". Nie powinno się normalizować zaburzonych krwawień miesiączkowych przy pomocy tabletek hormonalnych, nie wyjaśniwszy uprzednio przyczyny tych nieprawidłowości. Stosując antykoncepcję hormonalną wpływamy na czynność osi podwzgórze-przysadka-jajnik Jeżeli w okresie pokwitania nie doszło do pełnego rozwoju funkcji sprzężenia zwrotnego, po długotrwałym stosowaniu tabletek antykoncepcyjnych, po ich odstawieniu może nie nastąpić samoistna normalizacja czynności osi.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Chomczyk I. i wsp.: Dydrogesterone in the regulation of cycle disturbances in adolescence. Ginekologia Polska. 1999, 70 (5):343-7. 2. Ingersley M. et al.: Secondary amenorrhoea and oral contraceptives. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1976, 55 (3):233-8. 3. van Hooff M.H. et al.: Relationship of the menstrual cycle patterns in 14-17 year old adolescentswith gynaecological age, BMS, and historical parameters. Human Reproduction. 1998, 13 (8):2252-60. 4. Sipowicz I., Chomczyk I.: Ocena dydrogesteronu w leczeniu zaburzeń cyklu u dziewcząt. Ginekologia Polska. 1998, 69 (9):767-769. 5. Skierska E. i wsp.: Risk analysis of menstrual disorders in young women from urban population. Przegląd Epidemiologiczny. 1996, 50 (4):467-74. 6. To W.W. et al.: Association between body composition and menstrual dysfunction in collegiate dance students. Journal of Obstetrics and Gynecology Research. 1997, 23(6):529-35. 7. Walczak L.M. i wsp.: Analysis of menstrual cycle irregularities in adolescence. Ginekologia Polska. 1995, 66 (5):280-3. 8. Williams M.: Oligomenorrhoea and amenorrhoea associated with exercise. Australian Family Physician. 1984, 13 (9):659-63.
Nowa Medycyna 8/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna