Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 8/2000
Anna Karwan-Płońska
Analiza wskazań do cięcia cesarskiego
Indications for cesarean section
z I Katedry i I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Longin Marianowski
Streszczenie
Indications for cesarean section and percentage of cesarean sections between 1976-81 and 1993-96 were compared. Total cesarean section rates increased from 10.53% to 19,06%.The most frequent indication for c.s. was fetal distress and prolonged labour. Percentaage of indications for cesarean delivery becauce of previous two cesarean section increased from 4% to 12.22%.
Cięcie cesarskie jest operacją stosowaną w celu ochrony zarówno matki, jak i płodu przed przewidywanymi powikłaniami porodu drogami natury.
Współczesne metody operacyjne i rozwój nowych metod anestezjologicznych przyczyniły się do obniżenia śmiertelności matek i noworodków.
Cięcie cesarskie wykonywane początkowo w celu ratowania życia matki przekształciło się w zabieg nie tylko mający na celu urodzenie żywego dziecka, ale w postępowanie zmniejszające zachorowalność okołoporodową i eliminowanie różnych konsekwencji związanych z powikłaniami porodowymi.
Obserwowana w ostatnich latach na całym świecie, w tym również w Polsce, tendencja wzrostowa do operacyjnego rozwiązywania ciąży wiąże się ściśle z rozszerzeniem wskazań zarówno położniczych jak i pozapołożniczych do cięcia cesarskiego. Wiele chorych dziewcząt i kobiet, które przed laty nie osiągały wieku rozrodczego lub były niepłodne obecnie zachodzi w ciążę i rodzi dzieci. Gwałtowny rozwój metod diagnostycz- no-leczniczych i postęp jaki dokonał się w wielu dyscyplinach medycznych sprawił, że coraz częściej położnik styka się z problematycznymi przypadkami i staje przed koniecznością wyboru właściwego sposobu prowadzenia porodu, którego często jedyną alternatywą jest cięcie cesarskie. Zwiększający się odsetek ciąż zakończonych operacją cięcia cesarskiego spowodowany jest przede wszystkim postępem w monitorowaniu przebiegu ciąży i porodu i możliwościom szybszego wychwytywania lub przewidywania wystąpienia nieprawidłowości.
W I Klinice Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie zanalizowano wskazania do wykonania operacji cięcia cesarskiego w latach 1993-1996 i porównano je ze wskazaniami do tego zabiegu w latach 1976-1981.
Materiał obejmował 1440 cięć cesarskich wykonanych w latach 1976-1981 oraz 1047 wykonanych w latach 1993-1996 (tab. 1).
Tabela 1. Wskazania do cięć cesarskich.
Rodzaj wskazań1976-1981 liczba%1993-1996 liczba%
1. Zagrażająca wewnątrzmaciczna zamartwica płodu37826,9025023,87
2. Ciąża obarczona wysokim ryzykiem836,00676,40
3. Choroby matki17012,00918,69
4. Niewspółmierność porodowa20013,9513012,41
5. Poród przedłużony w I okresie24717,1417616,81
6. Nieprawidłowe położenie i ułożenie płodu16810,0614513,85
  a) położenie miednicowe1045,6211010,50
   b) położenie poprzeczne644,44232,20
  c) ułożenie odgięciowe  121,15
7. Patologia łożyska1188,37504,78
  a) przedwczesne odklejenie prawidłowo usytuowanego łożyska382,77323,06
  b) łożysko przodujące805,60181,72
8. Stan po 2 i więcej c.c.554,0012812,22
9. Przebyte operacje macicy191,50100,95

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Banaczek A. i wsp.: Analiza wskazań do cięcia cesarskiego w materiale oddziałów położniczo-ginekologicznych I i II Wojewdzkiego Szpitala w Radomiu w latach 1985-1993. Gin. Pol. 1995, 66:1-3. 2. Kniażewski B. I wsp.: Analiza wskazań do 3528 cięć cesarskich na podstawie szesnastoletniego materiału klinicznego. Gin. Pol. 1996, 67:330-336. 3. Lewy J. i wsp.: Analiza porodów zabiegowych w Szpitalu - CZMP ze szczególnym uwzględnieniem wskazań do cięcia cesarskiego. I Kongres Pol. Tow. Med. Perinat., Poznań, październik 1995, I:289-292. 4. Mancuso S. et al.: Term and postterm low-risk pregnancies: management schemes for the reduction of high rates of cesarean section. Minerva Ginecol. 1996, 48:95-98. 5. Notzon F.C. et al.: Cesarean section delivery in the 1980s: International comparison by indication. Am. J. Obst. Gynacol. 1994, 170:495-504. 6. Paul R.M., Miller D.A.: Cesarean Birth: how to reduce the rate. Am. J. Obst. Gyn. 1995, 172:1903-1911. 7. Robson M.S. et al.: Using the medical audit cycle to reduce cesarean section rates. Obset. Gynecol. 1996, 174:199-205. 8. Signorelli C. et al.: Risk factors for Cesarean section in Italy: results of a multicentre study. Public Health 1995, 109:191-199. 9. Słupczyński S. i wsp.: Cięcia cesarskie wykonane w Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu w latach 1980-1992. Gin. Pol. XXV Zjazd PTG, Warszawa, maj 1994, 887-890. 10. Sperling L.S. et al.: Indication for cesarean section in singleton pregnancies in two Danish counties with different cesarean section rates. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 1994, 73:129-135. 11. Szymański W. i wsp.: Wskazania do cięcia cesarskiego u pacjentek w latach 1980-1992. Gin. Poł. Supl. 2, XXY Zjazd PTG, Warszawa, maj 1994, 891-894. 12. Wójcik M. i wsp.: Ocena aktualnych wskazań do cięcia cesarskiego. Pol. Tyg. Lek. 1984, 39:425-428.
Nowa Medycyna 8/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna