Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 8/2000
Kazimierz Kamiński
Ciągła hormonalna terapia zastępcza - okres pomenopauzalny
Continous hormone replacement therapy - postmenopausal age
z Katedry i Kliniki Patologii Ciąży i Rozrodczości w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kamiński
Streszczenie
After cessation of menstrual bleedings each occurance of spotting from uterus cavity is percived as a disfunction, raises patient and leading doctor´s worries. It is estimated that at present in Poland hormone replacement therapy is used only by small percentage of women in postmenopausal age. Precise judgement of endometrium by means of ultrasonography, carried out during continous hormone replacement therapy allows in many cases to avoid exposing patient to more invasive diagnostic methods.
The study presented begining observation of the influance of HRT, when 17 beta estradiol and levonorgestrel were used in a from of continuons combined HRT.
Akceptacja hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) w Polsce jest stosunkowo niewielka, szczególnie wśród kobiet po menopauzie. Po ustaniu miesiączek każde ponowne pojawienie się plamienia lub krwawienie z macicy jest odbierane jako nieprawidłowość, budząc niepokój zarówno pacjentki jak i lekarza prowadzącego. Zasadnicze powody przerwania HTZ w tym okresie, to w 52% obawa o bezpieczeństwo stosowania tej terapii, przybór masy ciała w 38% oraz plamienia/krwawienia w 34% (1, 6, 7). Jednym z powodów wprowadzenia ciągłej kombinowanej hormonalnej terapii zastępczej było wyeliminowanie krwawień towarzyszących terapii sekwencyjnej. Ponieważ jednak w początkowym okresie leczenia mogą występować nieregularne plamienia lub krwawienia, trudno jest określić, które z nich spowodowane są zaburzeniami funkcjonalnymi błony śluzowej macicy, a które jej zmianami organicznymi. Precyzyjna ocena błony śluzowej macicy za pomocą fali ultradźwiękowej, prowadzona w trakcie ciągłej terapii hormonalnej, pozwala w wielu wypadkach uniknąć narażenia pacjentki na inwazyjne metody diagnostyczne. Dopiero nieprawidłowe obrazy ultrasonograficzne powinny być wskazaniem do poszerzenia diagnostyki i wykonania abrazji frakcjonowanej kanału szyjki macicy i jamy macicy lub też histeroskopii. Zasadniczy objaw uboczny ciągłej kombinowanej HTZ, jakim są plamienia/krwawienia przyczynowo może być związany z:
- rodzajem i dawką progestagenów,
- upośledzeniem ukrwienia podścieliska,
- rozszerzeniem się naczyń,
- wynaczynieniem krwi do jamy macicy,
- czasookresem od ostatniej miesiączki - im dłuższy, tym rzadsze krwawienie.
Obecnie na polskim rynku farmaceutycznym dostępne są jedynie dwa preparaty doustne przeznaczone do stosowania w ciągłej hormonalnej terapii zastępczej. Jeden z nich zawiera tibolon, drugi składa się z mikronizowanego 17-beta estradiolu i octanu noretisteronu. Istnieje również możliwość stosowania preparatu hormonalnego zawierającego levonorgestrel i 17-beta estradiol (Klimonorm) podawanego w formie ciągłej hormonalnej terapii zastępczej.
We własnej rocznej obserwacji oceniono 33 pacjentki. Badano następujące parametry kliniczne: masa ciała, BMI, ciśnienie tętnicze krwi, wskaźniki objawów menopauzalnych wg Metki oraz Kuppermana, częstość oraz natężenie krwawień macicznych, szerokość i strukturę błony śluzowej macicy (badana za pomocą sondy dopochwowej). Oznaczono również takie parametry hormonalne jak: estradiol, FSH i LH.
Wobec pacjentek zastosowano następujące kryteria włączające do badań: naturalne klimakterium (3-5 lat po menopauzie), wartość indeksu Kuppermana większa lub równa "15", pierwsze leczenie hormonami płciowymi od przynajmniej 24 miesięcy.
Wśród kryteriów wykluczających pacjentki z udziału w terapii uwzględniono następujące czynniki ryzyka lub choroby takie jak: nadciśnienie tętnicze, mięśniakowatość macicy, padaczka, rozrusznik serca, AIDS, depresja, miokardiopatia, alergiczne zmiany skórne, zakrzepica w wywiadzie, otyłość, zaburzenia przemiany węglowodanów, palenie papierosów (powyżej 5 dziennie), picie alkoholu (powyżej 20 g czystego alkoholu dziennie), przyjmowanie środków psychotropowych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Barentsen R. et al.: Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 1993, 51:203-7. 2. Casper R.F.: Int. J. Fertil. Menopausal Stud., 1996, 41:16-21. 3. D´Amelia R. et al.: Minerva Ginecol., 1994, 46:551-556. 4. Schiff I. (chairperson) and participants Consensus Opinio of NAMS, Achieving Long-term Continuance of Menopausal ERT/HRT, Menopause, 1998, 5/2:69-76. 5. Udoff L. et al.: Obstet. Gynecol., 1995, 85:306-16. 6. Walsh J.M.E. et al.: Menopause 1997, 4:39-45. 7. Wren B.G., Brown L.: Maturitas, 1991, 13:17-21.
Nowa Medycyna 8/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna