Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 8/2000
Anna Karwan-Płońska
Analiza wskazań do cięcia cesarskiego
Indications for cesarean section
z I Katedry i I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Longin Marianowski
Streszczenie
Indications for cesarean section and percentage of cesarean sections between 1976-81 and 1993-96 were compared. Total cesarean section rates increased from 10.53% to 19,06%.The most frequent indication for c.s. was fetal distress and prolonged labour. Percentaage of indications for cesarean delivery becauce of previous two cesarean section increased from 4% to 12.22%.Cięcie cesarskie jest operacją stosowaną w celu ochrony zarówno matki, jak i płodu przed przewidywanymi powikłaniami porodu drogami natury.
Współczesne metody operacyjne i rozwój nowych metod anestezjologicznych przyczyniły się do obniżenia śmiertelności matek i noworodków.
Cięcie cesarskie wykonywane początkowo w celu ratowania życia matki przekształciło się w zabieg nie tylko mający na celu urodzenie żywego dziecka, ale w postępowanie zmniejszające zachorowalność okołoporodową i eliminowanie różnych konsekwencji związanych z powikłaniami porodowymi.
Obserwowana w ostatnich latach na całym świecie, w tym również w Polsce, tendencja wzrostowa do operacyjnego rozwiązywania ciąży wiąże się ściśle z rozszerzeniem wskazań zarówno położniczych jak i pozapołożniczych do cięcia cesarskiego. Wiele chorych dziewcząt i kobiet, które przed laty nie osiągały wieku rozrodczego lub były niepłodne obecnie zachodzi w ciążę i rodzi dzieci. Gwałtowny rozwój metod diagnostycz- no-leczniczych i postęp jaki dokonał się w wielu dyscyplinach medycznych sprawił, że coraz częściej położnik styka się z problematycznymi przypadkami i staje przed koniecznością wyboru właściwego sposobu prowadzenia porodu, którego często jedyną alternatywą jest cięcie cesarskie. Zwiększający się odsetek ciąż zakończonych operacją cięcia cesarskiego spowodowany jest przede wszystkim postępem w monitorowaniu przebiegu ciąży i porodu i możliwościom szybszego wychwytywania lub przewidywania wystąpienia nieprawidłowości.
W I Klinice Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie zanalizowano wskazania do wykonania operacji cięcia cesarskiego w latach 1993-1996 i porównano je ze wskazaniami do tego zabiegu w latach 1976-1981.
Materiał obejmował 1440 cięć cesarskich wykonanych w latach 1976-1981 oraz 1047 wykonanych w latach 1993-1996 (tab. 1).
Tabela 1. Wskazania do cięć cesarskich.
Rodzaj wskazań1976-1981 liczba%1993-1996 liczba%
1. Zagrażająca wewnątrzmaciczna zamartwica płodu37826,9025023,87
2. Ciąża obarczona wysokim ryzykiem836,00676,40
3. Choroby matki17012,00918,69
4. Niewspółmierność porodowa20013,9513012,41
5. Poród przedłużony w I okresie24717,1417616,81
6. Nieprawidłowe położenie i ułożenie płodu16810,0614513,85
  a) położenie miednicowe1045,6211010,50
   b) położenie poprzeczne644,44232,20
  c) ułożenie odgięciowe  121,15
7. Patologia łożyska1188,37504,78
  a) przedwczesne odklejenie prawidłowo usytuowanego łożyska382,77323,06
  b) łożysko przodujące805,60181,72
8. Stan po 2 i więcej c.c.554,0012812,22
9. Przebyte operacje macicy191,50100,95
W pierwszym z wymienionych okresów cięcia cesarskie stanowiły 10,53% w stosunku do ogólnej liczby porodów. Wiek operowanych wahał się od 16 do 46 lat. Najliczniejszą grupę stanowiły kobiety między 24 a 29 rokiem życia. W badanej grupie było 64% pierworódek i 36% wieloródek. Najczęstszymi wskazaniami do cięcia cesarskiego była zagrażająca zamartwica wewnątrzmaciczna płodu - 26,9%, przedłużający się w I okresie poród - 17,14%, niewspółmierność porodowa - 13,9%, choroby matki - 12%. Dalszymi wskazaniami do operacji były: nieprawidłowe położenie płodu - 10%, łożysko przodujące i prawidłowo usadowione przedwcześnie oddzielone - 8,37%, stan po 2 cięciach cesarskich - 4%.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Banaczek A. i wsp.: Analiza wskazań do cięcia cesarskiego w materiale oddziałów położniczo-ginekologicznych I i II Wojewdzkiego Szpitala w Radomiu w latach 1985-1993. Gin. Pol. 1995, 66:1-3. 2. Kniażewski B. I wsp.: Analiza wskazań do 3528 cięć cesarskich na podstawie szesnastoletniego materiału klinicznego. Gin. Pol. 1996, 67:330-336. 3. Lewy J. i wsp.: Analiza porodów zabiegowych w Szpitalu - CZMP ze szczególnym uwzględnieniem wskazań do cięcia cesarskiego. I Kongres Pol. Tow. Med. Perinat., Poznań, październik 1995, I:289-292. 4. Mancuso S. et al.: Term and postterm low-risk pregnancies: management schemes for the reduction of high rates of cesarean section. Minerva Ginecol. 1996, 48:95-98. 5. Notzon F.C. et al.: Cesarean section delivery in the 1980s: International comparison by indication. Am. J. Obst. Gynacol. 1994, 170:495-504. 6. Paul R.M., Miller D.A.: Cesarean Birth: how to reduce the rate. Am. J. Obst. Gyn. 1995, 172:1903-1911. 7. Robson M.S. et al.: Using the medical audit cycle to reduce cesarean section rates. Obset. Gynecol. 1996, 174:199-205. 8. Signorelli C. et al.: Risk factors for Cesarean section in Italy: results of a multicentre study. Public Health 1995, 109:191-199. 9. Słupczyński S. i wsp.: Cięcia cesarskie wykonane w Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu w latach 1980-1992. Gin. Pol. XXV Zjazd PTG, Warszawa, maj 1994, 887-890. 10. Sperling L.S. et al.: Indication for cesarean section in singleton pregnancies in two Danish counties with different cesarean section rates. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 1994, 73:129-135. 11. Szymański W. i wsp.: Wskazania do cięcia cesarskiego u pacjentek w latach 1980-1992. Gin. Poł. Supl. 2, XXY Zjazd PTG, Warszawa, maj 1994, 891-894. 12. Wójcik M. i wsp.: Ocena aktualnych wskazań do cięcia cesarskiego. Pol. Tyg. Lek. 1984, 39:425-428.
Nowa Medycyna 8/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna