Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 8/2000
Robert Szymański, Paweł Kamiński
Przydatność elektroresektoskopu? w histeroskopii operacyjnej
Usefulness of electroresectoscope in the histeroscopic operations
z I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Longin Marianowski
Streszczenie
Usefulness of electroresectoscope in the histeroscopic operations was discussed.Jedną z pierwszych metod endoskopowych zastosowanych w diagnostyce i terapii schorzeń ginekologicznych była histeroskopia. Jej wprowadzenie do kliniki spowodowało wzrost możliwości diagnostycznych schorzeń jamy macicy (2). Wraz z rozwojem technicznym wprowadzano coraz lepsze urządzenia endoskopowe, które zwiększały możliwości zabiegowe w zakresie patologii jamy macicy. Obecnie w operacjach histeroskopowych stosujemy nożyczki, laser oraz elektroresektoskop, czyli urządzenie umożliwiające cięcie przy pomocy diatermii chirurgicznej. Warunkiem rozwoju metod operacyjnych w jamie macicy było zastosowanie metody umożliwiającej usuwanie wynaczynionej krwi i resztek tkankowych przy jednoczesnym stworzeniu miejsca do operacji poprzez odsunięcie od siebie ścian jamy macicy. Metodą spełniającą te warunki jest histeroskopia z ciągłym przepływem medium płynnego (continius flow hysteroscopy) (3).
Elektroresektoskop jest urządzeniem bardzo wszechstronnym umożliwiającym zarówno przecinanie tkanek nożem elektrycznym, jak też ich usuwanie poprzez częściowe skrawanie pętlą. Dzięki temu umożliwia przecięcie cienkiej przegrody czy cienkich zrostów, jak też wycięcie masywnej przegrody czy mięśniaka podśluzówkowego. Możliwe jest także usunięcie endometrium podczas zabiegu określanego "ablacją endometrium". Zabiegi przeprowadzane z zastosowaniem elektroresektoskopu są metodą operacyjną obciążoną bardzo niskim odsetkiem powikłań, są to głównie; przerwanie ciągłości ściany macicy, krwawienia i zespoły przewodnienia, te ostatnie związane z koniecznością zastosowania medium płynnego.
Zastosowanie elektroresektoskopu w histeroskopii umożliwia leczenie operacyjne całej gamy schorzeń jamy macicy. Są to zabiegi mało inwazyjne stanowiące stosunkowo małe obciążenie dla organizmu w porównaniu do alternatywnych operacji przeprowadzanych drogą laparotomii. Przykładem są mięśniaki podśluzówkowe, które będąc przyczyną nasilonych krwawień były do tej pory wskazaniem do usunięcia macicy, natomiast zastosowanie elektroresektoskopu umożliwia częściowe bądź całkowite usunięcie mięśniaków, co daje ustąpienie krwawień bez usuwania narządu (7). Innym przykładem są przegrody macicy, w tej anomalii rozwojowej stosowano operacje polegające na przecięciu podczas laparotomii dna macicy, wycięciu przegrody i zszyciu macicy. Operacje te obciążone były wieloma powikłaniami, jak powstanie zrostów w jamie otrzewnowej czy zrostów w jamie macicy, które często uniemożliwiały uzyskanie potomstwa, czyli niweczyły cel, dla którego pacjentka poddana była operacji. Zastosowanie elektroresektoskopu pozbawione jest tych niedogodności i daje w większości przypadków pożądany rezultat w postaci donoszenia ciąży. W innych przypadkach, jak zrosty wewnątrzmaciczne, chirurgia konwencjonalna była bezsilna nie potrafiąc w ogóle pomóc niepłodnym kobietom. Zastosowanie elektroresektoskopu pozwala na odtworzenie jamy macicy poprzez przecięcie nawet masywnych zrostów wewnątrzmacicznych (4, 8). Jest to w tych przypadkach zabieg trudny, obarczony ryzykiem przerwania ciągłości ściany jamy macicy.
Problemem występującym po operacjach odtworzenia jamy macicy jest ryzyko jej powtórnego zarośnięcia. Aby zapobiec temu powikłaniu można stosować wkładki wewnątrzmaciczne oddzielające mechanicznie od siebie ściany macicy lub odnowić endometrium poprzez podanie estrogenów. Zasadne jest również zastosowanie obu metod.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Corson S.L.: Hysteroscopic diagnosis and operative therapy of submucous myoma. Obstet. Gynecol. Clin. North Amer. 1995, 22:739-55. 2. Cravello L. et al.: Hysteroscopic management of menstrual disorders: a review of 395 patients. Europ. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 1996, 67:163-7. 3. Donnez J. et al.: Treatment of dysfunctional bleeding and fibroids by advanced endoscopic techniques with the Nd:YAG laser: from the present to the future. Baillier Clin. Obstet. Gynaecol. 1995, 9:329-45. 4. Goldenberg M. et al.: Outcome of hysteroscopic resection of submucous myomas for infertility. Fertil. Steril. 1995, 64:714-6. 5. Kamiński P. i wsp.: Wyniki leczenia endometriozy metodą skojarzoną: laparoskopia i analogi GnRH. Gin. Pol. 1996, supl. IV:52-56. 6. Marianowski L., Kamiński P.: Laparoskopowe leczenie mięśniaków macicy. W: Endoskopia w Ginekologii i Położnictwie (red. Pisarski T.). Termedia: 1997, 103-108. 7. Paillot J., Bancaud B.: Endoscopic treatment of uterine myoma. Presse Medicale,1993, 22:1224-5. 8. Seoud M.A. et al.: Effects of myomas or prior myomectomy on in vitro fertilization (IVF) performance. J. Assist. Reprod. Genet. 1992, 9:217-21.
Nowa Medycyna 8/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna