Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2004, s. 9-10
Janusz Andres
Edukacja jako podstawowy cel działania Polskiej Rady Resuscytacji
Education is the main goal of the Polish Resuscitation Council
Słowa kluczowe: szkolenie, techniki, resuscytacja.
W marcu 2004 roku mija dwa lata od czasu rejestracji Polskiej Rady Resuscytacji (PRR: www.prc.krakow.pl) i podpisania porozumienia z Europejską Radą Resuscytacji (ERC). Na mocy tego porozumienia Polska włączyła się w realizację europejskiego programu nauczania resuscytacji, zgodnego z najlepszymi, sprawdzonymi w zakresie efektywności nauczania, wzorcami edukacyjnymi. Podstawą tego programu są cztery kursy: 1. Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne ( tzw. A-ALSP: Adult Advanced Life Support for Providers). Przeznaczony jest on dla personelu medycznego. 2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna ( tzw. BLS/AED: Basic Life Support and Automated External Defibrillation). Ten kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób dorosłych – każda może wziąć w nim udział, nie wykluczając młodzieży szkół średnich. 3. Kurs: specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u dzieci ( tzw. EPALS: European Paediatric Advanced Life Support) przeznaczony jest dla personelu medycznego, szczególnie pediatrycznego. 4. Kurs: wewnątrzszpitalna pomoc natychmiastowa ( tzw. ILS: Immediate Life Support) jest przeznaczony dla medycznego personelu szpitalnego. Więcej informacji na temat ww. kursów można uzyskać pod adresem: www.erc.edu. Dla każdego z wymienionych kursów starannie opracowano program, materiały dla uczestników oraz systemy rejestracji i aktualizacji umiejętności kursantów, a także rekrutacji instruktorów. Podstawowa wartość tego systemu szkolenia leży w sprawdzonych pod względem efektywności podstawach edukacyjno-szkoleniowych, opartych głównie na systemie nauczania resuscytacji w Wielkiej Brytanii, aktualnie powszechnie adaptowanych w Europie. Szerokie wprowadzenie wszystkich wymienionych kursów w Polsce mogłoby istotnie przyczynić się do podniesienia poziomu medycyny resuscytacji i sprawności systemu ratownictwa w naszym kraju.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Chamberlain DA, Hazinski MF (Co-Chairs), ILCOR Advisory Statement. Education in Resuscitation, Resuscitation 59; 2003, 11-43.
2. Wytyczne Edukacji w Resuscytacji Anest. Inten. Terap. 2004; 36:55-71.
3. Międzynarodowe Wytyczne Resuscytacji 2000. Podsumo-wanie i Schematy Postępowania według Europejskiej Rady Resuscytacji, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2002, (dostępne poprzez www.prc.krakow.pl).
Adres do korespondencji:
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ,
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków

Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2004