Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2004, s. 24-27
Artur Florek, Andrzej Nestorowicz
Desfluran a propofol – ocena porównawcza znieczulenia do ginekologicznych zabiegów laparoskopowych
A comparative assessment of desflurane vs. propofol for gynecological laparoscopic surgery
Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
kierownik: prof. dr hab. n. med. A. Nestorowicz – AM w Lublinie
Summary
Background. New, low soluble volatile anaesthetics may present an useful alternative to propofol in fast track anaesthesia and surgery. The purpose of the study was to compare the clinical characteristics of desflurane-based vs. propofol anaesthesia for gynecological laparoscopic surgery. Methods. Fifty-two female ASA I and II patients were randomized to two groups: one group received inhalational anaesthesia with desflurane, the other continuous infusion of propofol. Intraoperative heart rate and arterial blood pressure were recorded. Emergence was assessed based on the time from cessation of anaesthetic administration to eye opening; the time to recovery of spontaneous breathing; the time to extubation and modified Aldrete score. PONV episodes were noted during the first 24 hours after anaesthesia. Results. Arterial blood pressure during anaesthesia, times: to eye opening, to recovery of spontaneous breathing, to extubation, and modified Aldrete scores, did not differ between the groups. Heart rate was significantly (p <0.05) lower in the propofol group immediately after induction and at 5 minutes after start of surgery. The number of the PONV episodes was also significantly lower in the propofol group. Conclusion. Both agents provided similar clinical anaesthesia and can be safely used for short gynecological surgery.Ustępowanie znieczulenia ogólnego po wykonanym zabiegu chirurgicznym w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo chorego we wczesnym okresie pooperacyjnym. Szybki powrót świadomości, napięcia mięśniowego, odruchów obronnych jest ważnym elementem nowoczesnej anestezji wykonywanej w warunkach tak szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Prawidłowe postępowanie pod koniec znieczulenia wymaga zarówno określonych umiejętności technicznych jak i wiedzy o farmakokinetyce i farmakodynamice stosowanych środków.
Powszechnie uważa się, że efekt tzw. szybkiego budzenia po zakończeniu znieczulenia jest charakterystyczną cechą jednego tylko anestetyku – propofolu. Środek ten, będący pochodną fenolową, posiada względnie krótki okres półtrwania i odznacza się bardzo dobrą dystrybucją, rozkładem oraz eliminacją z ustroju [1].
Alternatywę dla propofolu mogą stanowić nowoczesne anestetyki wziewne, szczególnie desfluran. Charakteryzuje go bardzo niski współczynnik rozpuszczalności krew-gaz (0,42), dzięki czemu możliwa jest nie tylko łatwa indukcja, płynna regulacja głębokości anestezji, ale również szybka eliminacja z ustroju, a tym samym szybkie budzenie [2].
Celem podjętej pracy była ocena porównawcza przebiegu znieczulenia oraz wczesnego okresu pooperacyjnego u chorych poddawanych znieczuleniu do ginekologicznych zabiegów laparoskopowych przy użyciu desfluranu lub propofolu.
Dobór chorych i metoda
Po uzyskaniu zgody Komisji ds. Etyki Akademii Medycznej w Lublinie, do badań zakwalifikowano chore (ASA I i II), poddane znieczuleniu ogólnemu do ginekologicznych zabiegów wykonywanych techniką laparoskopową. Wszystkie pacjentki otrzymały na noc poprzedzającą zabieg 2 mg estazolamu (Estazolam, Polfa), a 60 minut przed zabiegiem 5 mg diazepamu (Relanium, Polfa) doustnie. Indukcję znieczulenia rozpoczynano dożylną iniekcją 0,3-0,5 mg atropiny, a następnie fentanylu (Polfa) – 2 mcg kg-1 mc. oraz propofolu (Diprivan, Astra Zeneca, USA) – 2,5 mg kg-1 mc. Intubację tchawicy wykonywano po uprzednim zwiotczeniu mięśni suksametonium (Chlorsuccillin, Jelfa, Polska) – 1 mg kg-1 mc. Sztuczną wentylację płuc prowadzono mieszaniną tlenu i podtlenku azotu w stosunku 1:3, przy przepływie świeżych gazów 3 l min-1, utrzymując końcowo-wydechowe stężenie CO2 w zakresie 32-36 mm Hg (4,3-4,8 kPa). W razie potrzeby analgezję śródoperacyjną uzupełniano frakcjonowanymi dawkami fentanylu – 0,05 mg, a blokadę nerwowo-mięśniową – cisatrakurium (Nimbex, GlaxoWellcome, UK) – początkowo 0,1 mg kg-1 mc. a następnie – 0,03 mg kg-1 mc. Po zakończeniu zabiegu czynność mięśni przywracano przy pomocy neostygminy (Polstigminum, Pliva, Polska) – 2,5 mg, po uprzednim podaniu 0,5-1,0 mg atropiny. Około 20 min przed końcem znieczulenia podawano 10 mg metoklopramidu (Metoclopramidum, Polpharma, Polska) celem zapobiegania pooperacyjnym nudnościom i wymiotom.
Wszystkie chore w sposób losowy podzielono na dwie grupy: w jednej znieczulenie podtrzymywano za pomocą ciągłego wlewu propofolu, z szybkością od 6 do 12 mg kg-1 godz-1 według schematu de Grooda [3], w drugiej drogą wziewną stosowano desfluran (Suprane, Baxter, UK) w stężeniach od 2 do 5 vol% (1-2 MAC).
Podczas operacji monitorowano: ciśnienie tętnicze krwi (skurczowe, rozkurczowe, średnie), EKG, częstość rytmu serca, wysycenie krwi tlenem, końcowo-wydechowe stężenie CO2, a u osób znieczulanych desfluranem, skład wdechowej i wydechowej mieszaniny gazowej. W odstępach 5-minutowych rejestrowano średnie ciśnienie tętnicze krwi (pomiar pośredni) oraz EKG.
Ustępowanie cech znieczulenia oceniano w oparciu o pomiar czasu pomiędzy zaprzestaniem podawania anestetyków, a otwarciem oczu na polecenie słowne, czasu powrotu samoistnego oddechu i ekstubacji, jak również w oparciu o punktową zmodyfikowaną skalę Aldreta (tab. I) w 2, 5, 10 i 15 minucie po usunięciu rurki intubacyjnej [4, 5]. U wszystkich chorych notowano też częstość występowania nudności i wymiotów w okresie 24 godzin po zakończeniu znieczulenia.
Tabela I. Zmodyfikowana skala Aldrete´a
OddychanieGłębokie oddychanie, kaszel
Nieregularne oddychanie, tachypnoe
Bezdech, wymagana sztuczna wentylacja
2
1
0
Układ krążeniaCiśnienie tętnicze ? 20% wartości wyjściowej
Ciśnienie tętnicze ? 20-49% wartości
wyjściowej
Ciśnienie tętnicze ? 50% wartości wyjściowej
2
1
0
ŚwiadomośćObudzony zorientowany (nazwisko, miejsce, data)
Budzi się na wołanie
Bez reakcji na stymulację słowną lub fizyczną
2
1
0
Siła mięśniowaPorusza wszystkimi kończynami
Porusza dwiema kończynami
Nie porusza kończynami
2
1
0
Wysycenie hemoglobiny tlenemSpO2 > 92%
Konieczna tlenoterapia dla utrzymania
SpO2 > 90%
SpO2 < 92% mimo tlenoterapii
2
1
0
Suma punktów10
Uzyskane wyniki zostały przedstawione jako wartości średnie z odchyleniami standardowymi i poddane analizie statystycznej przy pomocy testu t-Studenta oraz chi2. Jako istotne przyjęto wartości p <0,05.
Wyniki
Badaniami objęto 52 chore, 26 w każdej z grup, u których wykonywano zabiegi z powodu niepłodności, torbieli jajników oraz gruczolistości. Obie grupy były porównywalne pod względem wieku, masy ciała, wzrostu oraz stanu fizycznego wg klasyfikacji ASA. Średnie czasy trwania zabiegu i znieczulenia nie różniły się znacząco w zależności od użytego do znieczulenia środka (tab. II).
Tabela II. Dane demograficzne chorych i czas trwania procedur
Desfluran n = 26Propofol n = 26
Wiek [lata]31,8 ? 7,835,5 ? 9,4
Waga [kg]60,1 ? 9,161,5 ? 8,5
Wzrost [cm]162,1 ? 5,8165,2 ? 4,5
Czas operacji [min]49,3 ? 19,747,5 ? 24,5
Czas znieczulenia [min]62,4 ? 19,361,1 ? 25,2

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Langley MS, Heel RC: Propofol. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and use as an intravenous anaesthetic. Drugs 1988; 35: 334-372.
2. Patel SS, Goa KL: Desflurane. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and its efficacy in general anaesthesia. Drugs 1995; 50: 742-767.
3. de Grood PM, Harbers JB, van Egmont J, Crul JF: Anaesthesia for laparoscopy: a comparison of five techniques including propofol, etomidate, thiopentone and isoflurane. Anaesthesia 1987; 42: 815-823.
4. Aldrete JA: The post-anesthesia recovery score revisited. J Clin Anesth 1995; 7: 89-91.
5. Lennox PH, Vaghadia H, Henderson C, Martin L, Michell GWE: Small-dose selective spinal anesthesia for short-duration outpatient laparoscopy: recovery characteristics compared with desflurane anaesthesia. Anesth Analg 2002; 94: 346-350.
6. Lebenbom-Mansour MH, Pandit SK, Kothary SP, Randal GI, Levi L: Desflurane versus propofol anesthesia: a comparative analysis in outpatients. Anesth Analg 1993; 76: 936-941.
7. Ashworth J, Smith I: Comparison of desflurane with isoflurane or propofol in spontaneously breathing ambulatory patients. Anesth Analg 1998; 87: 312-318.
8. Rapp SE, Conahan TJ, Pavlin DJ: Comparison of desflurane with propofol in outpatients undergoing peripheral orthopedic surgery. Anesth Analg 1992; 75: 572-579.
9. Loop T, Priebe HJ: Recovery after anesthesia with remifentanil combined with propofol, desflurane, or sevoflurane for otorhinolaryngeal surgery. Anesth Analg 2000; 91: 123-129.
10. Wrigley SR, Fairfield JE, Jones RM, Black AE: Induction and recovery characteristics of desflurane in day case patient: a comparison with propofol. Anaesthesia 1991; 46: 615-622.
11. Van Hemelrijsk J, Smith I, White PF: Use of desflurane for outpatients anesthesia. A comparison with propofol and nitrous oxide. Anesthesiology 1991; 75:197-203.
12. Graham SG, Aitkenhead AR: A comparison between propofol and desflurane anaesthesia for minor gynaecological laparoscopic surgary. Anaesthesia 1993; 48: 471-475.
13. Song D, Joshi GP, White PF: Fast-track eligibility after ambulatory anesthesia: a comparison of desflurane, sevoflurane, and propofol. Anesth Analg 1998; 86: 267-273.
14. Song D, Chung F, Wong J, Yogendran S: The assessment of postural stability after ambulatory anesthesia: a comparison of desflurane with propofol. Anesth Analg 2002; 94: 60-64.
15. Song D, Joshi GP, White PF: Titration of volatile anesthetics using bispectral index facilitates recovery after ambulatory anesthesia. Anesthesiology 1997; 87: 842-848.
16. Dexter F, Tinker JH: Comparison between desflurane and isoflurane or propofol on time to following commands and time to discharge. A metaanalysis. Anesthesiology 1995; 83: 77-82.
17. Juvin P, Vadam Ch. Malek L, Dupont H, Marmuse JP, Desmonts JM: Postoperative recovery after desflurane, propofol, or isoflurane anaesthesia among morbidly obese patients: a prospective, randomized study. Anesth Analg 2000; 91: 714-719.
18. Lerman J: Surgical and patient factors involved in postoperative nausea and vomiting. Br J Anaesth 1992; 69 (Suppl. 1): 24S-32S.
Adres do korespondencji:
Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK 4,
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin

Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2004