Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2004, s. 38-40
Edyta Kotlińska-Hasiec, Andrzej Nestorowicz, Katarzyna Kuchnicka, Artur Florek, Marcin Kopieniak, Wojciech Dąbrowski
Analgezja zewnątrzoponowa 1% ropiwakainą do operacji wymiany stawu biodrowego
1% ropivacaine epidural anaesthesia for hip replacement surgery
Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
kierownik: prof. dr hab. n. med. A. Nestorowicz – AM w Lublinie
Summary
Background. Ropivacaine is less cardiotoxic than bupivacaine but produces less motor block. We have assessed the efficacy of 1% epidural ropivacaine for hip replacement surgery, Methods. We prospectively studied 20 patients, aged 42-76 years receiving epidural anaesthesia with 12.0 ± 4.25 ml of 1% ropivacaine for elective procedures. We evaluated onset time, extension and regression of sensory and motor block, heart rate, arterial blood pressure and pulse oximetry. Results. Extent of the block ranged from Th6-Th12. The motor block was assessed using a Bromage score, and was rated as 2nd degree in 10 patients, and 3rd degree in the remaing 10. Clinically relevant hypotension (a fall of> 20% of initial value) was noted in 7 patients, and cardiac arrhythmia occurred in one case. Conclusions. Although ropivacaine causes less motor block than bupivacaine and has not been recommended for orthopaedic procedures, we found that the degree of muscle relaxation achieved with increased concentration of the drug provided analgesia and motor block, sufficient for hip replacement surgery, without significant cardiovascular compromise.Anest Inten Terap 2004; 36, 38-40
Protezoplastyka stawu biodrowego jest dużym zabiegiem ortopedycznym wykonywanym najczęściej u osób w starszym wieku, niejednokrotnie z podwyższoną oceną stanu fizycznego wg skali ASA. Jednym z istotnych elementów procedury jest wczesne uruchomienie chorych w okresie pooperacyjnym, co czyni znieczulenie przewodowe postępowaniem z wyboru. Z uwagi na zróżnicowany czas trwania operacji oraz potrzebę podtrzymywania analgezji po zabiegu, często wykonuje się w takich przypadkach ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe.
Spośród wielu środków znieczulenia miejscowego, do celów blokady zewnątrzoponowej najczęściej używany jest roztwór bupiwakainy. Jej popularność warunkują nie tylko względy ekonomiczne ale i pełna przydatność kliniczna potwierdzona latami praktyki. Do wad środka zalicza się między innymi opóźniony czas wystąpienia znieczulenia przy podaniu zewnątrzoponowym oraz potencjalną toksyczność wobec serca [1, 2, 3, 4].
Ropiwakaina jest nowym środkiem znieczulenia miejscowego o budowie aminoamidowej. Uważa się, że nie posiada niekorzystnych cech bupiwakainy i nie wpływa niekorzystnie na układ krążenia. Wadą środka może być natomiast słabsza, niż przy stosowaniu bupiwakainy, blokada ruchowa. Z tych też powodów ropiwakaina stosowana jest w wybranych przypadkach a jej pełna przydatność kliniczna wymaga dodatkowych ocen [5, 6, 7].
Celem podjętych badań było ustalenie przydatności ropiwakainy dla znieczulenia zewnątrzoponowego do operacji ortopedycznych w zakresie stawu biodrowego.
Metodyka
Do badań zakwalifikowano chorych poddawanych zabiegom protezoplastyki stawu biodrowego w trybie planowym.
Godzinę przed znieczuleniem chorzy otrzymywali doustnie 10 mg diazepamu (Relanium, GlaxoSmithKline, Polska). Znieczulenie wykonywano w ułożeniu na lewym boku, przestrzeń zewnątrzoponową identyfikowano metodą zaniku oporu. Cewnik zewnątrzoponowy wprowadzano dogłowowo na głębokość 3 cm przez igłę Tuohy, na poziomie L3-L4. Po podaniu dawki testowej 4 ml 2% lidnokainy (Lignocainum, Polfa) przez cewnik wstrzykiwano roztwór 1% ropiwakainy (Naropin, Astra Zeneca, USA). Dawkę środka ustalano indywidualnie w oparciu o zalecenia producenta. Poziom znieczulenia sprawdzano testem ciepłoty, natomiast natężenie blokady motorycznej określano przy użyciu skali Bromage´a. Standardowej ocenie śródoperacyjnej poddawano skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi mierzone metodą pośrednią, czynność bioelektryczną serca, częstość akcji serca, przezskórną saturację krwi. Rejestracji wymienionych parametrów dokonywano co 3 minuty. Na życzenie chorych podawano dożylnie midazolam (Midanium, Polfa). Czas trwania analgezji określano posługując się skalą wizualno-analogową (VAS), przyjmując wartość 1 punktu jako wartość graniczną.
Wyniki
Badaniami objęto 20 chorych. Wśród operowanych było 13 kobiet i 7 mężczyzn, w wieku od 42 do 76 lat. Ich stan fizyczny oceniano jako ASA II: byli obciążeni stabilną chorobą wieńcową (n = 5) lub łagodnym nadciśnieniem tętniczym (n = 17), poddającym się leczeniu.
Objętość ropiwakainy podanej do przestrzeni zewnątrzoponowej u badanych chorych wyniosła średnio 12 ± 4,25 ml.
U wszystkich operowanych uzyskano stopień analgezji i blokady ruchowej umożliwiający wykonanie protezoplastyki stawu biodrowego. Zakres znieczulenia wahał się od Th6 do Th12. Czas od wstrzyknięcia środka do zniesienia czucia temperatury na poziomie Th12 wynosił 4 ± 1 min. Średni okres analgezji po pojedynczej dawce środka wynosił 315 ± 87 min. Cztery osoby wymagały w trakcie zabiegu podania uzupełniającej dawki ropiwakainy. U 16 chorych nie wymagających dawki uzupełniającej, okres analgezji śródoperacyjnej wynosił 361 ± 20 min. Trzeci stopień blokady ruchowej w skali Bromage´a uzyskano u 10 operowanych – wystąpił on w 20 ± 5 min po podaniu środka i trwał 225 ± 43 min.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Knudssen K, Beckman Suurküla M, Blomberg S, Sjövall J, Edvardsson N: Central nervous and cardiovascular effects of i.v. infusions of ropivacaine, bupivacaine and placebo in volunteers. Br J Anaesth 1997; 78: 507-514.
2. Dony P, Dewinde V, Vanderick B, Cuigent O, Gautier P, Legrand E, Lavandhomme P, De Kock M: The comparative toxicity of ropivacaine and bupivacaine at equipotent doses in rats. Anesth Analg 2000; 91: 1489-1492.
3. De Jong RH: 1995 Gaston Labat lecture – ropivacaine: white knight or dark horse? Reg Anesth 1995; 20: 474-481.
4. Reiz S, Nath S: Carditoxicity of local anaesthetic agents. Br J Anaesth 1986; 58: 736-746.
5. Benhamou D, Hamza J, Eledjam J-J, Palot M, Seebacher J, Milon D, Heeroma K: Continous extradural infusion of ropivacaine 2 mg ml-1 for pain relief during labour. Br J Anaesth 1997; 78: 748-750.
6. Eddelson JM, Holland JJ, Griffin RP, Corbett A, Horsman EL, Reynolds F: A double blind comparsion of 0,25% ropivacaine and 0,25% bupivacaine for extradural analgesia in labour. Br J Anaesth 1996; 76: 66-71.
7. Griffin RP, Reynolds F: Extradural anaesthesia for cesarean section: a double blind comparison of 0,5% ropivacaine with 0,5% bupivacaine. Br J Anaesthesia 1995; 74: 512-516.
8. McClure J: Ropivacaine. Br J Anaesth 1996; 76: 300-307.
9. Wolff AP, Hasselstrom L, Kerkkamp HE, Gielen MJ: Extradural ropivacaine and bupivacaine in hip surgery. Br J Anaesth 1995; 74: 458-460.
10. Cederholm I, Anskär S, Bengtsson M: Sensory, motor, and sympathetic block during epidural analgesia with 0,5% and 0,75% ropivacaine with and without epinephrine. Reg Anesth 1994; 19: 18-33.
11. Brockway MS, Bannister J, McClure JH, McKeown D, Wildsmith JAW: Comparison of extradural ropivacaine and bupivacaine. Br J Anaesth 1991; 66: 31-37.
12. Brown DL, Carpenter RL, Thompson GE: Comparison of 0,5% ropivacaine and 0,5% bupivacaine for epidural anesthesia in patients undergoing lower-extremity surgery. Anesthesiol 1990; 72: 633-636.
13. Morrison LMM, Emanuelsson BM, McClure JH, Pollok AJ, McKeown DW, Brockway M, Jozwiak H, Wildsmith JAW: Efficacy and kinetics of extradural ropivacaine: comparison with bupivacaine. Br J Anaesth 1994; 72: 164-169.
14. Sztark F, Malgat M, Dabadide P, Mazat JP: Comparison of the effects of bupivacaine and ropivacaine on heart cell mitochondrial bioenergetics. Aneshesiology 1998; 88: 1340-1349.
15. Kuś M: Biomateriały węglowe w medycynie. Agencja Poligraficzno-Wydawnicza MA-ART., Kraków 1994.
Adres do korespondencji:
Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. K. Jaczewskiego 8, 20-951 Lublin

Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2004