Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2002, s. 69-70
Aneta Adamowicz, Maciej Kaczmarek
Ocena stomatologicznych potrzeb leczniczych dzieci uczęszczających do szkoły specjalnej
Evaluation of dental treatment necessities of handicapped children who attend to the school of special education
z SKN przy Zakładzie Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
Opiekun Koła: dr n. med. Maria Kruszyńska-RosadaZ piśmiennictwa znanych jest szereg opracowań poświęconych zagadnieniom opieki stomatologicznej nad dziećmi z upośledzeniem umysłowym (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
Autorzy wymieniają wiele przyczyn, które prowadzą do zaniedbań w zakresie profilaktyki i leczenia jamy ustnej w tej grupie, spośród nich wymienia się najczęściej utrudniony kontakt z pacjentem powodujący niechęć i obawy lekarzy przed przeprowadzeniem zabiegów stomatologicznych, problemy finansowe związane ze zwiększonym nakładem czasu, pracy i środków wykorzystywanych podczas leczenia osób niepełnosprawnych.
Celem niniejszej pracy było określenie stanu jamy ustnej oraz stomatologicznych potrzeb dzieci uczęszczających do szkoły specjalnej.
Materiały i metody
Badaniami objęto 66 dzieci obojga płci w wieku 8-18 lat, uczęszczających do szkoły specjalnej w małym ośrodku miejskim (Szamotuły koło Poznania). Populację uczniów szkoły stanowi 49 dzieci z upośledzeniem umysłowym o stopniu lekkim (17 dziewcząt i 32 chłopców) oraz 17 o stopniu umiarkowanym (8 dziewcząt i 9 chłopców).
Badanych podzielono na dwie grupy wieku: 8-14 lat oraz 15-18 lat. Pierwsza grupa liczyła 42 dzieci (15 dziewcząt i 27 chłopców), natomiast druga 24 dzieci (9 dziewcząt i 15 chłopców).
Przeprowadzono badania kliniczne jamy ustnej z użyciem instrumentów diagnostycznych stosowanych w stomatologii (lusterko, zgłębnik stomatologiczny posiadający dwie końcówki – sondę kalibrowaną do oceny stanu przyzębia i zgłębnik do oceny stanu zębów), w sztucznym oświetleniu, sadzając pacjentów na krześle z podgłówkiem w celu stabilizacji głowy. Oceniano zęby nie oczyszczone i wilgotne, tym samym spełniając warunki wymagane podczas badań epidemiologicznych. Kryteria oceny stanu uzębienia i przyzębia oparto o wytyczne WHO (10, 11).
Zebrane informacje umieszczono w autorskiej karcie badań uwzględniającej:
– stan uzębienia – liczba zębów, wzkaźnik frekwencji próchnicy, średnia liczba puw/PUW, wskaźnik leczenia próchnicy;
– CPITN – wskażnik periodontologicznych potrzeb leczniczych.
Wyniki
Analiza uzyskanych wyników wykazała, że frekwencja próchnicy w badanej grupie dzieci wynosiła 97%.
Ogółem oceniony został stan 1690 zębów (w tym 1361 stałych i 329 mlecznych). Liczba zębów z próchnicą wynosiła 23,3% u chłopców w wieku 8-14 lat, do 31,0% u chłopców w grupie 15-18-latków (tab. 1) a u dziewcząt w wieku 8-14 lat 24,2% oraz 28,0% w grupie wiekowej 15-18 lat.
Tabela 1. Liczba badanych zębów.
wiek8-14 lat15-18 lat
płećdziewczynkichłopcydziewczynkichłopcy
liczba zębów380665240410
liczba zębów z próchnicą9215567126
% zębów z próchnicą24,223,328,031,0

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Borysewicz-Lewicka M. i wsp.: Ocena stanu uzębienia uczniów szkoły specjalnej. Czas. Stomat. 1996, 12, 813-816. 2. Haber-Milewska T., Anholcer H.: O wymogach opieki stomatologicznej nad dziećmi upośledzonymi. Pozn. Stomat. 1977, 69-73. 3. Jańczuk Z., Szymaniak E.: Próchnica zębów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1994. 4. Szpringer-Nodzak M.: Stomatologia wieku rozwojowego 1993. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993. 5. Wójciak L. i wsp.: Narząd żucia u dzieci ze szkół podstawowych i specjalnych, a profilaktyka fluorkowa i leczenie planowe. Czas. Stomat. 1986, XXXIX, 10, 639-641. 6. Wójciak L. i wsp: O konieczności zwiększenia opieki stomatologicznej nad dziećmi umysłowo upośledzonymi. Czas. Stomat., 1980, XXXIII, 2, 99-105. 7. Wójciak L., Żywica D.: Higiena jamy ustnej u dzieci i młodzieży o ograniczonym rozwoju umysłowym a stan przyzębia. Pozn. Stomat. 1979, 75-78. 8. Wójciak L.: Problemy opieki stomatologicznej nad dziećmi niepełnosprawnymi (handicapped). Pozn. Stomat. 1985, 67-69. 9. Wójciak L.: Wybrane zagadnienia stomatologii wieku rozwojowego dotyczące dzieci specjalnej troski (handicapped). Czas. Stomat. 1979, XXXII, 8, 769-773. 10. Jańczuk Z., Ciągło A.: Podstawy epidemiologii chorób narządu żucia. Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1999. 11. WHO: Oral Health Surveys, Basic Methods of Edition 1986.
Nowa Stomatologia 2/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia