Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2002, s. 69-70
Aneta Adamowicz, Maciej Kaczmarek
Ocena stomatologicznych potrzeb leczniczych dzieci uczęszczających do szkoły specjalnej
Evaluation of dental treatment necessities of handicapped children who attend to the school of special education
z SKN przy Zakładzie Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
Opiekun Koła: dr n. med. Maria Kruszyńska-Rosada
Z piśmiennictwa znanych jest szereg opracowań poświęconych zagadnieniom opieki stomatologicznej nad dziećmi z upośledzeniem umysłowym (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
Autorzy wymieniają wiele przyczyn, które prowadzą do zaniedbań w zakresie profilaktyki i leczenia jamy ustnej w tej grupie, spośród nich wymienia się najczęściej utrudniony kontakt z pacjentem powodujący niechęć i obawy lekarzy przed przeprowadzeniem zabiegów stomatologicznych, problemy finansowe związane ze zwiększonym nakładem czasu, pracy i środków wykorzystywanych podczas leczenia osób niepełnosprawnych.
Celem niniejszej pracy było określenie stanu jamy ustnej oraz stomatologicznych potrzeb dzieci uczęszczających do szkoły specjalnej.
Materiały i metody
Badaniami objęto 66 dzieci obojga płci w wieku 8-18 lat, uczęszczających do szkoły specjalnej w małym ośrodku miejskim (Szamotuły koło Poznania). Populację uczniów szkoły stanowi 49 dzieci z upośledzeniem umysłowym o stopniu lekkim (17 dziewcząt i 32 chłopców) oraz 17 o stopniu umiarkowanym (8 dziewcząt i 9 chłopców).
Badanych podzielono na dwie grupy wieku: 8-14 lat oraz 15-18 lat. Pierwsza grupa liczyła 42 dzieci (15 dziewcząt i 27 chłopców), natomiast druga 24 dzieci (9 dziewcząt i 15 chłopców).
Przeprowadzono badania kliniczne jamy ustnej z użyciem instrumentów diagnostycznych stosowanych w stomatologii (lusterko, zgłębnik stomatologiczny posiadający dwie końcówki – sondę kalibrowaną do oceny stanu przyzębia i zgłębnik do oceny stanu zębów), w sztucznym oświetleniu, sadzając pacjentów na krześle z podgłówkiem w celu stabilizacji głowy. Oceniano zęby nie oczyszczone i wilgotne, tym samym spełniając warunki wymagane podczas badań epidemiologicznych. Kryteria oceny stanu uzębienia i przyzębia oparto o wytyczne WHO (10, 11).
Zebrane informacje umieszczono w autorskiej karcie badań uwzględniającej:
– stan uzębienia – liczba zębów, wzkaźnik frekwencji próchnicy, średnia liczba puw/PUW, wskaźnik leczenia próchnicy;
– CPITN – wskażnik periodontologicznych potrzeb leczniczych.
Wyniki
Analiza uzyskanych wyników wykazała, że frekwencja próchnicy w badanej grupie dzieci wynosiła 97%.
Ogółem oceniony został stan 1690 zębów (w tym 1361 stałych i 329 mlecznych). Liczba zębów z próchnicą wynosiła 23,3% u chłopców w wieku 8-14 lat, do 31,0% u chłopców w grupie 15-18-latków (tab. 1) a u dziewcząt w wieku 8-14 lat 24,2% oraz 28,0% w grupie wiekowej 15-18 lat.
Tabela 1. Liczba badanych zębów.
wiek8-14 lat15-18 lat
płećdziewczynkichłopcydziewczynkichłopcy
liczba zębów380665240410
liczba zębów z próchnicą9215567126
% zębów z próchnicą24,223,328,031,0

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Stomatologia 2/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia