Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2002, s. 93-95
Ewa Borys, Renata Stawicka-Wychowańska, Maciej Nowak
Diagnozowanie grzybicy jamy ustnej przy pomocy testów Candida ID firmy Bio-Merieux
Diagnosis of the oral cavity candidosis with Bio-merieux candida id test
z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Renata Górska



Kandydoza należy do zakażeń wywołanych przez wiele różnych gatunków grzybów z rodzaju Candida. Candida albicans jest gatunkiem najczęściej odpowiedzialnym za powstawanie kandydozy w jamie ustnej u ludzi. Zakażenia te mogą być także wywoływane przez inne gatunki grzybów, rzadziej spotykanych, takich jak: C. tropikalis, C. parapsilosis, C. crusei oraz C. glabrata (2, 5, 6).
Drożdżaki z rodzaju Candida, a zwłaszcza C. albicans występują u 40-80% zdrowych ludzi i należą do saprofitycznej flory jamy ustnej, przewodu pokarmowego i narządów płciowych (3, 8, 9).
W związku z powszechnym występowaniem C. albicans trudne jest określenie kiedy i dlaczego mikroorganizm ten może stać się patogenem chorobotwórczym. Samo wyizolowanie kolonii C. albicans z materiału klinicznego nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem jego patogenności, której pojawienie się jest związane z konwersją drobnoustroju do formy pseudomycelialnej (strzępkowej, grzybniowej), lub za jej wyznacznik przyjmuje się masywność wzrostu kolonii (5, 6, 7). Z punktu widzenia lekarza praktyka, najistotniejszym jest aspekt kliniczny. W tym kontekście drobnoustrój, który wywołał w organizmie określone zmiany kliniczne lub inne subiektywne objawy zapalenia najprawdopodobniej odgrywa rolę patogenu.
W jamie ustnej występują następujące postacie kliniczne kandydozy: ostra rzekomobłoniasta, przewlekła rzekomobłoniasta, ostra zanikowa, przewlekła zanikowa, przewlekła śluzowo-skórna, przewlekła hiperplastyczna oraz zapalenie kątów ust (5, 8, 9).
Czynniki predysponujące, które mogą mieć istotny wpływ na zakażenie drożdżakami, można podzielić na czynniki niezależne od drobnoustroju, związane z organizmem żywiciela i determinanty chorobotwórczości zależne od gatunku C. albicans (tab. 1).
Tabela 1. Czynniki predysponujące, które mogą mieć istotny wpływ na zakażenie drożdżakami.
A. Czynniki związane z organizmem żywiciela
 • Uszkodzona bariera nabłonkowa 
  - oparzenia 
  - brak dostępu powietrza 
  - ciała obce
   - cytostatyki
   - antybiotyki
   - narażenie na kontakt z wodą/maceracja
   - cewniki założone na stałe
   - zwiększone pH soku żołądkowego
   - napromieniowanie
   - rany
   - brak dostępu powietrza
   - ciała obce
   - antybiotyki
 • Zaburzenia ogólnoustrojowe
   - cukrzyca
   - niedoczynność tarczycy
   - poliendokrynopatie
   - niedożywienie
   - niedobór żelaza
   - niedobór biotyny
   - niedoczynność nadnerczy
   - niedoczynność przytarczyc
   - ciąża
   - zespoły złego wchłaniania
 • Zaburzenia dotyczące neutrofili i makrofagów
   - neuropenia
  - leukopenia 
  - agranulocytoza 
  - Acrodermatitis Entheropatica 
  - niedobór mieloperoksydazy 
  - przewlekła choroba ziarniniakowa
 • Zaburzenia odporności (pierwotne i nabyte) 
  - aglezja grasicy i tkanki chłonnej 
  - niedorozwój grasicy 
  - zespół nadmiaru IgE 
  - zespół nabytego niedoboru odporności 
  - ciężki, złożony niedobór odporności 
  - przewlekła kandydoza śluzowo-skórna
 • Nowotwory i choroby krwi 
  - białaczka 
  - grasiczak 
  - chłoniaki 
  - zaawansowany rak
 • Leki i inne działania lecznicze 
  - antybiotyki 
  - kolchicyna 
  - cytostatyki
  - napromieniowanie 
  - kortykosteroidy 
  - fenylobutazon 
  - antymetabolity 
  - immunosupresja
B. Czynniki związane z cechami drobnoustroju (determinanty)
 • adherencja, czyli przyleganie do komórek gospodarza i substancji białkowych w przestrzeni międzykomórkowej (fibronektyny, kolagenu, lamininyora z fibryny). Z badań wynika, że czynnik ten odgrywa jedną z wiodących ról w patogenezie.
 • enzymy hydrolityczne 
  Grzyby wydzielają do środowiska enzymy odpowiedzialne za katalizowanie reakcji hydrolizy określane ogólnie jako hydrolazy. Wyróżnia się: esterazy, glikozydazy, peptydazy, enzymy hydrolizujące wiązania C-N. Proteinaza kwaśna (asparginowa) ułatwia pokonanie barier keratynowych naskórka i stanowi ogólnie uznany czynnik wirulencji. Tak więc, błony komórkowe organizmu są obiektem "enzymatycznego ataku" enzymów hydrolitycznych produkowanych przez C. albicans.
 • właściwości hydrofobowe (tworzenie agregatów złożonych z dużej liczby blastosporów) co przyczynia się do większej zdolności przylegania grzybów do różnych powierzchni
 • wymiany fenotypowe
  Szczepy C. albicans i C. tropicalis charakteryzują się dużą częstotliwością dziedzicznych odwracalnych zmian fenotypowych dotyczących morfologii komórki. Dzięki zdolności dokonywania szybkich zmian fenotypowych szczepy te z łatwością przystosowują się do zmiennych warunków otoczenia.
Cel pracy
Celem pracy było określenie jak często wstępna diagnoza, oparta na dokładnym wywiadzie oraz badaniu przedmiotowym, jest zgodna z wynikiem badania mykologicznego, przeprowadzonego w gabinecie stomatologicznym oraz zweryfikowanego kolejnym badaniem, w specjalistycznej pracowni mykologicznej.
Materiały i metody

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Górska R. i wsp.: Zakażenie HIV i Zespół Nabytego Upośledzenia Odporności. Nowa Stomatologia 2000, 13, V, 207-209. 2. Górska R., Nowak M.: Tytoń jako czynnik ryzyka zmian patologicznych błony śluzowej jamy ustnej. Czasopismo Stomatologiczne 1997, 6:394-399. 3. Jabłońska S.: Choroby skóry. PZWL Wydanie II, 1997, Warszawa. 4. Jakóbisiak M.: Immunologia PWN Wydanie II, Warszawa 1997. 5. Jańczuk Z., Banach J.: Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia. PZWL Warszawa 1995. 6. Knychalska-Karwan Z.: Podstawy chorób przyzębia. Collegium Medicum UJ, VI wydanie, Kraków 1996. 7. Lenglais R., Miller C.: Choroby błony śluzowej jamy ustnej. Urban & Partner, Wydanie I, Wrocław 1997. 8. Smosarska H.: Choroby błony śluzowej jamy ustnej. PZWL Wydanie II, Warszawa, 1980. 9. Tyldesley W.: Color Atlas of Oral Medicine. Mosby Wolfe, Wydanie II, Londyn 1994.
Nowa Stomatologia 2/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia