Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2002, s. 71-72
Patryk Szubert, Jerzy Sokalski
Torbiele zastoinowe ślinianki podjęzykowej leczone w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Poznaniu w latach 1990-2000
The stagnant cysts of sublingual salivary gland treated in the Stomatological Surgery Division of the Institute of Stomatology of the Medical Academy in years 1990-2000
z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Jerzy Sokalski
W klasyfikacji Pindborga i Kramera (6) ranula łącznie z mucocele zaliczana jest do torbieli zastoinowych. Torbiel zastoinowa, zwana żabką (ranula), powstaje na podłożu przewlekłych procesów zapalnych lub urazu, wskutek których dochodzi do obliteracji przewodów wyprowadzających. Następstwem tych procesów jest retencja śliny. Gromadzenie się w śliniance podjęzykowej lub w przewodzie wyprowadzającym wydzieliny prowadzi do powstania i rozwoju torbieli zastoinowej. Klinicznie ranula przedstawia się jako owalne lub kuliste uwypuklenie umiejscowione w okolicy podjęzykowej. Torbiel wypełniona jest śluzem, który prześwieca przez cienką błonę śluzową, dając charakterystyczne niebieskie, zabarwienie. Występować może w każdym wieku, wzrasta powoli, rozprężająco. Jej duże rozmiary mogą utrudniać ruchy języka, mowę, żucie i połykanie. W leczeniu chirurgicznym stosowanych jest kilka metod postępowania polegających na usunięciu samej torbieli, usunięciu torbieli wraz z gruczołem ślinowym lub zabiegu marsupializacji (5).
W dostępnej literaturze z okresu 1990-2000 przedstawione są opisy przypadków torbieli zastoinowej ślinianki podjęzykowej (1, 2, 3, 4).
W jednym z ośrodków w Nowej Zelandii, Davisona M. i wsp. leczyli z powodu ranuli 20 pacjentów, w tym 9 kobiet i 11 mężczyzn powyżej 9 roku życia. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu autorzy stwierdzili, iż w 6 przypadkach czynnikiem sprawczym był uraz. W pozostałych przypadkach etiologia nie została ustalona. Wszyscy pacjenci zostali poddani zabiegowi cystecktomii wraz z wyłuszczeniem ślinianki. Obserwacje odległe wyników leczenia nie wykazały choroby, stwierdzono natomiast w 7 przypadkach uszkodzenie nerwu podjęzykowego. Powikłania te obserwowano zarówno u pacjentów operowanych z dojścia wewnątrz- i zewnątrzustnego. Autorzy uważają, że zastosowane radykalne leczenie torbieli gwarantuje dobry wynik, pod warunkiem zachowania maksymalnej ostrożności mającej uchronić nerw podjęzykowy.
Natomiast Sorrubes M., Jenier R. w latach 1976-1998 leczyli z powodu torbieli ślinianki podjęzykowej 14 pacjentów, których średnia wieku wynosiła 8,1 lat. U wszystkich pacjentów wykonano zabieg cystektomii. W wyniku tego leczenia u 14% pacjentów obserwowano nawroty choroby, a u 18% wystąpiły inne powikłania (brak jest jednak danych na temat wspomnianych powikłań). Ze względu na obserwowane nawroty, autorzy uważają iż najlepszą metodą leczenia jest usunięcie torbieli wraz ze ślinianką podjęzykową.
Obserwacje Sorrubesa M. i Jeniera R. potwierdzają badania prowadzone przez Ichimura K. i wsp. W latach 1986-1996 leczyli 7 przypadków ranuli. Autorzy określili lokalizację tej torbieli jako dotylną w 2 przypadkach oraz doprzednią w 5 przypadkach. Wszystkie torbiele poddali zabiegowi cystektomii, z których 5 usunęli wraz ze ślinianką podjęzykową. Zastosowane przez autorów leczenie nie powodowało nawrotów choroby.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Davison M. et al.: Plunging ranula – clinical observation. Head and Neck 1998, 20:1. 2. Sorrubes M., Janifer R.: The oral ranula, a follow up study. Ugerskrift for Laeger 1999 feb. 22. 3. Ichimura K. et al.: Surgical management of the plunging ranula: a review of 7 cases. Journal of laryngology and otology 1996 (110). 4. Yoshimura Yi et al.: A comparison of three methods used for treatment of ranula. Journal of oral and maxillofacial surgery 1995 mar 53(3). 5. Bartkowski S.B.: Chirurgia Szczękowo-Twarzowa. Collegium Medicum UJ Kraków 1996. 6. Kryst L.: Chirurgia Szczękowo-Twarzowa. PZWL Warszawa.
Nowa Stomatologia 2/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia