Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2000, s. 20-22
Krystyna Opalko1, Jan Zuchowski2, Ryta Łagocka3
Ocena szczelności brzeżnej wypełnień z materiału kompozytowego „Ana Norm” na powierzchniach stycznych w zębach trzonowych i przedtrzonowych wykonanych przy użyciu stożka „Light Tip” – po 3 latach obserwacji
Marginal tightness of fillings of „Ana Norm” composite assessment on molar teeth and premolar teeth tangential surfaces performed with the aid of a ” Light Tip” cone after 3 years observations
1z Samodzielnej Pracowni Fizjodiagnostyki i Terapii Stomatologicznej Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii PAM w Szczecinie
Kierownik Pracowni: dr hab. n. med. Krystyna Opalko
2Prywatna Praktyka Stomatologiczna – Sztokholm
Kierownik: dr n. med. Jan Zuchowski
3z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii PAM w Szczecinie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Wiesława Szajewska-JarzynkaPowodzenie leczenia próchnicy na powierzchniach stycznych zębów trzonowych i przedtrzonowych uwarunkowane jest wieloma czynnikami. W ostatnich latach wprowadzono nowe materiały do wypełnień oraz techniki opracowania ubytku, mające na celu eliminację niekorzystnych czynników. Firma Svenska Dental zaleca stosowanie stożka skupiającego światło lampy, do utwardzania materiału złożonego w trudno dostępnych miejscach. Stożek ten nakładany jest na światłowód lampy powodując skupienie światła i przeniesienie w głębsze miejsca (ryc. 1, 2, 3).
Ryc. 1. Światłowód lampy bez stożka Light-Tip.
Ryc. 2. Światłowód lampy zakończony stożkiem Light-Tip skupiający światło.
Ryc. 3. Stożki Light-Tip w różnych rozmiarach.
Celem tej pracy była ocena radiologiczna stycznych powierzchni zębów trzonowych i przedtrzonowych wypełnionych wcześniej materiałem Ana Norm.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono u osób dorosłych w wieku od 18 do 42 lat. W latach 1996 i 1997, u osób tych, ubytki próchnicowe zlokalizowane na stycznych powierzchniach zębów trzonowych i przedtrzonowych wypełniano kompozytem Ana Norm Hybrid 1. Ubytek próchnicowy dezynfekowano preparatem Tubulicid Blue, którego zadaniem dodatkowym było usunięcie warstwy mazistej.
Jako podkład zastosowano glasjonomer Ana Liner 1. Materiałem tym pokrywano zębinę do granicy ze szkliwem a także pozbawioną szkliwa ścianę dodziąsłową ubytku. Powierzchnię cementu glasjonomerowego oraz szkliwo wytrawiano 37% kwasem fosforanowym przez 15 sek. Dokładnie płukano wodą destylowaną pod ciśnieniem i osuszano. Szkliwo wraz z cementem pokrywano systemem wiążącym Ana Single Bond i naświetlano lampą Cromoalux, kierując światło na powierzchnię żującą zęba. Materiał hybrydowy nakładano w 2 lub 3 warstwach utwardzanych przez 50 sekund. Pierwszą i drugą warstwę a także glasjonomer i system wiążący utwardzano stosując nakładany na światłowód lampy stożek „Light Tip”. Ostatnia warstwa materiału po nadaniu kształtu anatomicznego była utwardzana lampą, bez użycia stożka. Każde wypełnienie zakładano stosując odpowiedni pasek poliesterowy przy pomocy formówki w zależności od budowy anatomicznej zęba. Wykonano łącznie 87 wypełnień, wszystkie wypełnienia założyła jedna osoba. Z badań wyłączono ubytki rozległe typu MOD oraz powierzchowne.
Po 3 latach od chwili założenia wypełnienia (w czasie badania kontrolnego) wykonywano zdjęcie rentgenowskie wewnątrzustne stosując technikę skrzydłowo-zgryzową (8). Zdjęcie wywoływano automatycznie. Badanie kontrolne przeprowadzono u 69 osób. U pacjentów tych, nie było przeciwwskazań do wykonania badania rentgenowskiego, wszyscy wyrazili też zgodę na proponowane badanie.
Wyniki i ich omówienie
Zastosowany stożek „Light Tip” na końcówkę światłowodu lampy halogenowej skupiał wiązkę światła i przenosił w głąb ubytku. Światło było bliżej materiału utwardzanego. Zgodnie z zaleceniem firmy stożek wprowadzany był bezpośrednio do materiału (ryc. 4) (12). Dzięki tej technice materiał był lepiej kondensowany w ubytku oraz posiadał ograniczone możliwości skurczu polimeryzacyjnego (4, 9, 10). Jak wykazały badania, technika ta sprzyja lepszemu przyleganiu materiału do ścian ubytku, a także zwiększa mikrotwardość materiału od 19% do 57% (9).
Ryc. 4. Instrukcja użycia stożka Light-Tip.
Lecząc próchnicę zlokalizowaną na stycznej powierzchni trzonowca lub przedtrzonowca, należy dokonać wyboru zarówno techniki opracowania ubytku jak i materiału, którym ostatecznie odbudujemy utracone tkanki zęba (1, 2, 3, 6, 7, 9).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Borczyk D.: Zasady formowania ubytku w zależności od struktury szkliwa oraz wielkości i rodzaju wypełnienia. Czas Stomat., 1999, 8:505. 2. Davbyshire P. et al.: Microleakage in class II composite resin bonded to dentin using thermal and cycling. J. Dent. Res.., 1988, 67:585. 3. Dietscki D., Spreatico R.: Aktualne koncepcje odbudowy zębów bocznych. Quintessence 1998, 6, 2:95. 4. Ericson D., Devand T.: Reduction of cervical gaps in class II composite resin restorations. J. of Prosthe. Dent., 1991, 65, 1:33. 5. Knibss P.J.: The clinicall performance of glass polyalkenoate cement used in a sandwich technique with a composite to restore class II cavites. Brit. Dent. J., 1992, 172:103. 6. Mielnik-Błaszczak M., Zuchowski J.: Obserwacje kliniczne wypełnień z materiału Ana Norm w zębach stałych u dzieci i młodzieży. Przegl. Stomat. Wieku Rozwojowego, 1993, 1-2. 7. Munksgaard E. et al.: Wall to wall polymerization contraction of composite resin versus filler content. Scand. J. Dent. Res., 1987, 45:526. 8. Opalko K.: Diagnostyka rentgenowska w stomatologii zachowawczej – zdjęcie zębowe skrzydłowo-zgryzowe. Nowa Stom., 1998, 3:7. 9. V. Beetzen M. et al.: Microhardness and porosity of class II. Light cured composite restorations cured with a transparent cone attached to the light curing wand. Operative Dent., 1993, 18:103. 10. V. Beetzen M. et al.: Factors influencing shear strenght of incrementually cured composite resion. Acta Odont. Scand., 1996, 54:275. 11. Yap A. et al.: Szczelność brzeżna ubytków przyszyjkowych. Quintessence 1998, 6:1. 12. Zuchowski J., Opalko K.: Zastosowanie przezroczystego stożka/ćwieka kondensującego, przewodzącego światło. Przegl. Stomat., 1999, 3:8.
Nowa Stomatologia 3/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia