Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2001, s. 24-26
Anna Kierklo, Ewa Dąbrowska, Joanna Klepacka, Małgorzata Pawińska, Magdalena Choromańska, Wanda Stokowska
Kliniczna ocena wypełnień z materiału Ariston pHc na podstawie 18-miesięcznych obserwacji
A clinical assessment of Ariston pHc restorations – 18 months study
z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. W. Stokowska
Stosowanie w stomatologii zachowawczej amalgamatu srebra, pomimo jego niewątpliwych zalet, budzi wiele kontrowersji ze względu na bezpieczeństwo oraz kosmetykę wypełnień. W obecnej dobie, zarówno lekarze, jak i pacjenci stawiają coraz większe wymagania nowym materiałom do uzupełniania ubytków w zębach bocznych. Poszukuje się materiału dorównującego amalgamatowi trwałością, twardością, odpornością na ścieranie i szczelnością, a jednocześnie posiadającego kolor zbliżony do tkanek zęba (2, 3, 4, 5).
Materiał złożony Ariston pHc (firmy Vivadent) stanowi estetyczną alternatywę dla amalgamatu srebra w ubytkach klasy I i II wg Black´a w zębach mlecznych i stałych. Ten nowoczesny materiał zaliczany jest do grupy kompozytów kontrolujących pH. W zależności od odczynu śliny, uwalnia odpowiednią ilość jonów hydroksylowych, fluorowych i wapniowych, wspomagając w ten sposób jej ochronną rolę w procesach remineralizacji odwapnionego szkliwa i zapobiegając próchnicy wtórnej. Ilość uwalnianych jonów wzrasta ze spadkiem pH (1, 4, 5, 6, 9).
Według producenta, zawiera on w swym składzie metakrylany oraz zasadowy wypełniacz szklany, trójfluorek iterbu, szkło barowo-glinowo-fluoro-krzemowe, dwutlenek krzemu, katalizatory i stabilizatory. Całkowita zawartość wypełniacza nieorganicznego wynosi 79 wagowo lub 59% objętości, zaś średnica ziaren tego wypełniacza – 1,3 mm. Ariston pHc polimeryzuje pod wpływem światła widzialnego o długości fali 400-500 nm, nawet w warstwie o grubości 4 mm. Dostępny jest w jednym uniwersalnym białym kolorze. Daje kontrast na kliszy rentgenowskiej i jest łatwy w zakładaniu do ubytku, co skraca czas pracy lekarza.
Celem pracy była ocena kliniczna wypełnień wykonanych z materiału Ariston pHc po 18 miesiącach obserwacji.
MATERIAŁ I METODY
W okresie badania wykonano 255 wypełnień w 253 zębach stałych (150 trzonowych i 103 przedtrzonowych) u 202 pacjentów obojga płci w wieku 14-75 lat, którzy zgłosili się do leczenia w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AMB. W 67 przypadkach postawiono kliniczne rozpoznanie próchnicy średniej, w 113 przypadkach – próchnicy głębokiej, a w 67 – głębokiej próchnicy wtórnej. Po 4 wypełnienia zastosowano w próchnicy głębokiej z obnażeniem miazgi oraz w wypadku próchnicy atypowej. Wypełniono 96 ubytków klasy I i 159 ubytków klasy II wg Black´a. Zestawienie materiału badawczego pokazuje tabela 1.
Tabela 1. Zestawienie materiału badawczego.
Rodzaj ubytków próchnicowych wg Black´aLiczba wypełnień 
ZałożonychOcenionych po 
6 miesiącach18 miesiącach
Ubytki klasy I968070
Ubytki klasy II159120108
Tylko na pow. stycznej422
MO/OD13010090
MOD251816
Ogółem255 (100%)200 (78,4%)178 (69,8%)
Postępowanie lekarskie było zgodne z zaleceniami producenta (ryc. 1). Ubytki preparowano z zachowaniem kształtu oporowego oraz retencyjnego, pamiętając o zaokrągleniu wewnętrznych brzegów i krawędzi. Na dno ubytków głębokich stosowano twardniejący wodorotlenkowy preparat Life (Kerr), a w miejscu obnażenia miazgi – Biopulp (Chema), który przykrywano cementem karboksylowym lub glassjonomerowym. Dopiero wtedy aplikowano na zębinę preparat Ariston Liner i utwardzano lampą polimeryzacyjną (HELIOLUX DLX) przez 20 sekund. Szkliwa nie wytrawiano. Materiał Ariston pHc zakładano warstwami nie przekraczającymi 4 mm, naświetlając je przez 40 sekund. Wypełnienie opracowywano wiertłami diamentowymi, gumkami silikonowymi lub krążkami soflex.
Ryc. 1. Procedura stosowania materiału Ariston pHc.
Ocenę wypełnień wg skali Ryge´a (7) przeprowadzono bezpośrednio po pracy oraz po upływie 6 i 18 miesięcy. Kryteria dotyczyły: powierzchni wypełnienia, a więc stabilności barwy, gładkości i połysku, zachowania kształtu anatomicznego oraz przylegania brzeżnego z przebarwieniem, szczeliną brzeżną lub próchnicą wtórną. Wypełnienia, które uzyskały oceny 0 i 1 uznawano za akceptowalne, przy czym: 0 oznacza stan idealny, a 1 – możliwość korekty wypełnienia. Wypełnienia nieakceptowane klinicznie zostały oznaczone jako 2 i 3, co wiązało się z koniecznością ich wymiany. Każdorazowo oceniano też stan miazgi zębów (wywiad, badanie testem termicznym i elektrycznym).
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Stomatologia 1/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia