Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2001, s. 50-52
Sylwia Małgorzata Słotwińska1, Robert Słotwiński2, Elżbieta Pierzynowska1
Czy ślina może być porównywalnym z krwią materiałem diagnostycznym w wykrywaniu przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori?
Can saliva be used as a diagnostic material, comparable to blood, in the detection of antibodies to Helicobacter pylori?
1 z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Maria Wierzbicka
2 z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Ireneusz Wojciech Krasnodębski
Częste i powszechne występowanie oraz sugerowany związek z wieloma chorobami wskazują na dużą potrzebę prowadzenia badań epidemiologicznych dotyczących zakażenia Helicobacter pylori u ludzi (2, 4, 6, 10-18)* . Jedną z szeroko stosowanych i polecanych metod diagnostycznych jest badanie występowania przeciwciał przeciwko bakteriom z gatunku Helicobacter pylori we krwi (1, 3, 5). Wielokrotnie podejmowano również próby wykorzystania do tego typu badań – śliny, jako materiału diagnostycznego (7, 8, 9, 19).
Celem prezentowanej pracy była ocena przydatności testu Quick Vue One-Step H. pylori do badania występowania przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori w ślinie. Jest to diagnostyczny test immunologiczny służący do jakościowej oceny przeciwciał IgG przeciwko Helicobacter pylori w surowicy, osoczu i pełnej krwi (3).
MATERIAŁ I METODY
Badania wykonano u 74 osób, w tym u 44 pacjentów z chorobą wrzodową lub niewrzodową dyspepsją w wieku 18-72 lata (30 kobiet i 14 mężczyzn) oraz u 30 osób klinicznie zdrowych, bez chorób ogólnych i jakichkolwiek dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego w wieku 22-52 lata (17 kobiet i 13 mężczyzn). Występowanie przeciwciał IgG przeciwko antygenom Helicobacter pylori oceniano przy pomocy fabrycznie gotowego specjalistycznego testu firmy Quidel-Quick Vue One-Step H. pylori Test. U każdego pacjenta wykonywano jednoczasowo dwa badania. Oceniano równolegle krew pobraną z opuszki palca oraz ślinę spoczynkową, którą pobierano pipetką z dna jamy ustnej, 2 godziny po posiłku. W skład zestawu Quick Vue wchodzi kasetka zawierająca podłoże z czystym antygenem Helicobacter pylori oraz kalibrowana pipetka służąca do nanoszenia badanej próbki. Materiał należy nakroplić na kasetkę w odpowiednio oznaczone okienko. Jeżeli przeciwciała są obecne w próbce to następuje połączenie z antygenem, co uwidacznia się w formie czerwonej linii. Kontrolę poprawności przeprowadzonego testu stanowi niebieski pasek, który zawsze powinien uwidocznić się w okienku kasetki. Jeżeli przeciwciała nie są obecne lub są obecne w zbyt małej ilości w próbce, uwidoczni się jedynie linia niebieska. Wyniki testu odczytywano po 10 minutach.
WYNIKI BADAŃ

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Stomatologia 1/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia