Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2001, s. 31-33
Bogdan Kędzia, Alina Mścisz
Sprawozdanie z Międzynarodowego Zjazdu i 49 Dorocznego Spotkania Towarzystwa Badania Roślin Leczniczych w Erlangen (RFN), 2-7 września 2001 r.
W Zjeździe wzięła udział delegacja 4 pracowników Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu: prof. dr hab. Piotr Gorecki, dr Barbara Zygmunt oraz dr hab. Bogdan Kędzia i dr Alina Mścisz (autorzy niniejszego opracowania), którzy w jego ramach zaprezentowali 2 postery:
– Biologicznie aktywne i nieaktywne substancje odżywcze korzenia Rhodiola rosea L. jako składniki żywności funkcjonalnej (P. Gorecki, J. Lutomski, A. Mścisz, B. Kędzia, B. Zygmunt, J. Kozłowski),
– Wpływ elicytacji na hodowlę tkankową korzeni Rhodiola rosea L. (A. Krajewska-Patan, A. Mścisz, J. Lutomski).
Otwarcie Zjazdu nastąpiło 3 września w godzinach porannych. Podczas ceremonii otwarcia została wręczona Nagroda Egona Stahla przeznaczona dla młodych naukowców z dziedziny farmakognozji i analityki fitochemicznej. Przyznano także granty zagraniczne młodym pracownikom naukowym. Potem przedstawiono dwa referaty plenarne: Od oporności na kanamycynę do białek – zmiany roli genów przenoszonych na rośliny (prof. O. Hess) oraz Inżynieria metabolitów. Przyspieszenie badań nad nowymi produktami (prof. A. Bechtold).
Po południu uczestnicy delegacji brali udział w sesji poświęconej technikom biotechnologicznym stosowanym w mikrorozmnażaniu i hodowli roślin leczniczych, takich jak Curcuma longa, Taxus sp., Hypericum perforatum (odmiana Topaz), Valeriana officinalis i Piper methysticum oraz w sesji dotyczącej systemowych testów farmakologicznych, między innymi wpływu laktonów seskwiterpenowych na hamowanie czynnika transkrypcji NF – AT, wpływu tryptantryny pochodzącej z Isatis tinctoria na hamowanie cyklooksygenazy-2 i 5-lipooksygenazy oraz hamowaniu transkrypcji genów związanych z procesami zapalnymi, immunomodulującymi i cytotoksycznymi.
4 września w godzinach porannych wzięto udział w sesji plenarnej poświęconej metodom ukierunkowywania biosyntezy lignanów w roślinach w celu podwyższenia ich wartości terapeutycznej oraz najnowszym osiągnięciom w dziedzinie steroli roślinnych. Następnie wysłuchano doniesień omawiających metody farmakologiczne stosowane do oceny aktywności biologicznej substancji naturalnych pochodzenia roślinnego. Szczególne zainteresowanie zwróciła praca dotycząca swoistego działania przeciwdepresyjnego wyciągu z liści chińskiej rośliny Apocynum venetum, zawierającego ponad 2% hyperozydu i około 3% izokwercytryny.
W sesji popołudniowej, poświęconej produktom naturalnym, szczególną uwagę wzbudziły referaty dotyczące metodyk badań analitycznych wyciągów i produktów finalnych z dziurawca. Poza oceną zawartości substancji odpowiedzialnych za aktywność biologiczną dziurawca badano również poziom metali ciężkich, szczególnie kadmu, który jest łatwo akumulowany przez dziurawiec. Autorzy referatów przedyskutowali także zagadnienie standaryzacji przetworów z dziurawca.
Następnie uczestniczono w pierwszej sesji posterowej przeznaczonej dla posterów oznaczonych numerami nieparzystymi. Postery były zgrupowane w następujących obszarach tematycznych: działanie i ocena, fitochemia, biochemia i technologia. W sesji tej przedmiotem prezentacji był poster z Instytutu dotyczący elicytacji hodowli tkankowej Rhodiola rosea (technologia, poster nr 6.17).
W kolejnym dniu Zjazdu (5 września) delegaci uczestniczyli w sympozjum dotyczącym biodostępności roślinnych produktów leczniczych, które poświęcone było dwóm roślinom wykazującym skuteczność w chorobach reumatycznych. Na uwagę zasługiwały dwa referaty obejmujące preparaty z Harpagophytum procumbens. Stwierdzono, że w dalszym ciągu nie jest jednoznacznie określona relacja pomiędzy zidentyfikowanymi związkami naturalnymi, a obserwowaną skutecznością biologiczną i punktami uchwytu farmakologicznego. Na działanie przeciwzapalne i przeciwreumatyczne wpływają zarówno substancje hamujące kaskadę kwasu arachidonowego, jak i związki zmniejszające aktywność elastazy. Ocena biodostępności produktów otrzymywanych z tej rośliny jest utrudniona i nie do końca przebadana.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 4/2001
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii