Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2003, s. 16-18
Agnieszka Galanty, Zbigniew Janeczko
Badanie wpływu Citroseptu na przeżywalność komórek nowotworowych in vitro
Examination of Citrosept influence on cancer cells vitality in vitro
Katedra i Zakład Farmakognozji CM UJ, Kraków
Summary
Citrosept – grapefruit extract, produced by Cintamani, Poland – contains different types of flavonoids. Influence of Citrosept on viability of three cancer cell lines was examined in vitro. Citrosept showed high cytotoxic activity toward melanoma B16 and sarcoma XC cell lines, while it was almost not active against prostatic carcinoma cell line MLL.Ekstrakt z grejpfruta, produkowany przez firmę Cintamani pod nazwą Citrosept, jest preparatem zawierającym, według producenta, flawonoidy oraz witaminę C. Owoce grejpfruta (Citrus paradisi), na bazie których powstaje Citrosept, stanowią bogate źródło związków flawonoidowych, będących uzupełnieniem codziennej diety. W grejpfrucie zidentyfikowano polimetoksylowane flawony, takie jak: nobiletyna, skutellareina, tangeretyna, sinensetyna czy heptametoksyflawon (8) oraz flawanony: naringeninę i jej glikozydy naringinę i narirutyinę, a także didyminę, hesperydynę, neohesperydynę i inne (8).
Związki flawonoidowe charakteryzują się wyjątkowo szerokim spektrum działania. Wykazują one właściwości uszczelniające i wzmacniające ściany naczyń krwionośnych, spazmolityczne, przeciwzapalne oraz diuretyczne (1, 5, 8), posiadają również aktywność antyoksydacyjną i cytotoksyczną (2, 3, 6, 8). Poza tym stosowane są jako środki przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.
Dotychczas wykazano wpływ flawonoidów zarówno na wzrost, jak i na przeżywalność wielu linii komórek nowotworowych in vitro i in vivo. Badania takie były prowadzone między innymi na komórkach białaczki mysiej (5, 8) i ludzkiej (3, 4, 7), czerniaka (1, 2, 5), nowotworach piersi (9, 10), jajnika (9) i wielu innych. Badano także flawonoidy zawarte w różnych owocach rodzaju Citrus (między innymi grejpfruta) pod kątem aktywności cytotoksycznej i oddziaływania na proliferację komórek białaczki ludzkiej linii HL-60 (4, 7). Badania te wykazały hamujący wpływ flawonoidów z rodzaju Citrus na rozwój komórek nowotworowych. Jednym z mechanizmów tego działania jest apoptoza – samobójcza śmierć komórek (5).
Cel pracy
Celem pracy było wstępne zbadanie wyciągu z grejpfruta, produkowanego pod nazwą Citrosept, na przeżywalność wybranych linii komórek nowotworowych in vitro.
Materiały i metody
Aktywnośc cytotoksyczną Citroseptu badano na trzech liniach komórek nowotworowych: czerniaka mysiego melanoma B16, mięsaka mysiego sarcoma XC oraz złośliwego nowotworu prostaty szczura MatLyLu MLL. Wszystkie komórki hodowane były w inkubatorze o ściśle zdefiniowanych warunkach: 5% CO2, 37°C, odpowiednia wilgotność. Komórki czerniaka melanoma B16 oraz mięsaka sarcoma XC hodowano w pożywce MEM (Minimum Essential Medium Eagle) z dodatkiem 10% surowicy bydlęcej oraz mieszaniny antybiotyków. Komórki nowotworowe prostaty szczura hodowane były w pożywce RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute) z dodatkiem 2% surowicy bydlęcej i mieszaniny antybiotyków.
Użyty do badań preparat Citrosept, produkowany przez firmę Cintamani Poland, jest 33% ekstraktem, uzyskiwanym z owoców grejpfruta. Obecne w ekstrakcie flawonoidy stanowią łącznie 19,37% preparatu. Jako rozpuszczalnik w preparacie zastosowano wodny roztwór glicerolu.
Badany preparat doprowadzono do odpowiedniego stężenia metodą kolejnych rozcieńczeń przy użyciu soli fizjologicznej PBS (Phosphate Buffered Saline).
Zawiesinę komórek w płynie hodowlanym przeniesiono do 24-dołkowej płytki (gęstość komórek 1,5x104/dołek). Po 24 godzinach inkubacji (5% CO2, 37°C) płyn zmieniono i dodano roztwór badanego preparatu w zakresie stężeń od 5 do 100µg/ml. Jako kontrolę przyjęto zawiesinę komórek w MEM bez dodanego preparatu. Po 24-godzinnej inkubacji (5% CO2, 37°C) przeprowadzono barwienie błękitem trypanu, barwiącym selektywnie komórki martwe. Pod mikroskopem liczono komórki martwe (wybarwione na niebiesko) na 100 w polu widzenia. Doświadczenia przeprowadzano w trzech powtórzeniach dla każdego stężenia, jako wynik ostateczny przyjmowano średnią arytmetyczną.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Caltagirone S., et al.: Flavonoids apigenin and quercetin inhibit melanoma growth and metastatic potential. International Journal of Cancer, 2000, 15, 87:595. 2. Cushman M., Nagarathnam D.: Cytotoxicities of some flavonoid analogues. Journal of Natural Products, 1991, 54:1656. 3. Dimas K., et al.: Cytotoxic activity of kaempferol glycosides against human leukaemic cell lines in vitro. Pharmacological Research, 2000, 41:85. 4. Hirano T., et al.: Citrus flavone tangeretin inhibits leukaemic HL-60 cell growth partially through induction of apoptosis with less cytotoxicity on normal lymphocytes. British Journal of Cancer, 1995, 72:1380. 5. Iwashita K., et al.: Flavonoids inhibit cell growth and induce apoptosis in B16 melanoma 4A5 cells. Bioscienses, Biotechnology and Biochemistry, 2000, 64:1813. 6. Jagadeeswaran R., et al.: In vitro studies on the selective cytotoxic effect of crocetin and quercetin. Fitoterapia, 2000, 71:395. 7.Kawaii S., et al.: Effects of citrus flavonoids on HL-60 cell differentiation. Anticanacer Research, 1999, 19:1261. 8. Manthey J., et al.: Biological properties of Citrus flavonoids pertaining to cancer nad inflammation. Current Medicinal Chemistry, 2000, 8:13 5. 9. Miranda C.L., et al.: Antiproliferative and cytotoxic effects of prenylated flavonoids from hops (Humulus lupulus) in human cancer cell lines. Food and Chemical Toxicology, 1999, 37:271. 10. Singletary K., etal.: Effect of extrusion on isoflavone content and antiproliferative bioactivity of soy/corn mixtures. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2000, 48, 8:3566.
Postępy Fitoterapii 1/2003
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii