Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 4/2005, s. 259-262
Elżbieta Nowacka1, Romana Krawczyńska-Wichrzycka2, Justyna Teliga-Czajkowska2, Krzysztof Czajkowski2, Ewa Mayzner-Zawadzka1, Wiesław Schubert2, Katarzyna Więch2
Zastosowanie rekombinowanego czynnika VIIa u rodzącej w ciąży czworaczej – opis przypadku
Recombinant factor VIIa for severe bleeding during cesarean section for quadruplet pregnancy. Case report
1 I Zakład Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Warszawie
kierownik: prof. dr hab. n. med. E. Mayzner-Zawadzka
2 II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie
kierownik: prof. dr hab. n. med. K. Czajkowski
Summary
Background. Recombinant factor VIIa has been shown to induce hemostasis in various surgical situations in non-hemophilic patients. We describe a case of serious intraoperative bleeding that occurred during cesarean section for quadruplet delivery. Case report. A 30-yr-old primagravida with quadruplets was scheduled for cesarean section under spinal anesthesia in the 30 th week of pregnancy, because of increased blood pressure, thrombocytopenia and developing renal insufficiency. After 10 minutes of uncomplicated surgery, four live premature infants were born and transferred to the neonatal unit. During closure of the uterus, serious bleeding occurred, with blood loss of 2000 cc and hypotension. Since the haemorrhage could not be stopped using conventional methods (uterovaginal packing, methergine, or oxytocin), 2.4 mg of recombinant factor VIIa (NovoSeven, Novo Nordisk A/S, Bagsverd, Denmark) was given intravenously, resulting in an immediate reduction in bleeding. Four hours after surgery the patient began bleeding again and another dose of rFVIIa was given, this time without visible effect, probably due to uterine muscle atonia. Emergency hysterectomy was performed, complicated by severe intraoperative ovarian haemorrhage that was controlled by administration of another dose of rFVIIa. The quadruplets survived and were discharged home at 40 and 76 weeks of age. Conclusion. The case report describes the successful use of rFVIIa to control obstetric bleeding in a young mother of four. Despite very few reports about the use of rFVIIa in such situations, it may be useful in life-threatening situations, when conventional methods fail.



Krwotok z narządu rodnego jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia i często trudno go opanować dostępnymi tradycyjnymi metodami. Powikłania krwotoczne w położnictwie obserwuje się w przypadkach pozostawienia fragmentów tkanki łożyskowej w jamie macicy, urazów dróg rodnych, oraz atonii mięśnia macicy, stosunkowo często występującej w ciążach wielopłodowych. Hemostaza w miejscu łożyskowym jest uwarunkowana z jednej strony prawidłowymi skurczami i retrakcją mięśnia macicy, z drugiej równowagą w układzie krzepnięcia i fibrynolizy [1]. W ostatnich latach wzrosła liczba ciąż wielopłodowych, w wyniku stymulacji owulacji, inseminacji i sztucznego zapłodnienia. Ciąża wielopłodowa jest ciążą o zwiększonym ryzyku tak dla matki jak i płodów. Utrata krwi jest o około 50% większa niż w ciąży pojedynczej [1]. Rekombinowany aktywowany czynnik VII (rFVIIa, NovoSeven, Novo Nordisk A/S, Bagsverd, Dania) od kilkunastu lat jest stosowany w leczeniu masywnych krwawień i krwotoków u chorych z hemofilią A i B, a także podawany w celu zapewnienia hemostazy podczas zabiegów chirurgicznych u tych chorych [2, 3, 4, 5]. Obecnie podejmuje się próby rozszerzenia wskazań do podania preparatu NovoSeven w zagrażających życiu krwotokach, u chorych bez uprzednich zaburzeń w układzie hemostazy. Preparat z powodzeniem stosowany jest w kardiochirurgii, chirurgii ogólnej, urazowej, naczyniowej i transplantologii [6, 7, 8, 9]. W ostatnich latach rekombinowany czynnik VII kilkakrotnie zastosowano w przypadkach masywnego, bezpośrednio zagrażającego życiu krwotoku z dróg rodnych [10, 11, 12,13].
W pracy przedstawiono własne doświadczenia z zastosowaniem preparatu NovoSeven u rodzącej w ciąży czworaczej.
OPIS PRZYPADKU

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Klimek R: Położnictwo, PZWL, Warszawa 1988.
2. O´Marcaigh AS, Schmalz BJ, Shaughnessy WJ, Gilchrist GS: Successful hemostatis during a major ortopedic operation by using recombinat activated factor VIIa in a patient with esvere hemophilia A and potent inhibitor. Mayo Clinic Proceedings 1994; 69: 641–644.
3. Bell BA, Birch K, Glazer S: Experience with recombinat factor VIIa in a infant hemophilia with inhibitors to FVII: C undergoing emergency central line placement. Am J Ped Hemat Oncol 1993; 15: 77-79.
4. Hay CRM, Negrier C, Ludlam CA: The teratment of bleending in acquired haemophila with recombinat factor VIIa: a multicentre study. Thrombosis and Haemostatis 1997; 78: 1463-1476.
5. Santagostino E, Gringeri A, Mannuci PM: Home treatment with recombinat activated factor VII in patients with factor VIII inhibitors: the adventages of early intervention. Brit J Haemat, 1999; 104: 22-26.
6. Kaliciński P, Kamiński A, Drewniak T, Ismail H, Szymczak M, Markiewicz M, Łukasiewicz H: Quick correction of hemostasis in two patients with fulminant liver failure undergoing liver transplantation by recombinat activated factor VII. Transplantation Proceedings 1999; 31: 378-379.
7. Michalska-Krzanowska G, Stasiak-Pikuła E, Sajdak R: Efekt zastosowania preparatu rekombinowanego czynnika VIIa w krwotoku okołooperacyjnym podczas resekcji guza nerki. Urol Pol 2001; 4: 93-95.
8. Nowicka M, Wójtowicz-Sprada B, Rozwadowska E, Szulc R: Zastosowanie rekombinowanego czynnika VIIa u pacjenta poddanego rekonstrukcji brzusznego odcinka aorty z powodu tętniaka z masywnym krwawieniem śród- i pooperacyjnym wskutek zaburzeń krzepnięcia. Anest Inten Terap 2002; 34: 121-123.
9. Pychyńska-Pokorska M, Krajewski W: Skuteczne zastoso-wanie rekombinowanego czynnika VII w krwawieniu u dzieci po operacjach kardiochirurgicznych – opis dwóch przypadków. Anest Inten Terap 2002; 4: 53C-55C.
10. Bręborowicz GH, Sobieszczyk S, Szymankiewicz M: Przydatność rekombinowanego aktywowanego czynnika VIIa (rFVIIa NovoSeven) w praktyce położniczej – doświadczenia własne. Klin Perinatol i Gin 2001; 34: 7-12.
11. Sobieszczyk S, Bręborowicz G, Markwitz W, Majlinger S, Adamski D, Kruszyński Z: Efekt zastosowania rekombinowanego aktywowanego czynnika VII (rFVIIa; NovoSeven) u pacjentki we wstrząsie krwotocznym po histerektomii położniczej. Gin Pol 2002: 73: 230-233.
12. Bręborowicz GH, Sobieszczyk S, Szymankiewicz M: Efficacy of recombinant activated factor (rFVIIa, NovoSeven) in prenatal medicine. Archives of perinatal medicine 2002; 8: 21-27.
13. Ciaćma A, Langie T, Pabian W: Hemofilia nabyta jako przykład zaburzeń krzepnięcia krwi w położnictwie. Nowa Klinika 2002: 9: 575-578.
otrzymano: 2005-06-15
zaakceptowano do druku: 2005-10-18

Adres do korespondencji:
I Zakład Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM
ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa
e-mail: mops2506@interia.pl

Anestezjologia Intensywna Terapia 4/2005