Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2004, s. 40-41
Jerzy Lutomski
Zagrożona przyszłość leku roślinnego
Ostatnio, światowy przemysł farmaceutyczny próbuje chronić swój globalny rynek poprzez zakaz stosowania naturalnych środków leczniczych. Rozwiązania, które są ogólnoprzystępne, skuteczne, służące często profilaktyce, jednocześnie nie podlegające ochronie patentowej, zagrażają rzekomo rozwojowi przemysłu leków syntetycznych.
WALKA O GLOBALNY RYNEK FARMACEUTYCZNY
Dla zapewnienia wysokich dochodów duże korporacje rozpoczęły w świecie walkę o wprowadzenie zakazu rozpowszechniania informacji dotyczących naturalnych środków leczniczych, atakując jednocześnie, w powszechnie dostępnych czasopismach, leki pochodzenia roślinnego. W ten sposób producenci leków syntetycznych walcząc o globalny rynek farmaceutyczny, o wartości wielu miliardów dolarów naruszają CODEX ALIMENTARIUS Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz godzą w działalność szeregu innych organizacji międzynarodowych i krajowych.
Tendencje, jakie przejawiają producenci leków syntetycznych stanowią groźbę dla polskiego przemysłu zielarskiego, który jako jedyna branża polskiego przemysłu farmaceutycznego ma szansę konkurowania we Wspólnocie Europejskiej.
W tym aspekcie, szczególnie ważne jest aby przygotowywane aktualnie przez Ministerstwo Zdrowia regulacje dotyczące statusu leku roślinnego były jednoznaczne i transparentne. Ich przejrzystość i jednoznaczność powinny eliminować możliwości różnych interpretacji poszczególnych zapisów.
W nowych Rozporządzeniach wykonawczych winny znaleźć się również te uregulowania, które zostały pominięte albo nie wystarczająco uszczegółowione w ustawach jak przykładowo:
1. uregulowania dot. obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi,
2. zapewnienie ochrony podstaw dopuszczenia leków roślinnych do obrotu.
Poruszony tutaj temat rozwinąłem szczegółowo w publikacji zamieszczonej w czasopiśmie „Lek w Polsce” Nr 2/2003, którą gorąco polecam wszystkim czytelnikom nieobojętnym wobec zachwianej przyszłości polskiego leku roślinnego.
U progu dwudziestego pierwszego wieku ludzkość stoi na rozstaju dróg. Postęp w dziedzinie naturalnego lecznictwa pozwala ocalić miliony istnień ludzkich, ale zagraża działalności inwestycyjnej przemysłu farmaceutycznego, liczonej w miliardach dolarów, opierającej się na patentach i kreowaniu leków nowowygenerowanych. Podczas gdy przemysł zielarski toczy obecnie walkę o przetrwanie, producenci leków syntetycznych toczą agresywny bój o kasę. Wygląda na to, że kryzys międzynarodowy i ograniczanie swobód obywatelskich czyni ten bój łatwiejszym.
Biciem na alarm jest cytowany przeze mnie list otwarty Matthiasa Ratha do prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej George´a Busha („The New York Times” 2 lutego 2003 r.) pt. „Make Health – Not War”.
Społeczeństwo amerykańskie oraz narody świata potrzebują strategicznego planu walki z tymi specjalnymi grupami interesu, dzięki któremu możliwe będzie ograniczenie ich zaplecza finansowego oraz zapewnienie długotrwałego pokoju i zdrowia na naszej planecie. Plan ten został przedstawiony podczas Szczytu Ziemi w Johannesburgu w sierpniu 2002 r. We wspomnianej konferencji szczególną aktywność wykazał autor listu otwartego Matthias Rath* walcząc o zapewnienie zdrowia dla wszystkich do roku 2020!
ZAPEWNIENIE ZDROWIA DLA WSZYSTKICH DO ROKU 2020
1. Zdrowie należy do podstawowych praw człowieka. Każdy człowiek jest uprawniony do korzystania z tego prawa, bez jakichkolwiek ograniczeń. Instytucje publiczne i organizacje prywatne powinny ponosić odpowiedzialność za przekazywanie informacji medycznych, ratujących życie. Ograniczenie dostępu do informacji dotyczących leczenia naturalnego, stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 1/2004
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii